PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 3 | 207-213
Article title

Zaburzenia psychiczne u dzieci adoptowanych

Content
Title variants
EN
Psychiatric disorders in adopted children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Adoption process is viewed as integral and very important part in today’s social fabric. In recent years number of adoptions in Poland is in decline. However, there are still many families, deciding to take the challenge of this very demanding, although rewarding task, where welfare of a child is a principle goal. Child raising by an adoptive family is considerably more complex, than by biological parents, and requires additional effort to overcome emotional difficulties, sometimes on both sides. Main purpose of our work is providing exposure to the mental disorders in adopted children. Current literature on the subject depicts many of the aspects of this problem as multiple categories in ICD-10. Early or late symptoms of orphan’s syndrome can take a form of physical, mental and emotional development deficiency, and also depression, behaviour and personality disorders. Children born with FAS have long-term effects tend to intensify as children move into adulthood. Adolescent from adopted families exhibit susceptibility to affective disorders and inclination to substance dependence (SUD), in greater frequency they attempt to commit suicide. Eating disorders can be attributed to the exposure to various forms of violence. It needs to be emphasized that many cases of children requiring psychiatric care, including hospitalisation, come from adopted families.
PL
Adopcja jest ważnym społecznie procesem. W ostatnich latach częstość adopcji w Polsce spada, nadal jednak znajdują się osoby gotowe podjąć to trudne, ale i zaszczytne wyzwanie. Głównym i nadrzędnym celem adopcji jest dobro dziecka. Wychowanie dziecka w rodzinie adopcyjnej jest trudniejsze niż w biologicznej, często wymaga od rodziców zwiększonego wysiłku i umiejętności radzenia sobie z występującymi zaburzeniami oraz własnymi problemami. Celem naszej pracy było przybliżenie tematyki zaburzeń psychicznych u dzieci adoptowanych. Dostępne piśmiennictwo przedstawia to zagadnienie jako problematykę obejmującą wiele kategorii z 10. rewizji ICD. Często obserwuje się wczesne i późne skutki „choroby sierocej” pod postacią opóźnienia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego, a także depresji, zaburzeń zachowania oraz nieprawidłowo kształtującej się osobowości. Dzieci z chorobą alkoholową matki w wywiadzie są obciążone płodowym zespołem alkoholowym i jego późniejszymi powikłaniami. Z kolei adolescenci z rodzin adopcyjnych prezentują zwiększoną zapadalność na zaburzenia afektywne oraz skłonność do uzależnień od substancji psychoaktywnych. Wykazano także większą liczbę podejmowanych prób „S”, a częstsze występowanie zaburzeń odżywiania powiązano z wcześniejszym doświadczaniem różnego rodzaju przemocy. Należy podkreślić, że dzieci adoptowane w porównaniu z dziećmi z rodzin biologicznych stanowią większy odsetek populacji pacjentów zgłaszających się na konsultacje i hospitalizacje psychiatryczne, warto więc zwrócić szczególną uwagę na dotyczące ich zaburzenia.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
207-213
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
References
 • 1. Milewska E.: Rodzina adopcyjna - problemy psychologiczne przed i po adopcji dziecka. W: Milewska E., Szymanowska A. (red.): Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 2000: 115-135.
 • 2. Maciarz A., Haniszewska R.: Postawy rodzicielskie rodzin adopcyjnych. Problemy Rodziny 1984; (3): 33-37.
 • 3. Milewska E.: Charakterystyka motywacji do adopcji dziecka na podstawie badań kandydatów na rodziców adopcyjnych. W: Kalus A. (red.): W świecie dziecka osieroconego i rodziny adopcyjnej. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003: 167-168.
 • 4. Levy TM., Orlans M.: Creating and repairing attachments in biological, foster, and adoptive families. W: Johnson S.M., Whiffen VE. (red.): Attachment Processes in Couple and Family Therapy. The Guilford Press, New York, London 2003: 165-190.
 • 5. Ulasińska R., Zdenkowska-Pilecka M., Iniewicz G.: Więź po zerwaniu więzi. Adopcja z perspektywy teorii przywiązania. W: Józefik B., Iniewicz G. (red.): Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008: 161-174.
 • 6. Gralak G.: Kompensacja braku poczucia bezpieczeństwa dzieci w zastępczym środowisku rodzinnym. Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, Sosnowiec. Adres: www.misjanadziei.org.pl/artykuly/gabi.html.
 • 7. van Ijzendoorn M.H., Juffer F.: The Emanuel Miller Memorial Lecture 2006: adoption as intervention. Meta-analytic evidence for massive catch-up and plasticity in physical, socioemotional, and cognitive development. J. Child Psychol. Psychiatry 2006; 47: 1228-1245.
