PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 11 | 2 | 159–165
Article title

Guzy jajnika w ciąży

Authors
Content
Title variants
EN
Ovarian tumors in pregnancy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Ovarian tumors develop in 2.3–8.8% of pregnant women. Most of them are benign cysts which vanish spontaneous­ly after the 9th or 10th week of gestation. Ultrasound examination and magnetic resonance imaging are helpful diag­nostic tools. Computed tomography, however, is contraindicated. The most common benign lesions are teratomas and cystadenomas. Malignant tumors account for 2.15–13% of all ovarian tumors in pregnant patients. Germ cell tumors, followed by borderline tumors and ovarian carcinomas constitute the most common ones. The management in the case of germ cell and borderline tumors involves unilateral adnexectomy and in invasive ovarian carcinomas, the treatment is individualized. In stage 1A G1, the management is similar to the one in borderline tumors and restaging after the delivery may be performed. Additionally, in early stages of carcinoma (stage IA G2 and G3, IB, IC as well as IIA), lymphadenectomy and platinum-based chemotherapy are recommended. In advanced stages, there are numerous possibilities of treatment including radical surgery with termination of pregnancy before the 20th–24th weeks of gestation and adjuvant therapy. Another option is the implementation of neoadjuvant chemother­apy during pregnancy and performance of cytoreduction following the delivery. At the mother’s request, delaying the treatment until after the delivery may be considered. Chemical treatment during pregnancy does not exert negative effects on the fetus provided that it is applied in the second or third trimesters. One of its rare complications is intra­uterine growth restriction (IUGR). The survival of patients with ovarian carcinomas diagnosed during pregnancy is not different than in the case of women diagnosed without being pregnant.
PL
Guzy jajnika w ciąży występują u 2,3–8,8% ciężarnych. Większość z nich to torbiele łagodne, które samoistnie za­nikają po 9.–10. tygodniu ciąży. W diagnozowaniu pomocne jest badanie ultrasonograficzne oraz rezonans ma­gnetyczny. Przeciwwskazana jest tomografia komputerowa. Najczęstszymi zmianami łagodnymi są potworniaki i torbielakogruczolaki. Wśród wszystkich guzów jajnika w ciąży 2,15–13% stanowią guzy złośliwe. Najczęstsze są guzy germinalne, a następnie typu borderline i raki jajnika. W guzach germinalnych i borderline postępowanie obej­muje adneksektomię jednostronną. W inwazyjnych rakach jajnika leczenie jest zindywidualizowane. W stopniu IA G1 postępowanie jest podobne jak w guzach granicznych, a po porodzie może być dokonana ponowna ocena zaawan­sowania. W stopniach wczesnych raka (IA G2 i G3, IB, IC i IIA) zaleca się dodatkowo wykonanie limfadenektomii i zastosowanie chemioterapii opartej na platynie. W stopniach zaawansowanych istnieją różne możliwości, włącz­nie z operacją radykalną, połączoną z terminacją ciąży przed 20.–24. tygodniem ciąży i leczeniem adiuwantowym. Inną opcją jest stosowanie chemioterapii neoadiuwantowej w ciąży i przeprowadzenie cytoredukcji po porodzie. Na życzenie matki można rozważyć opóźnienie leczenia do czasu urodzenia dziecka. Leczenie chemiczne w czasie ciąży nie wywiera szkodliwego wpływu na płód, jeśli jest zastosowane w II i III trymestrze ciąży; jednym z rzadkich powikłań jest opóźnienie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu (IUGR). Przeżycia kobiet z rakiem jajnika rozpo­znanym w ciąży nie różnią się od stwierdzanych w raku jajnika bez ciąży.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
159–165
Physical description
Contributors
 • Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews
References
 • 1.Giuntoli R.L. 2nd, Wang R.S., Bristow R.E.: Evaluation and management of adnexal masses during pregnancy. Clin. Obstet. Gynecol. 2006; 49: 492–505.
 • 2.Grandberg S., Wikland M., Jansson I.: Macroscopic charac­terization of ovarian tumors and the relation to the histolog­ical diagnosis: criteria to be used for ultrasound evaluation. Gynecol. Oncol. 1989; 35: 139–144.
 • 3.Glanc P., Brofman N., Salem S. i wsp.: The prevalence of inci­dental simple ovarian cysts ≥ 3 cm detected by transvaginal sonography in early pregnancy. J. Obstet. Gynaecol. Can. 2007; 29: 502–506.
