PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 53 | 145–154
Article title

Wartość diagnostyczna ultrasonograficznych wskaźników ryzyka onkologicznego w przedoperacyjnym różnicowaniu guzów przydatków

Content
Title variants
EN
Diagnostic value of ultrasound indicators of neoplastic risk in preoperative differentiation of adnexal masses
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim: To assess the diagnostic value of the risk of malignancy indices and simple ultrasound-
based rules in preoperative differentiation of adnexal masses. Material and methods:
Retrospective examination of 87 patients admitted to hospital due to adnexal tumors.
The lesions were evaluated on the basis of international ultrasound classification of ovarian
tumors and four risk of malignancy indices were calculated based on ultrasound examination,
concentration of CA 125 and menopausal status. Results: The patients were aged
between 17 and 79, the mean age was 44.5 (standard deviation SD=16.6). Most of the patients
(60.91%) were before their menopause. The sensitivity of the simple ultrasound-based rules
in the diagnosis of malignancies equaled 64.71% and the specificity constituted 90.00%.
A significant statistical difference in the presence of the malignant process was demonstrated
in relation to age, menopausal status, CA 125 concentration and analyzed ultrasound score.
All indices were characterized by similar sensitivity and specificity. The highest specificity
and predictive value of malignant lesions out of the assessed ones was demonstrated by the
risk of malignancy index proposed by Yamamoto. The risk of malignancy index according to
Jacobs, however, showed the highest predictive value in the case of non-malignant lesions.
Conclusions: The multiparametric ultrasound examination may facilitate the selection of
patients with adnexal tumors to provide them with an appropriate treatment – observation,
laparotomy and laparoscopy. These parameters constitute a simple ambulatory method of
determining the character of adnexal masses before recommending appropriate treatment.
PL
Cel: Ocena przydatności diagnostycznej wskaźników ryzyka obecności nowotworu złośliwego
i prostych reguł ultrasonograficznych w przedoperacyjnym różnicowaniu guzów
przydatków. Materiał i metody: Retrospektywne badanie 87 pacjentek hospitalizowanych
z powodu guza przydatków. Dokonano oceny tych zmian według międzynarodowej ultrasonograficznej
klasyfikacji guzów jajnika, a następnie obliczono cztery wskaźniki ryzyka
obecności nowotworu złośliwego w oparciu o badanie ultrasonograficzne, stężenie markera
CA 125 i status menopauzalny. Wyniki: Wiek pacjentek wahał się od 17 do 79 lat,
średnio 44,5 roku (odchylenie standardowe SD=16,6 roku). Większość chorych (60,91%)
była przed menopauzą. Czułość metody prostych reguł ultrasonograficznych w rozpoznawaniu
zmian złośliwych wyniosła 64,71%, a swoistość 90,00%. Wykazano znaczącą
różnicę statystyczną obecności procesu złośliwego pod względem wieku, statusu menopauzalnego,
stężenia CA 125 i analizowanych punktów ultrasonograficznych. Wszystkie
wskaźniki charakteryzowały się podobną czułością diagnostyczną. Wśród nich najlepszą
swoistość i wartość predykcji zmian złośliwych wykazywał wskaźnik ryzyka nowotworu
złośliwego wg Yamamoto. Z kolei wskaźnik ryzyka nowotworu złośliwego wg Jacobsa
cechował się najwyższą wartością predykcji zmian niezłośliwych. Wnioski: Zastosowanie
wieloparametrycznego badania ultrasonograficznego może pomóc wyselekcjonować
pacjentki z guzami przydatków do odpowiedniego postępowania – obserwacji, laparotomii,
laparoskopii. Parametry te stanowią prostą metodę ambulatoryjnego określenia
charakteru guzów przydatków przed skierowaniem pacjentek do właściwego leczenia.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
53
Pages
145–154
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • 1. Radosa MP, Camara O, Vorwergk J, Diebolder H, Winzer H, Mothes A et al.: Preoperative multimodal strategies for risk assessment of adnexal masses: analysis of 1362 cases in a gynecologic cancer center. Int J Gynecol Cancer 2011; 21: 1056–1062.
 • 2. Kuhn E, Kurman RJ, Shih IM: Ovarian cancer is an imported disease: fact or fiction? Curr Obstet Gynecol Rep 2012; 1: 1–9.
