PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 52 | 104–110
Article title

Echokardiograficzne rozpoznanie slingu płucnego ze zwężeniem początkowego odcinka lewej gałęzi tętnicy płucnej i drożnym przewodem tętniczym

Content
Title variants
EN
Ultrasound diagnosis of pulmonary sling with proximal stenosis of left pulmonary artery and patent arterial duct
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Authors discuss methods of echocardiographic diagnosis of the pulmonary sling with
stenosis and hypoplasia of the left pulmonary artery and patent arterial duct with massive
left‑to‑right
shunt, based on a case of the newborn with resistant to treatment heart
failure, with initial diagnosis of patent ductus arteriosus, referred to surgical treatment.
The optimal echocardiographic views permitting establish diagnosis of the pulmonary
sling were suggested. The special attention was paid to high parasternal and suprasternal
views visualizing vessels of the upper mediastinum as well as characteristic differences
between the normal and pathologic picture. The typical features of the echocardiogram
suggesting pulmonary sling, like the lack of the left pulmonary artery in its expected
position, and the abnormal branching pattern of the right pulmonary artery were indicated.
The greatest diagnostic difficulties in visualization of the abnormal route of the left
pulmonary artery were related to the presence of air‑containing
tissues, like lungs and
central airways between the ultrasound probe and area of interest. The other was the
masking influence of the large patent arterial duct, that may mimic the left pulmonary
artery arising from the pulmonary trunk. The other entities requiring differentiation with
sling, like aplasia of the left lung, the direct or indirect aortic origin of the left pulmonary
artery, were discussed. The role of other visualization technics, like computed 3D tomography,
and magnetic nuclear resonance, as well as direct visualization of central airways
with bronchoscopy in establishing precise diagnosis were stressed.
PL
Autorzy przedstawiają metodykę badania echokardiograficznego slingu płucnego z towarzyszącym
zwężeniem i hipoplazją lewej gałęzi tętnicy płucnej, z drożnym przewodem
tętniczym oraz masywnym przeciekiem aortalno‑płucnym
na przykładzie noworodka
z oporną na leczenie zachowawcze niewydolnością krążeniowo‑oddechową.
Pacjenta
skierowano do Kliniki Kardiochirurgii celem leczenia operacyjnego, ze wstępnym rozpoznaniem
drożnego przewodu tętniczego. W prezentowanej pracy przedstawiono
optymalne projekcje echokardiograficzne ułatwiające ustalenie rozpoznania. Zwrócono
szczególną uwagę na przydatność wysokich projekcji przymostkowych i projekcji nadmostkowych
obrazujących naczynia górnego śródpiersia. Wymieniono elementy obrazu
echokardiograficznego, które powinny nasuwać podejrzenie slingu, a także sposoby ich
uwidocznienia. Należą do nich brak lewej gałęzi tętnicy płucnej w typowej lokalizacji –
w przedłużeniu pnia płucnego oraz obecność dodatkowej gałęzi odchodzącej od prawej
tętnicy płucnej w połowie jej długości. Wskazano na możliwe trudności diagnostyczne
wynikające z obecności powietrznej tkanki płucnej oraz centralnych dróg oddechowych
przesłaniających struktury naczyniowe, a także na problem maskującego wpływu przewodu
tętniczego, który może imitować prawidłowy przebieg lewej gałęzi tętnicy płucnej.
Przedstawiono jednostki chorobowe wymagające różnicowania ze slingiem, takie jak agenezja
lewego płuca i różne postaci odaortalnego ukrwienia lewego płuca, oraz główne
cechy umożliwiające ich wykluczenie. Podkreślono znaczenie innych metod diagnostyki
obrazowej, takich jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny, a także metody
bezpośredniego obrazowania centralnych dróg oddechowych przy użyciu bronchoskopii.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
52
Pages
104–110
Physical description
Contributors
  • II Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
  • II Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
References
  • 1. Freedom RM, Yoo SJ: Pulmonary artery sling. W: Freedom RM, Yoo SJ, Mikailian H (red.): The Natural and Modified History of Congenital Heart Disease. Futura (Blackwell) Publishing, New York 2004: 135–137.
  • 2. Backer CL, Russell HM, Kaushal S, Rastatter JC, Rigsby CK, Holinger LD: Pulmonary artery sling: current results with cardiopulmonary bypass. J Thorac Cardiovasc Surg 2012; 143: 144–151.
  • 3. Powell AJ: Vascular rings and slings. W: Lai WW, Mertens LL, Cohen MS, Geva T (red.): Echocardiography in Pediatric and Congenital Heart Disease: From Fetus to Adult. Blackwell Publishing, 2009: 523–536.
  • 4. Głowacki J, Miszalski‑Jamka K, Pawlak S, Skalski J, Pająk J, Szydłowski L et al.: Nowa szansa diagnostyczna – obrazowanie wrodzonych wad serca i dużych naczyń w wielowarstwowej tomografii komputerowej, na podstawie wybranych przypadków. Kardiol Pol 2009; 67: 459–463.
  • 5. Backer CL, Holinger LD: A history of pediatric tracheal surgery. World J Pediatr Congenit Heart Surg 2010; 1: 344–363.
  • 6. Essene M, Moller JH: Other cardiac conditions or operations. W: Moller JH (red.): Surgery of Congenital Heart Disease. Pediatric Cardiac Care Consortium 1984–1995. Perspectives in Pediatric Cardiology Volume 6, Futura Publishing Company, Armonk, NY 1998: 373–383.
  • 7. Hraška V, Photiadis J, Haun C, Schindler E, Schneider M, Murin P et al.: Pulmonary artery sling with tracheal stenosis. Multimed Man Cardiothorac Surg 2009. DOI: 10.1510/mmcts.2008.003343.
  • 8. Lee KJ, Kamagata S, Hirobe S, Toma M, Furukawa T, Fukushima N et al.: Aortopexy for tracheomalacia with dextrocardia, pulmonary artery sling, and congenital tracheal stenosis. Ann Thorac Surg 2009; 88: 1345–1348.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-55a5e387-0487-4888-8681-6f7e9127d5cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.