PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 3 | 71-79
Article title

Dietary Intake of Antioxidant Vitamins in Diets of Amateur Adults Preparing For a Marathon

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this study was to evaluate the content of antioxidant vitamins in the diet of amateurs preparing for a marathon. The study group consisted of 92 women (30.8 ±6.7 years old) and 66 men (33.2 ±6.6 years old). Assessment of the content of antioxidant vitamins in the diet of the subjects was made on the basis of the 3-day dietary records. The average content of vitamin A in the diets of women surveyed was 1,296.8 mg/day and 1,499.7 mg/day in the diets of men. The vitamin A content of less than 90% of the norm was observed in the diets of 2.2% women and 9.1% men. The average content of vitamin C in the diet amounted to 130.6 (women) and 111.4 (men) mg/day. Significantly more men than women (30% vs 13%) did not fulfill the norm for vitamin C. The average vitamin E content was higher in the diets of men than in women (15.2 vs 13.0 mg/day; p < 0.0001). The vitamin E content was insufficient compared to norms in the diets of 10% of women and 12% of men. The average content of vitamins A, C and E in the diet of the subjects significantly exceeded the recommendations. The largest proportion of diets, not meeting the stated norms for vitamin C were in the group of men.
Contributors
 • Department of Organisation and Management, Wroclaw Medical University, Wrocław
author
 • Department of Dietetics, Wroclaw Medical University, Wrocław
 • Department of Dietetics, Wroclaw Medical University, Wrocław
 • Department of Dietetics, Wroclaw Medical University, Wrocław
 • Department of Dietetics, Wroclaw Medical University, Wrocław
 • Department of Dietetics, Wroclaw Medical University, Wrocław
References
 • Biesalski H.K., Grimm P. Żywienie. Atlas i podręcznik, ed. D. Gajewska. Elsevier Urban &amp; Partner, Wrocław 2012, 134–146, 154–156.
 • Bloomer R.J., Falvo M.J., Fry A.C., Schilling B.K., Smith W.A., Moore C.A. Oxidative stress response in trained men following repeated squats or sprints. Med Sci Sports Exerc. 2006; 38: 1436–1442.
 • Burke L.M., Read R. A study of dietary patterns of elite Australian football players. Can J Sports Sci. 1988; 13 (1): 15–19.
 • Chalcarz W., Merkiel S., Mikołajczyk A., Nowak E. Spożycie witamin i składników mineralnych w przeddzień meczu, w dzień meczu i po meczu. Bromat Chem Toksykol. 2008; 41: 681–685.
 • Czajka A. Wolne rodniki tlenowe a mechanizmy obronne organizmu. Now Lek. 2006; 75: 582–586.
 • Evans W.J. Vitamin E, vitamin C, and exercise. Am J Clin Nutr. 2000; 72 (suppl): 647–652.
 • Frączek B., Brzozowska E., Morawska M. Nutritional support of physical abilities in a professional athletes’ group. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93: 817–823.
 • Gacek M. Evaluation of consumption of selected nutrients in a group of hockey players during the preparation period. Roczn Panstw Zakl Hig. 2010; 61: 259–263.
 • Gleeson M. Immune function in sport and exercise. J Appl Physiol. 2007; 103: 693–699.
 • Gogojewicz A., Kasprzak Z., Pilaczyńska-Szcześniak Ł. Ocena sposobu odżywiania się kobiet aktywnych fizycznie w wieku 20–40 lat. Bromat Chem Toksykol. 2012; 45: 439–445.
 • Grajek W. Przeciwutleniacze w żywności. Aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne. Warszawa 2007.
 • Hosegawa T. Anti-stress effect of beta-carotene. Ann NY Acad Sci 1993, 691, 281.
 • Hyżyk A., Romankow J. Ocena stanu wysycenia organizmu witaminami antyoksydacyjnymi C i E oraz ich wpływ na wydolność fizyczną młodych sportowców. Rocz Panstw Zakł Hig. 2005; 56: 57–65.
 • Jarosz M. (ed). Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa 2012, http://mail.izz.waw. pl/~it/NORMY/NormyZywieniaNowelizacjaIZZ2012.pdf.
 • Johnson R.E., Mastropaolo J.A., Wharton M.A. Exercise, dietary intake and body composition. J Am Diet Assoc. 1972; 61: 399–403.
