PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 1 | 6-17
Article title

Rysperydon w leczeniu dzieci i młodzieży

Content
Title variants
EN
Risperidone in the treatment of children and adolescents
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The paper presents data concerning the use of risperidone, one of atypical neuroleptics, in the treatment of mental disorders in children and adolescents in the context of developmental age psychopharmacology. Discussed are factors limiting and making difficult proper use of pharmacotherapy in children and adolescents, as well specific features of this form of therapy as compared with adult psychopharmacotherapy, resulting, among other things, from a different drug metabolism. Subsequent chapters of the paper are devoted to general characteristics of risperidone, as one of atypical neuroleptics, its receptor affinity and clinical profile, side effects, its use in the treatment of mental disorders in children and adolescents and age-related criteria for registration. The main indication for risperidone is treatment of developmental age psychoses and prevention of zabutheir recurrences, treatment of behavioural disorders, particularly in children with intellectual deficit, as well as disorders associated with childhood autism, e. g. aggression, auto-aggression, stereotypies, psychomotor agitation. Highlighted is the option of use of risperidone in the treatment of tics, anorexia nervosa, obsessive-compulsive syndromes resistant to drugs of the SSRI group. Furthermore, discussed is a possible neuroprotective effect of risperidone, which may be particularly important in mental disorders in children and adolescents. In conclusion it was emphasized that risperidone occupies a special position among neuroleptics implemented in children and adolescents, as it is registered for treatment of this age group. This drug is extraordinarily useful in the treatment of developmental age mental disorders due to its efficacy and safety. However, we should not forget that there are very few large-scale, methodologically sound studies covering this issue. A favourable sideeffect profile when administered at an adequate dosage should not decrease our cautiousness and vigilance as to the possibility of occurrence of unexpected adverse effects and complications.
PL
W artykule przedstawiono dane dotyczące stosowania rysperydonu, jednego z atypowych neuroleptyków, w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, w kontekście problematyki psychofarmakologii wieku rozwojowego. Omówiono powody, które ograniczają i utrudniają właściwe stosowanie farmakoterapii u dzieci i młodzieży, a także specyfikę tej formy terapii w porównaniu z leczeniem dorosłych, wynikającą między innymi z odmiennego metabolizmu leków. W dalszej części artykułu mowa jest o ogólnej charakterystyce rysperydonu jako jednego z neuroleptyków atypowych, jego profilu receptorowym i klinicznym, objawach ubocznych oraz zastosowaniu w zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży, a także kryteriach wiekowych rejestracji. Główne zastosowania rysperydonu to leczenie psychoz okresu rozwojowego, profilaktyka ich nawrotów, leczenie zaburzeń zachowania, zwłaszcza u dzieci z obniżonym poziomem inteligencji, jak również zaburzeń towarzyszących autyzmowi dziecięcemu, takich jak agresja, autoagresja, stereotypie, pobudzenie psychoruchowe. Wskazano także na możliwość stosowania rysperydonu w tikach, jadłowstręcie psychicznym, zespołach obsesyjno-kompulsyjnych nie reagujących na leczenie lekami z grupy SSRI. Omówiono ponadto możliwość neuroprotekcyjnego działania rysperydonu, co może mieć szczególne znaczenie w zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży. W podsumowaniu podkreślono, że rysperydon zajmuje wyjątkową pozycję wśród neuroleptyków stosowanych u dzieci i młodzieży z powodu rejestracji dla zaburzeń tego okresu. Jest lekiem niezwykle przydatnym w leczeniu zaburzeń psychicznych okresu rozwojowego ze względu na jego skuteczność i bezpieczeństwo. Nie należy mimo wszystko zapominać, że dużych, poprawnych metodologicznie badań na ten temat jest niezwykle mało. Korzystny profil objawów ubocznych, przy stosowaniu adekwatnej dawki leku, nie powinien zmniejszać naszej ostrożności i wyczulenia na możliwość wystąpienia nieoczekiwanych działań niepożądanych i powikłań.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
6-17
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii
References
 • 1. Namysłowska I.: Miejsce leczenia farmakologicznego w terapii dzieci i młodzieży – możliwości i ograniczenia. W: Namysłowska I. (red.): Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000.
 • 2. Bradley C.: The behaviour of children receiving benzedrine. Am. J. Psychiatry 1937; 94: 577-585.
 • 3. Rajewski A.: Farmakoterapia dzieci i młodzieży W: Namysłowska I.(red.): Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
 • 4. Stahl S.M.: Podstawy farmakologii leków przeciwpsychotycznych i normotymicznych. Via Medica, Gdańsk 2004.
