PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 10 | 2 | 109-115
Article title

Częstość zakażeń typem 16. wirusa brodawczaka ludzkiego w przebiegu ciąży

Content
Title variants
EN
Frequency of the human papillomavirus type 16 infection during pregnancy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Among the HPV infection risk factors one can list: age, early sexual activity, frequent change of sexual partners, multiparity, low socioeconomical status, coexistence of Chlamydia trachomatis, HSV type 2, HIV infections, vitamin deficiencies, smoking cigarettes, using hormonal contraceptives, immune system disorders and also pregnancy. The aim of the study is the assessment of human papillomavirus infection frequency in the course of pregnancy, particularly with attention to HPV type 16 infection. Material and methods: The study included 242 pregnant women who in the years 2004-2008 were treated in the Pathology of the Pregnancy Ward and Gynecologic-Obstetric Outpatient Clinic in the Voivodal Brodnowski Hospital. The patients included to the study had had cervical smear test performed by PCR method for HPV. Results: In the examined group of 242 pregnant patients human papillomavirus was isolated from 150 (62%) patients. Type 16 was statedin 87 (58%) patients. In case of normal pregnancy the presence of HPV virus was stated in 70.8% of cases (51 out of 72 women). In this group HPV type 16 comprised 61.6%. In pregnancies complicated with the symptoms of early termination the infections were stated in 99 out of 170 patients (58.2%). HPV type 16 infection was stated in 92.9% of cases. Conclusions: 1) In the analyzed material the frequency of human papillomavirus infection equaled 62%. Type 16 of virus caused 58% of these infections. 2) Regardless of the age of pregnancy and its course the percentage of cervix infections by HPV type 16 was quite significant and oscillated from 36% to 65%. 3) In patients who lost their pregnancies before 22 week of gestation, HPV type 16 was significantly more frequently isolated from miscarried tissues in comparison to its presence in cervical canal smear.
PL
Wstęp: Wśród czynników ryzyka infekcji HPV wymienia się: wiek, wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego, częstą zmianę partnerów seksualnych, wielorodność, niski status socjoekonomiczny, współistnienie zakażeń Chlamydia trachomatis, HSV typu 2., HIV, niedobory witaminowe, palenie papierosów, stosowanie antykoncepcji hormonalnej, zaburzenia odporności, a także ciążę. Celem pracy jest ocena częstości występowania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w przebiegu ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem infekcji typem 16. HPV. Materiał i metody: Badaniem objęto 242 kobiety w ciąży, które w latach 2004-2008 były leczone na Oddziale Patologii Ciąży oraz w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim. Włączone do badania pacjentki miały wykonane badania wymazów z szyjki macicy metodą PCR w kierunku HPV. Wyniki: W badanej grupie 242 ciężarnych wirusa brodawczaka ludzkiego wyizolowano od 150 (62%) kobiet. Typ 16. rozpoznano u 87 (58%) pacjentek. W przypadku ciąży przebiegającej prawidłowo obecność wirusa stwierdzono w 70,8% przypadków (51 spośród 72 kobiet). W tej grupie HPV 16 stanowił 61,6%. W ciąży powikłanej wystąpieniem objawów przedwczesnego jej ukończenia infekcje rozpoznano u 99 spośród 170 pacjentek (58,2%). Zakażenie typem 16. stwierdzono w 92,2% przypadków. Wnioski: 1) W analizowanym materiale częstość zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego wynosiła 62%. Typ 16. wirusa wywołał 58% z tych infekcji. 2) Niezależnie od wielkości ciąży i jej przebiegu odsetek zakażeń szyjki macicy typem 16. HPV był dość znaczny i wahał się od 36% do 65%. 3) U pacjentek, które utraciły ciążę przed 22. tygodniem, znamiennie częściej w poronionych tkankach izolowano typ 16. wirusa HPV w porównaniu z jego obecnością w wymazach z kanału szyjki macicy.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
109-115
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
References
 • 1. Biernat I., Szczudrawa A., Tomaszczyk J., Ludwin A.: HPV infection in pregnant women. Ginekol. Pol. 2003; 74: 1066-1069.
 • 2. Cason J., Kaye J.N., Jewers R.J. i wsp.: Perinatal infection and persistence of human papillomavirus types 16 and 18 in infants. J. Med. Virol. 1995; 47: 209-218.
 • 3. Rombaldi R.L., Serafini E.P., Mandelli J. i wsp.: Transplacental transmission of Human Papillomavirus. Virol. J. 2008; 5: 106.
 • 4. Tenti P., Zappatore R., Migliora P. i wsp.: Latent human papillomavirus infection in pregnant women at term: a case-control study. J. Infect. Dis. 1997; 176: 277-280.
 • 5. Morrison E.A.B., Gammon M.D., Goldberg G.L. i wsp.: Pregnancy and cervical infection with human papillomaviruses. Int. J. Gynaecol. Obstet. 1996; 54: 125-130.
 • 6. Nowak Z., Karowicz-Bilińska A.: Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego z uwzględnieniem onkogenności oraz obecności wybranych czynników ryzyka, u kobiet ciężarnych z prawidłowymi wynikami badań cytologicznych. Ginekol. Pol. 2007; 78: 678-684.