 • 4.Hoover K., Jenkins T.R.: Evaluation and management of adnexal mass in pregnancy. Am. J. Obstet. Gynecol. 2011; 205: 97–102.
 • 5.Hill L.M., Martin J.G., Deutsch K. i wsp.: Sonographic visual­ization of the ovaries throughout pregnancy. Obstet. Gynecol. 1996; 88: 830–832.
 • 6.Glanc P., Brofman N., Kornecki A. i wsp.: Visualization of the ovaries in early pregnancy by transvaginal sonography. J. Obstet. Gynaecol. Can. 2007; 29: 228–231.
 • 7.Yacobozzi M., Nguyen D., Rakita D.: Adnexal masses in preg­nancy. Semin. Ultrasound. CT MR 2012; 33: 55–64.
 • 8.Kondi-Pafiti A., Grigoriadis C., Iavazzo C. i wsp.: Clinicopath­ological characteristics of adnexal lesions diagnosed during pregnancy or cesarean section. Clin. Exp. Obstet. Gynecol. 2012; 39: 458–461.
 • 9. Marret H., Lhommé C., Lecuru F. i wsp.: Guidelines for the management of ovarian cancer during pregnancy. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2010; 149: 18–21.
 • 10. Amant F., Van Calsteren K., Halaska M.J. i wsp.: Gynecologic cancers in pregnancy: guidelines of an international consensus meeting. Int. J. Gynecol. Cancer. 2009; 19 Suppl. 1: S1–S12.
 • 11. Oehler M.K., Wain G.V., Brand A.: Gynaecological malignan­cies in pregnancy: a review. Aust. N. Z. J. Obstet. Gynaecol. 2003; 43: 414–420.
 • 12. Aggarwal P., Kehoe S.: Ovarian tumours in pregnancy: a liter­ature review. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2011; 155: 119–124.
 • 13. Giles W., Bisits A.: Preterm labour. The present and future of tocolysis. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 2007; 21: 857–886.
 • 14. Erdemoğlu M., Kuyumcuoglu U., Guzel AI.: Clinical experience of adnexal torsion: evaluation of 143 cases. J. Exp. Ther. Oncol. 2011; 9: 171–174.
 • 15. Casanova J., Maciel R., Ferreira V. i wsp.: Borderline ovarian tumor during pregnancy: a case report. Case Rep. Obstet. Gynecol. 2013. DOI: 10.1155/2013/160319.
 • 16. Pavlidis N.A.: Coexistence of pregnancy and malignancy. Oncologist 2002; 7: 279–287.
 • 17. Oduncu F.S., Kimmig R., Hepp H., Emmerich B.: Cancer in pregnancy: maternal-fetal conflict. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 2003; 129: 133–146.
 • 18. Gambino A., Gorio A., Carrara L. i wsp.: Cancer in pregnancy: maternal and fetal implications on decision-making. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2011; 32: 40–45.
 • 19. Morice P., Uzan C., Gouy S. i wsp.: Gynaecological cancers in pregnancy. Lancet 2012; 379: 558–569.
 • 20. Mining L., Otaño L., Diaz-Padilla I. i wsp.: Therapeutic management of epithelial ovarian cancer during pregnancy. Clin. Transl. Oncol. 2013; 15: 259–264.
 • 21. Abdel-Hady E.S., Hemida R.A., Gamal A. i wsp.: Cancer during pregnancy: perinatal outcome after in utero exposure to chemotherapy. Arch. Gynecol. Obstet. 2012; 286: 283–286.
 • 22. Zagouri F., Sergentanis T.N., Chrysikos D. i wsp.: Taxanes for ovarian cancer during pregnancy: a systematic review. Oncology 2012; 83: 234–238.
 • 23. Brewer M., Kueck A., Runowicz C.D.: Chemotherapy in pregnancy. Clin. Obstet. Gynecol. 2011; 54: 602–618.
 • 24. Cardonick E., Bhat A., Gilmandayar D., Somer R.: Maternal and fetal outcomes of taxane chemotherapy in breast and ovarian cancer during pregnancy: case series and review of the literature. Ann. Oncol. 2012; 23: 3016–3023.
 • 25. St-Pierre M.V., Serrano M.A., Macias R.I. i wsp.: Expression of members of the multidrug resistance protein family in human term placenta. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 2000; 279: R1495–R1503.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5527099c-1b2a-4744-a621-4eb05a9ea66d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.