 • 5. Armenteros J.L., Whitaker A.H., Welikson M. i wsp.: Risperidone in adolescents with schizophrenia: an open pilot study. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 1997: 36: 694-700.
 • 6. Lewis R.: Typical and atypical antipsychotics in adolescent schizophrenia: efficacy, tolerability and differential sensitivity to extrapyramidal symptoms. Can. J. Psychiatry 1998; 43: 596-604.
 • 7. Toren P., Laor N., Weizman A.: Use of atypical neuroleptics in child and adolescent psychiatry. J. Clin. Psychiatry 1998; 59: 664-656.
 • 8. Smith R.C.: Efficacy of risperidone in reducing positive and negative symptoms in medication – refractory schizophrenia: an open – prospective study. J. Clin. Psychiatry 1996; 10: 460-466.
 • 9. Rabe-Jabłońska J., Gmitrowicz A., Dietrich-Muszalska i wsp.: Ocena efektów terapeutycznych i tolerancji leczenia risperidonem pierwszego epizodu schizofrenii u młodzieży. Psychiatr. Psychol. Klin. Dzieci i Młodzieży 2001; 1: 130-137.
 • 10. Borkowska A., Rybakowski J.: Czynniki związane z wpływem risperidonu na objawy psychopatologiczne i pamięć operacyjną w schizofrenii. Psychiatr. Pol. 2002; 36: 225-233.
 • 11. Mala E.: Risperidone, cognitive functions and paedopsychiatric case records. Research Units on Paediatric Psychopharmacology. Am. J. Psychiatry 2005; 162: 1142-1148.
 • 12. Aman M.G., Buitelaar J., De Smedt G. i wsp.: Pharmacotherapy of disruptive behaviour and item changes on a standardized rating scale: pooled analysis of risperidone effects in children with subaverage IQ. J. Child Adolesc. Psychopharmacol. 2005; 15: 220-232.
 • 13. Aman M.G., De Smedt G., Derivan A. i wsp.: Doubleblind, placebo-controlled study of risperidone for the treatment of disruptive behaviours in children with subaverage intelligence. Am. J. Psychiatry 2002; 159: 1337-1346.
 • 14. Bellinhen van M., De Troch C.: Risperidone in the treatment of behavioural disturbances in children and adolescents with borderline intellectual functioning: a doubleblind, placebo-controlled pilot trial. J. Child Adolesc. Psychopharmacol. 2001; 11: 5-13.
 • 15. Buitelaar J.K., van der Gaag J., Cohen-Kettenis P., Melman C.T.: A randomized controlled trial of risperidone in the treatment of aggression in hospitalised adolescents with subaverage cognitive abilities. Clin. Psychiatry 2001; 62: 239-248.
 • 16. DeLeon O.A., Furmaga K.M., Jobe T.H. i wsp.: Risperidone treatment of aggression in mentally handicapped patients. Paper presented at the American Neuropsychiatric Association Annual Meeting. Orlando 1997.
 • 17. Findling R.L., Aman M.G., Eerdekens M. i wsp.: Longterm, open-label study of risperidone in children with severe disruptive behaviours and below-average IQ. Am. J. Psychiatry 2004; 161: 677- 684.
 • 18. Synder R., Turgay A., Aman M. i wsp.; the Risperidone Conduct Study Group: Effects of risperidone on conduct and disruptive behaviour disorders in children with subaverage IQs. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 2002; 41: 1026-1036.
 • 19. Huges D.M., Cunningham M., Libretto S.E.: Risperidone in children and adolescents with autistic disorder and aggressive behaviour. Br. J. Develop. Disabil. 2002; 48: 113-122.
 • 20. Casaer P., Cronnenberghs J.A., Lagae L., Deboutte D.: Risperidone in the treatment of childhood autistic disorder: an open pilot study. Acta Neuropsychiatrica 2002; 14: 242-249.
 • 21. Masi G., Cosenza A., Mjucci M., Brovedani P.: A3-Year Naturalistic Study of 53 preschool children with pervasive developmental disorders treated with risperidone. J. Clin. Psychiatry 2003; 64: 1039-1047.
 • 22. Shea S., Turgay A., Carroll A., Schultz M. i wsp: Risperidone in the treatment of disruptive behavioural symptoms in children with autistic and other pervasive developmental disorders. Paediatrics 2004; 114: 634-641.
 • 23. Research Units on Paediatric Psychopharmacology Autism Network: Risperidone in children with autism and serious behavioural problems. N. Engl. J. Med. 2002; 347: 314-321.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-556b44d3-cbcc-4660-aac8-93a5bceb0cb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.