 • 7. Peng P., Weng X., Gu Z.: Detection of the asymptomatic infection by human papillomavirus in pregnant women and neonates. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 2000; 35: 523-526.
 • 8. Kemp E.A., Hakenewerth A.M., Laurent S.L. i wsp.: Human papillomavirus prevalence in pregnancy. Obstet. Gynecol. 1992; 79: 649-656.
 • 9. Kędzia W., Goździcka-Józefiak A., Kwaśniewska A. i wsp.: Relationship between HPV infection of the cervix and blood serum levels of steroid hormones among pre- and postmenopausal women. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2000; 21: 177-179.
 • 10. Goździcka-Józefiak A., Fik E., Kędzia W. i wsp.: Oddziaływania DNA ludzkiego wirusa papilloma (typ 16) z czynnikami komórkowymi i ich rola w etiologii nowotworów szyjki macicy. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 1995; 15: 123-137.
 • 11. Spaczyński M., Kędzia W.: Wirusy HPV a rak szyjki macicy. W: Majewski S., Sikorski M. (red.): Szczepienia przeciw HPV. Profilaktyka raka szyjki macicy i innych zmian związanych z zakażeniami HPV. Wyd. 1, Czelej, Lublin 2006: 53-69.
 • 12. Słomko Z., Kędzia W.: Rak szyjki macicy – aspekty perinatalne. W: Słomko Z. (red.): Ginekologia. Tom 2, PZWL, Warszawa 2008.
 • 13. Branca M., Costa S., Mariani L. i wsp.: Assessment of risk factors and human papillomavirus (HPV) related pathogenetic mechanisms of CIN in HIV-positive and HIV-negative women. Study design and baseline data of the HPV-PathogenISS study. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2004; 25: 689-698.
 • 14. Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo i ginekologia. Tom 1. Położnictwo. Wyd. 1, PZWL, Warszawa 2005.
 • 15. Wright T.C. Jr, Ellerbrock T.V., Chiasson M.A. i wsp.: Cervical intraepithelial neoplasia in women infected with human immunodeficiency virus: prevalence, risk factors, and validity of Papanicolaou smears. New York Cervical Disease Study. Obstet. Gynecol. 1994; 84: 591-597.
 • 16. Peng T.C., Searle C.P. 3rd, Shah K.V. i wsp.: Prevalence of human papillomavirus infections in term pregnancy. Am. J. Perinatol. 1990; 7: 189-192.
 • 17. Tseng C.J., Liang C.C., Soong Y.K., Pao C.C.: Perinatal transmission of human papillomavirus in infants: relationship between infection rate and mode of delivery. Obstet. Gynecol. 1998; 91: 92-96.
 • 18. Schneider A., Hotz M., Gissmann L.: Increased prevalence of human papillomaviruses in the lower genital tract of pregnant women. Int. J. Cancer 1987; 40: 198-201.
 • 19. Tarka A., Szczepańska M., Raczyńska D. i wsp.: Risk factors and frequency of occurrence of HPV DNA of high oncogenic types in paraepidermal epithelium cells of the uterine cervix, in the trophoblast, and in the peripheral blood of pregnant patients. Ginekol. Pol. 2008; 79: 871-876.
 • 20. Hernández-Girón C., Smith J.S., Lorincz A. i wsp.: High-risk human papillomavirus detection and related risk factors among pregnant and nonpregnant women in Mexico. Sex. Transm. Dis. 2005; 32: 613-618.
 • 21. Banura C., Franceschi S., van Doorn L.J. i wsp.: Prevalence, incidence and clearance of human papillomavirus infection among young primiparous pregnant women in Kampala, Uganda. Int. J. Cancer 2008; 123: 2180-2187.
 • 22. Michelin D., Gissmann L., Street D. i wsp.: Regulation of human papillomavirus type 18 in vivo: effects of estrogen and progesterone in transgenic mice. Gynecol. Oncol. 1997; 66: 202-208.
 • 23. Kędzia W., Drews K., Spaczyński M.: Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego w perinatologii. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 2000; 31: 104-108.
 • 24. Fife K.H., Katz B.P., Roush J. i wsp.: Cancer-associated human papillomavirus types are selectively increased in the cervix of women in the first trimester of pregnancy. Am. J. Obstet. Gynecol. 1996; 174: 1487-1493.
 • 25. Giatromanolaki A., Sivridis E., Papazoglou D. i wsp.: Human papillomavirus in endometrial adenocarcinomas: infectious agent or a mere “passenger”? Infect. Dis. Obstet. Gynecol. 2007; 2007: 60549.
 • 26. Lininger R.A., Wistuba I., Gazdar A. i wsp.: Human papillomavirus type 16 is detected in transitional cell carcinomas and squamotransitional cell carcinomas of the cervix and endometrium. Cancer 1998; 83: 521-527.
 • 27. Fujita M., Shroyer K.R., Markham N.E. i wsp.: Association of human papillomavirus with malignant and premalignant lesions of the uterine endometrium. Hum. Pathol. 1995; 26: 650-658.
 • 28. Gomez L.M., Ma Y., Ho C. i wsp.: Placental infection with human papillomavirus is associated with spontaneous preterm delivery. Hum. Reprod. 2008; 23: 709-715.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-55068b0b-9cab-47d4-ae3d-f69a12fe8b37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.