 • 3. Guzel AI, Kuyumcuoglu U, Erdemoglu M: Adnexal masses in postmenopausal and reproductive age women. J Exp Ther Oncol 2011; 9: 167–169.
 • 4. Guerriero S, Testa AC, Timmerman D, Van Holsbeke C, Ajossa S, Fischerova D et al.: Imaging of gynecological disease (6): clinical and ultrasound characteristics of ovarian dysgerminoma. Ultrasound Obstet Gynecol 2011; 37: 596–602.
 • 5. Walker K, Jayaprakasan K, Raine-Fenning NJ: Ultrasound in benign gynaecology. Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine 2007; 17: 33–44.
 • 6. Timmerman D, Valentin L, Bourne TH, Collins WP, Verrelst H, Vergote I; International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) Group: Terms, definitions and measurements to describe the sonographic features of adnexal tumors: a consensus opinion from the International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) Group. Ultrasound Obstet Gynecol 2000; 16: 500–505.
 • 7. Timmerman D, Testa AC, Bourne T, Ameye L, Jurkovic D, Van Holsbeke C et al.: Simple ultrasound-based rules for the diagnosis of ovarian cancer. Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 31: 681–690.
 • 8. Jacobs I, Oram D, Fairbanks J, Turner J, Frost C, Grudzinskas JG: A risk of malignancy index incorporating CA 125, ultrasound and menopausal status for the accurate preoperative diagnosis of ovarian cancer. Br J Obstet Gynaecol 1990; 97: 922–929.
 • 9. Tingulstad S, Hagen B, Skjeldestad FE, Onsrud M, Kiserud T, Halvorsen T et al.: Evaluation of a risk of malignancy index based on serum CA125, ultrasound findings and menopausal status in the pre-operative diagnosis of pelvic masses. Br J Obstet Gynaecol 1996; 103: 826–831.
 • 10. Tingulstad S, Hagen B, Skjeldestad FE, Halvorsen T, Nustad K, Onsrud M: The risk-of-malignancy index to evaluate potential ovarian cancers in local hospitals. Obstet Gynecol 1999; 93: 448–452.
 • 11. Yamamoto Y, Yamada R, Oguri H, Maeda N, Fukaya T: Comparison of four malignancy risk indices in the preoperative evaluation of patients with pelvic masses. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009; 144: 163–167.
 • 12. Wang LM, Song H, Song X, Zhou XB: An improved risk of malignancy index in diagnosis of adnexal mass. Chin Med J (Engl) 2012; 125: 533–535.
 • 13. Bast RC Jr, Skates S, Lokshin A, Moore RG: Differential diagnosis of a pelvic mass: improved algorithms and novel biomarkers. Int J Gynecol Cancer 2012; 22 Suppl 1: S5–S8.
 • 14. Escudero JM, Auge JM, Filella X, Torne A, Pahisa J, Molina R: Comparison of serum human epididymis protein 4 with cancer antigen 125 as a tumor marker in patients with malignant and nonmalignant diseases. Clin Chem 2011; 57: 1534–1544.
 • 15. Partheen K, Kristjansdottir B, Sundfeldt K: Evaluation of ovarian cancer biomarkers HE4 and CA-125 in women presenting with a suspicious cystic ovarian mass. J Gynecol Oncol 2011; 22: 244–252.
 • 16. Stany MP, Maxwell GL, Rose GS: Clinical decision making using ovarian cancer risk assessment. AJR Am J Roentgenol 2010; 194: 337–342.
 • 17. Smorgick N, Barel O, Halperin R, Schneider D, Pansky M: Laparoscopic removal of adnexal cysts: is it possible to decrease inadvertent intraoperative rupture rate? Am J Obstet Gynecol 2009; 200: 237.e1–237.e3.
 • 18. Freydanck MK, Laubender RP, Rack B, Schuhmacher L, Jeschke U, Scholz C: Two-marker combinations for preoperative discrimination of benign and malignant ovarian masses. Anticancer Res 2012; 32: 2003–2008.
 • 19. Grigsby PW: Role of PET in gynecologic malignancy. Curr Opin Oncol 2009; 21: 420–424.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-54710cb4-73b9-4a87-ad8f-d2a3d276a336
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.