PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 16 | 1 | 33-39
Article title

Stan narządu przedsionkowego u dzieci z zawrotami głowy niejasnego pochodzenia – pacjentów oddziału neurologii dziecięcej

Content
Title variants
EN
Vestibular organ in children with vertigo and dizziness of unknown origin – outpatients of children’s neurology department
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Zawroty głowy u dzieci w około 50% są związane z patologią ucha środkowego oraz migreną i jej ekwiwalentami. W pozostałych przypadkach mogą być to przyczyny podobne jak u dorosłych, ale ich częstotliwość znacząco wiąże się z wiekiem i płcią dziecka. Cel pracy. Ocena funkcji narządu przedsionkowego u dzieci z zawrotami lub zaburzeniami równowagi, u których nie ustalono rozpoznania w oddziale neurologii dziecięcej. Materiał i metody. 44 dzieci (24 dziewczynki, 20 chłopców) w wieku 4-17 lat (średnio 12,5). U wszystkich przeprowadzono wywiad, badanie laryngologiczne oraz badanie elektronystagmograficzne (ENG). Wyniki. U 42 dzieci zawroty były napadowe, w tym w 59% o  charakterze układowym. Towarzyszyły im przejściowe zaburzenia równowagi (36%), bóle głowy (41%), zaburzenia psychogenne (16%), napady lęku (9% przypadków). Odchylenia w ENG odnotowano ogółem u dwudziestu trojga dzieci (52%). U trzydziestu trojga (75%) badanych dzieci ustalono rozpoznanie ostateczne lub prawdopodobne. Stwierdzono różnicę w przyczynach zawrotów głowy w zależności od płci i wieku dzieci. W 25% przypadków nie udało się ustalić rozpoznania. Wnioski. Badania narządu przedsionkowego wykazały szereg nieprawidłowości o charakterze obwodowym i ośrodkowym u ponad połowy badanych dzieci z zawrotami głowy. Analiza wywiadu, obrazu klinicznego, szeregu konsultacji specjalistycznych, w tym prowadzącego neurologa dziecięcego, uzupełniona badaniami narządu przedsionkowego pozwoliła u 3/4 dzieci ustalić ostateczne lub prawdopodobne rozpoznanie.
EN
Introduction. Vertigo and dizziness in 50% of the children group are connected with ear media pathology as well as migraine and its equivalents. In the other cases, the causes of these disturbances may be similar to the ones in adults, however their frequency is significantly related to the age and sex of a child. Aim. The evaluation of the vestibular organ function in children with vertigo or balance disturbances, who were not diagnosed at children’s neurology department. Material and methods. 44 children (24 girls, 20 boys) aged 4-17 years (on average – 12,5 years). In all cases the patient’s history was taken and laryngological examination, hearing tests and electronystagmography (ENG) were performed. Results. In 42 children the symptoms were paroxysmal, with 54.5% of vertigo type. They were accompanied by: transient disequilibrium in 36.3% cases, in 40.9% - headaches, psychogenic disturbances in 15.9%, panic attacks in 9% cases. In 23 children (52.2%) the following ENG abnormalities were observed. In 33 (75%) children final or probable diagnosis was established. 25% of the cases were not diagnosed. Conclusions. Analysis of medical history, clinical picture supplemented by vestibular organ examinations allowed, in 75% of cases, to establish final or probable diagnosis for further observation. The work results prove the need of performing vestibular examination in children with vertigo, particularly of unclear clinic picture or incoherent results of diagnostic tests.
Discipline
Publisher
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
33-39
Physical description
References
 • 1. Balatsouras DG, Kaberos A, Assimakopoulos D, Katotomichelakis M, Economou NC, Korres SG. Etiology of vertigo in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2007; 71(3): 487-94.
 • 2. Batu ED, Anlar B, Topcu M, Turanli G. Vertigo in childhood: a retrospective series of 100 children. Eur J Ped Neurol 2015; 19(2): 226-32.
 • 3. Blayney AW, Colman BH. Dizziness in childhood. Clin Otolaryngol Allied Sci 1984; 9(2): 77-85.
 • 4. Bower CM, Cotton RT. The spectrum of vertigo in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1995; 121(8): 911-15.
 • 5. Casselbrant ML, Furman JM, Rubenstein E, Mandel EM. Effect of otitis media on the vestibular system in children. Ann Otol Rhinol Laryngol 1995; 104(8): 620-4.
