PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 4 | 572–576
Article title

Przez ucho do serca pacjenta. Objaw Franka jako czynnik ryzyka choroby naczyń

Content
Title variants
EN
Lend me your ear: Frank’s sign as a non-invasive method of vascular disease risk assessment
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Cardiovascular diseases are the most common cause of unfitness for work and mortality in Polish people. The recommendations of all scientific associations emphasise the key role of primary prevention of diseases of affluence; however, demographic forecasts and the actual data concerning prevention do not indicate any trend for reduced morbidity and mortality in Poland. The article discusses Frank’s sign (earlobe crease), which appears on the earlobe in the fifth or sixth decade of life and correlates with atherosclerosis-related vascular diseases. The article presents the most important epidemiological data, description of the sign as well as important information from the literature on this simple physical assessment for the diagnosis of atherosclerosis-related vascular diseases. Checking whether the patient has Frank’s sign is a non-invasive and cost-free diagnostic tool for screening for atherosclerosis complications. Sensitivity of 62% indicates a chance for early detection of ischaemic heart disease in the asymptomatic population.
PL
Choroby naczyniowo-sercowe są najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy oraz śmiertelności Polaków. Rekomendacje wszystkich towarzystw naukowych podkreślają kluczową rolę pierwotnej prewencji chorób cywilizacyjnych, jednak prognozy demograficzne i rzeczywiste dane dotyczące prewencji nie wskazują na tendencję do spadku zachorowalności i śmiertelności w Polsce. W artykule omówiono objaw Franka, czyli linijną bruzdę pojawiającą się na płatku ucha w 5.–6. dekadzie życia, która koreluje z występowaniem chorób naczyń na tle miażdżycowym. Przedstawiono najistotniejsze dane epidemiologiczne, opis objawu, a także ważne informacje z literatury przybliżające prostą ocenę fizykalną w diagnostyce choroby naczyń na tle miażdżycy. Sprawdzenie, czy u pacjenta obecny jest objaw Franka, to nieinwazyjne i bezkosztowe narzędzie diagnostyczne w przesiewowych badaniach w kierunku powikłań miażdżycy. Czułość wynosząca 62% wskazuje na możliwość wcześniejszego wykrycia choroby niedokrwiennej serca w populacji bezobjawowej.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
572–576
Physical description
Contributors
 • Department of Nephrology, Transplantology and Internal Medicine, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
 • Doctoral Studies at the Faculty of Medicine with an English Programme, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
References
 • 1. Wojtyniak B: Choroby układu krążenia jako priorytet zdrowia publicznego – Polska, Europa. In: Strzelecki Z, Szymborski J (eds.): Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2015: 42–61.
 • 2. Gierlotka M, Zdrojewski T, Wojtyniak B et al.: Incidence, treatment, in-hospital mortality and one-year outcomes of acute myocardial infarction in Poland in 2009–2012 – nationwide AMI-PL database. Kardiol Pol 2015; 73: 142–158.
 • 3. Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK). Available from: http://www.nfz-szczecin.pl/woo5f_profilaktyka_chorob_ukladu_krazenia_chuk.htm [cited: 3 May 2017].
 • 4. Informacja o wynikach kontroli Funkcjonowanie podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej finansowanej ze środków publicznych. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2015. Available from: https://www.nik.gov.pl/plik/id,9729,vp,11985.pdf [cited: 13 December 2017].
 • 5. Frank ST: Aural sign of coronary-artery disease. N Engl J Med 1973; 289: 327–328.
 • 6. Petrakis NL: Diagonal earlobe creases, type A behavior and the death of Emperor Hadrian. West J Med 1980; 132: 87–91.
 • 7. Galassi FM, Borghi C, Ballestriero R et al.: Palaeopathology of the earlobe crease (Frank’s sign): new insights from Renaissance art. Int J Cardiol 2017; 236: 82–84.
 • 8. Eberhardt RT, Dhadly M: Giant cell arteritis: diagnosis, management, and cardiovascular implications. Cardiol Rev 2007; 15: 55–61.
 • 9. Christoffersen M, Frikke-Schmidt R, Schnohr P et al.: Visible age-related signs and risk of ischemic heart disease in the general population: a prospective cohort study. Circulation 2014; 129: 990–998.
 • 10. Lucenteforte E, Romoli M, Zagli G et al.: Ear lobe crease as a marker of coronary artery disease: a meta-analysis. Int J Cardiol 2014; 175: 171–175.
 • 11. Kirkham N, Murrells T, Melcher DH et al.: Diagonal earlobe creases and fatal cardiovascular disease: a necropsy study. Br Heart J 1989; 61: 361–364.
 • 12. Sapira JD: Earlobe creases and macrophage receptors. South Med J 1991; 84: 537–538.
 • 13. Christoffersen M, Tybjærg-Hansen A: Visible aging signs as risk markers for ischemic heart disease: epidemiology, pathogenesis and clinical implications. Ageing Res Rev 2016; 25: 24–41.
 • 14. Murray CJ, Vos T, Lozano R et al.: Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012; 380: 2197–2223.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-54d26a39-4df8-4e82-95ba-adb8fde331a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.