PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 1 | 18-22
Article title

Zaburzenia funkcji poznawczych w udarze móżdżku a skrzyżowana diaschiza – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Cognitive function disorders in cerebellum stroke versus crossed diaschisis – case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Móżdżek odpowiada przede wszystkim za koordynację ruchów celowych, kontrolę napięcia mięśni oraz utrzymanie równowagi i postawy ciała. Prowadzone w ostatniej dekadzie anatomiczne, kliniczne oraz neuroobrazowe badania pokazały jednak, że jest on także odpowiedzialny za rozmaite wyższe funkcje poznawcze, takie jak język, pamięć, umiejętności wzrokowo-przestrzenne, funkcje wykonawcze i emocjonalna regulacja zachowania. Anatomia, jak również funkcjonalny rezonans magnetyczny pokazują związek prawej półkuli móżdżku z lewym obszarem czołowym. Skrzyżowana diaschiza móżdżkowo-mózgowa odzwierciedla zahamowanie czynności nadnamiotowych obszarów odpowiedzialnych za funkcje poznawcze i mowy wynikające z uszkodzenia drogi móżdżkowo-mózgowej – ten neuropatologiczny mechanizm może odpowiadać za powstanie deficytów poznawczych i mowy w przypadku uszkodzenia móżdżku. Uszkodzenie móżdżkowo- korowej pętli powoduje zaburzenia podobne do uszkodzenia korowych obszarów mózgu w obrębie tej pętli. Móżdżek raczej nie generuje poznawczych procesów, ale zajmuje się modulowaniem tych funkcji za pośrednictwem pętli korowo-mostowo- móżdżkowej i pętli móżdżkowo-wzgórzowo-korowej. Autorzy przedstawiają przypadek 58-letniego pacjenta z krwotocznym udarem w prawej półkuli móżdżku i zaburzeniami w sferze pamięci, mowy i języka oraz uwagi.
EN
Cerebellum coordinates skilled voluntary movements, and controls motor tone, posture and gain. However, anatomical, clinical, and neuroimaging studies conducted over the past decades have shown that the cerebellum is implicated in diverse higher cognitive functions, such as language, memory, visuospatial skills, executive functions and emotional regulation of behaviour. Anatomy and functional magnetic imaging studies indicate a link between right cerebellum and the left frontal regions. Crossed cerebello-cerebral diaschisis, reflecting a functional depression of supratentorial areas due to reduced input via cerebello-cortical pathways, may represent the neuropathological mechanism responsible for cognitive and speech deficits associated with cerebellar pathology. Damage to the cerebello-cortical loop brings about comportments that resemble those of injury to the cerebral cortical areas subserved by that loop. Rather than generating cognitive processes, the cerebellum is considered to modulate cognitive functions through the feed-forward loop of the cortico-ponto-cerebellar system and the feedback loop of the cerebello-thalamo-cortical pathways. The authors present 58 years old patient with a hemorrhagic stroke in the right cerebellar hemisphere with cognitive impairment in domains of memory, language and speech and attention.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
18-22
Physical description
Contributors
author
 • Kliniczny Oddział Neurologiczny, Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki w Warszawie. Ordynator: prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowski
 • Kliniczny Oddział Neurologiczny, Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki w Warszawie. Ordynator: prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowski
 • Kliniczny Oddział Neurologiczny, Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki w Warszawie. Ordynator: prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowski
References
 • 1. Silveri M.C., Leggio M.G., Molinari M.: The cerebellum contributes to linguistic production: a case of agrammatic speech following a right cerebellar lesion. Neurology 1994; 44: 2047- 2050.
 • 2. Leiner H.C., Leiner A.L., Dow R.S.: Reappraising the cerebellum: what does the hindbrain contribute to the forebrain? Behav. Neurosci. 1989; 103: 998-1008.
 • 3. Leggio M.G., Solida A., Silveri M.C. i wsp.: Verbal fluency impairments in patients with cerebellar lesions. Society of Neuroscience Abstracts 1995; 21: 917-923.
 • 4. Hassid E.I.: A case of language dysfunction associated with cerebellar infarction. Neurorehabil. Neural Repair 1995; 9: 157-160.
 • 5. Marien P., Engelborghs S., Pickut B.A., De Deyn P.P.: Aphasia following cerebellar damage: fact of fallacy? J. Neurolinguistics 2000; 13: 145-171.
 • 6. Schmahmann J.D., Sherman J.C.: The cerebellar cognitive affective syndrome. Brain 1998; 121: 561-579.
 • 7. Riva D., Giorgi C.: The cerebellum contributes to higher functions during development: evidence from a series of children surgically treated for posterior fossa tumours. Brain 2000; 123: 1051-1061.
 • 8. Marien P., Engelborghs S., Fabbro F., De Deyn P.P.: The lateralized linguistic cerebellum: a review and a new hypothesis. Brain Lang. 2001; 79: 580-600.
 • 9. Silveri M.C., Misciagna S., Leggio M.G., Molinari M.: Cerebellar spatial dysgraphia: further evidence. J. Neurol. 1999; 246: 312-313.
 • 10. Silveri M.C., Misciagna S., Leggio M.G., Molinari M.: Spatial dysgraphia and cerebellar lesion: a case report. Neurology 1997; 48: 1529-1532.
 • 11. Marien P., Engelborghs S., De Deyn P.P.: Cerebellar neurocognition: a new avenue. Acta Neurol. Belg. 2001; 101: 96-109.
 • 12. Sadowski B.: Rola mózgu w procesach nadawania i odbioru mowy. W: Gałkowski T., Szeląg T., Jastrzębowska G. (red.): Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005: 74-76.
 • 13. Broich K., Hartmann A., Biersack H.J., Horn R.: Crossed cerebello-cerebral diaschisis in a patient with cerebellar infarction. Neurosci. Lett. 1987; 83: 7-12.
 • 14. Baron J.C., Bousser M.G., Comar D., Castaigne P.: “Crossed cerebellar diaschisis” in human supratentorial brain infarction. Trans. Am. Neurol. Assoc. 1981; 105: 459-461.
 • 15. Pietrzykowski J., Chmielowski K., Skrzyński S., Podgórski J.K.: Fenomen diaschizy. Skrzyżowana diaschiza móżdżkowo- mózgowa. Neurol. Neurochir. Pol. 1997; 31: 1207-1215.
 • 16. Paradowski B., Pawlik B.: Zjawisko diaschizy w różnych chorobach układu nerwowego. Wiad. Lek. 2005; 58: 675-677.
 • 17. Pąchalska M.: Rehabilitacja neuropsychologiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008: 72-77.
 • 18. Robertson I.H., Murre J.M.: Rehabilitation of brain damage: brain plasticity and principles of guided recovery. Psychol. Bull. 1999; 125: 544-575.
 • 19. Leiner H.C., Leiner A.L., Dow R.S.: Does the cerebellum contribute to mental skills? Behav. Neurosci. 1986; 100: 443-454.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5404815d-704f-4872-8358-0c1360a1354b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.