 • Keith R.E. Ascorbic acid. In: Sports nutrition: vitamins and trace elements, eds. I. Wolinsky, J.A. Driskell. Boca Raton, FL: CRC Press. 1997: 29.
 • Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2005.
 • Lange E., Tymolewska-Niebuda B., Szydłowska-Krusiec J. Ocena sposobu żywienia mężczyzn uprawiających piłkę nożną. Med Sport. 2007; 23 (supl. 1): 34.
 • Lukaski H.C. Vitamin and mineral status: effects on physical performance. Nutrition. 2004; 20: 632–644.
 • Moreira A., Delgado L., Moreira P., Haahtela T. Does exercise increase the risk of upper respiratory tract infections? Br Med Bull. 2009; 90: 111–131.
 • Morillas-Ruiz J.M., Villegas Garcia J.A., López F.J., Vidal-Guevara M.L., Zafrilla P. Effects of polyphenolic antioxidants on exerciseinduced oxidative stress. Clin Nutr. 2006; 25: 444–453.
 • Mullinix M.C., Jonnalagadda S.S., Rosenbloom Ch.A., Thompson W.R., Kicklighter J.R. Dietary intake of female U.S. soccer players. Nutr Res 2003; 23: 585–593.
 • Naidu K.A. Vitamin C in human health and disease is still a mystery? An overview. Nutr J. 2003; 2: 7. DOI: 10.1186/1475-2891-2-7.
 • Nazar K. Fizjologia wysiłków fizycznych. In: Medycyna sportowa, eds. A. Jegier, K. Nazar, A. Dziak. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, 19–27.
 • Papadopoulou S.K., Papadopoulou S.D., Gallos G.K. Macro- and micro-nutrient intake of adolescent Greek female volleyball players. Int J Sport Nutr Excer Metab. 2002; 12: 73–80.
 • Peters E.M., Goetzsche J.M., Grobbelaar B., Noakes T.D. Vitamin C supplementation reduces the incidence of post race symptoms of upper-respiratory infection in ultramarathon runners. Am J Clin Nutr. 1993; 57: 170–174.
 • Pilis K., Michalski C., Zych M., Pilis A., Jelonek J., Kaczmarzyk A., Pilis W. A nutritional evaluation of dietary behaviour in various professional sports. Rocz Panstw Zakl Hig. 2014; 65: 227–234.
 • Poprzęcki S. Wpływ suplementacji witaminami antyoksydacyjnymi na zdolności wysiłkowe i system obrony antyoksydacyjnej młodych mężczyzn. Med Sport. 2003; 19: 207–216.
 • Radak Z., Taylor A.W., Ohno H., Goto S. Adaptation to exercise-induced oxidative stress: from muscle to brain. Exerc Immunol Rev. 2001; 7: 90–107.
 • Sachdev S., Davies K.J.A. Production, detection, and adaptive responses to free radicals in exercise. Free Radic Biol Med. 2008; 44: 215–223.
 • Sadowska-Krępa E., Kłapcińska B. Witaminy antyoksydacyjne w żywieniu sportowców. Med Sport. 2005; 21: 174–182.
 • Sen C.K. Antioxidants in exercise nutrition. Sports Med. 2001; 31: 891–908.
 • Skarpańska-Stejnborn A., Szyszka K., Zembroń-Łacny A. Wpływ diety wzbogaconej w witaminy antyoksydacyjne na poziom glutationu i zawartość produktów peroksydacji lipidów we krwi wioślarzy. Med Sportiv. 2001; 5 (1): 35–40.
 • Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E. Album fotografii produktów i potraw. Prace IŻŻ 96, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2008.
 • Valko M., Leibfritz D., Moncol J., Cronin M.T.D., Mazur M., Telser J. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. Int J Biochem Cell Biol. 2007; 39: 44–84.
 • Venkatraman J.T., Pendergast D.R. Effect of dietary intake on immune function in athletes. Sports Med. 2002; 32: 323–337.
 • Wierniuk A., Włodarek D. Estimation of energy and nutritional intake of young men practicing aerobic sports. Rocz Panstw Zakl Hig. 2013; 64: 143–148.
 • Zapolska J., Witczak K., Mańczuk A., Ostrowska L. Assessment of nutrition, supplementation and body composition parameters on the example of professional volleyball players. Rocz Państw Zakl Hig. 2014; 65: 235–242.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-544a7301-3500-4634-909f-2f8802d936dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.