 • 8. Bowlby J.: Attachment and Loss. Vol. 1. Attachment. Basic Books, New York 1969/1982.
 • 9. Sroufe L.A., Carlson E.A., Levy A.K., Egeland B.: Implications of attachment theory for developmental psychopathology. Dev. Psychopathol. 1999; 11: 1-13.
 • 10. Pearson J.L., Cohn D.A., Cowan P.A., Cowan C.P.: Earned-and continuous-security in adult attachment: relation to depressive symptomatology and parenting style. Dev. Psychopathol. 1994; 6: 359-373.
 • 11. Rutter M.: Psychosocial resilience and protective mechanisms. W: Rolf J., Masten A.S., Cicchetti D. i wsp. (red.): Risk and Protective Factors in the Development of Psychopathology. Cambridge University Press, New York 1990: 181-214.
 • 12. Tizard B.: Adoption: A Second Chance. The Free Press, New York 1977.
 • 13. Tizard B., Hodges J.: The effect of early institutional rearing on the development of eight year old children. J. Child Psychol. Psychiatry 1978; 19: 99-118.
 • 14. Klominek W: Rozwój dzieci adoptowanych w nowym środowisku rodzinnym w 10-15 lat po przysposobieniu. TPD ZG, Warszawa 1981.
 • 15. Rutter M., O’Connor T.G.; English and Romanian Adoptees (ERA) Study Team: Are there biological programming effects for psychological development? Findings from a study of Romanian adoptees. Dev. Psychol. 2004; 40: 81-94.
 • 16. Żechowski C., Namysłowska I.: Teoria przywiązania a rozwój zaburzeń psychicznych. W: Józefik B., Iniewicz G. (red.): Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008: 53-74.
 • 17. Sroufe L.A.: Psychopathology as an outcome of development. Dev. Psychopathol. 1997; 9: 251-268.
 • 18. Bowlby J.: A Secure Base. Clinical Applications of Attachment Theory. Tavistock, Routledge, London 1988.
 • 19. Vorria P., Papaligoura Z., Sarafidou J. i wsp.: The development of adopted children after institutional care: a follow-up study. J. Child Psychol. Psychiatry 2006; 47: 1246-1253.
 • 20. Spitz R.A., Wolf K.M.: Anaclitic depression: an inquiry into the genesis of psychiatric conditions in early childhood, II. Psychoanal. Study Child 1946; 2: 313-342.
 • 21. Cielecka-Kuszyk J.: Medyczne aspekty krzywdzenia dzieci. W: Milewska E., Szymanowska A. (red.): Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 2000: 198-213.
 • 22. Yates WR., Cadoret R.J., Troughton E., Stewart M.A.: An adoption study of DSM-IIIR alcohol and drug dependence severity. Drug Alcohol Depend. 1996; 41: 9-15.
 • 23. Holden N.L.: Adoption and eating disorders: a high-risk group? Br. J. Psychiatry 1991; 158: 829-833.
 • 24. Slap G., Goodman E., Huang B.: Adoption as a risk factor for attempted suicide during adolescence. Pediatrics 2001; 108: E30.
 • 25. Juffer F., van Ijzendoorn M.H.: Behavior problems and mental health referrals of international adoptees: a meta-analysis. JAMA 2005; 293: 2501-2515.
 • 26. Levin A.: Some adoptions may increase risk of mental illness. Psychiatric News 2005; 40: 34-53.
 • 27. Beine A., Constant E., Goffinet S.: Adoption, a higher risk for psychiatric hospitalisation? A preliminary study. Ann. Med. Psychol. (Paris) 2008; 166: 516-522.
 • 28. Tieman W, van der Ende J., Verhulst F.C.: Psychiatric disorders in young adult intercountry adoptees: an epidemiological study. Am. J. Psychiatry 2005; 162: 592-598.
 • 29. Borders L.D., Black L.K., Pasley B.K.: Are adopted children and their parents at greater risk for negative outcomes? Family Relations 1998; 47: 237-241.
 • 30. Finley G.E.: Children of adoptive families. W: Silverman W.K., Ollendick T.H. (red.): Developmental Issues in the Clinical Treatment of Children and Adolescents. Allyn & Bacon, Boston 1999: 358-370.
 • 31. Warren S.B.: Lower threshold for referral for psychiatric treatment for adopted adolescent. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 1992; 31: 512-517.
 • 32. Miller B.C., Fan X., Grotevant H.D. i wsp.: Adopted adolescents’ overrepresentation in mental health counseling: adoptees’ problems or parents’ lower threshold for referral? J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 2000; 39: 1504-1511.
 • 33. Ingersoll B.D.: Psychiatric disorders among adopted children: a review and commentary. Adoption Quarterly 1997; 1: 57-73.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-54d74ed5-eb11-4811-a67d-ac06b8100076
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.