 • 6. D’Agostino R, Tarantino V, Melagrana A, Taborelli G. Otoneurologic evaluation of child vertigo. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1997; 40(2-3): 133-9.
 • 7. Dieterich M, Obermann M, Celebisoy N. Vestibular migraine: the most frequent entity of episodic vertigo. J Neurol 2016; 263(1): 82-9.
 • 8. Emiroğlu FN, Kurul S, Akay A, Miral S, Dirik E. Assessment of child neurology outpatients with headache, dizziness, and fainting. J Child Neurol 2004; 19(5): 332-6.
 • 9. Furman JM, Marcus DA, Balaban CD. Migrainous vertigo: development of pathogenetic model and structured diagnostic interview. Curr Opin Neurol 2003; 16(1): 5-13.
 • 10. Gioacchini FM, Alicandri-Ciufell M, Kaleci S, Magliulo G, Re M. Prevalence and diagnosis of vestibular disorders in children: a review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2014; 78(5): 718-24.
 • 11. Golz A, Angel-Yeger B, Parush S. Evaluation of balance disturbances in children with middle ear effusion. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1998; 43(1): 21-6.
 • 12. Gruber M, Cohen-Kerem R, Kaminer M, Shupak A. Vertigo in children and adolescents: characteristics and outcome Scientific World Journal 2012; 2012: 109624.
 • 13. Gryczyńska D. Wybrane problemy otoneurologii wieku dziecięcego. Biblioteczka Prospera Meniere’a 1998; 1: 7-11.
 • 14. Hubbell RN, Skoner JM. Vertigo in children. Curr Opin Otolaryngol 1999; 7: 328-34.
 • 15. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia 2013; 33(9): 629-808.
 • 16. Jahn K. Vertigo and dizziness in children. Handb Clin Neurol 2016; 137: 353-63.
 • 17. Kułak W. Zawroty głowy u dzieci – spojrzenie neurologa dziecięcego. Vertigo Forum 2010; 2(2): 12-16.
 • 18. Langhagen T, Lehnen N, Krause E, Janh K. Vertigo in children and adolescents. Part 1: Epidemiology and diagnosis of peripheral vestibular disorders. HNO 2013; 61(9): 791-802.
 • 19. Langhagen T, Schroeder AS, Rettinger N, Borggraefe I, Jahn K. Migraine-related vertigo and somatoform vertigo frequently occur in children and are often associated. Neuropediatr 2013; 44(1): 55-8.
 • 20. Lempert T, Olesen J, Furman J, Waterston J, Seemungal B, Carey J, et al. Vestibular migraine: diagnostic criteria. J Vest Res 2012; 22: 167-72.
 • 21. Marcelli V, Furia T, Marciano E. Vestibular pathways involvement in children with migraine: a neuro-otological study. Headache 2010; 50(1): 71-6.
 • 22. Mierzwiński J, Polak M, Dalke K, Burduk P, Kaźmierczak H, Modrzyński M. Benign paroxysmal vertigo of childhood. Otolaryngol Pol 2007; 61(3): 307-10.
 • 23. Neuhauser HK, Radtke A, Von Brevern M, Lezius F, Feldmann M, Lempert T. Burden of dizziness and vertigo in the community. Arch Int Med 2008; 168(19): 2118-24.
 • 24. Niedzielska G. Zawroty głowy u dzieci – spojrzenie otolaryngologa. Vertigo Forum 2010; 2(1): 7-11.
 • 25. 0’Reilly RC, Morlet T, Nicholas BD, Josephson G, Horlbeck D, Lundy L, et al. Prevalence of vestibular and balance disorders in children. Otol Neurotol 2010; 31(9): 1441-4.
 • 26. Pawlak-Osińska K, Kaźmierczak H, Kuczyńska R, Szaflarska-Poplawska A. Vertigo in children. Int Tinnitus J 2006; 12(2): 185-9.
 • 27. Pilarska E. Zawroty głowy w migrenie wieku dziecięcego. Vertigo Forum 2010; 2(1): 14-18.
 • 28. Ralli G, Atturo F, de Filippis C. Idiopathic benign paroxysmal vertigo in children, a migraine precursor. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2009; 73(1): 16-18.
 • 29. Ravid S, Bienkowski R, Eviatar L. A simplified diagnostics approach to dizziness in children. Pediatr Neurol 2003; 29: 317-20.
 • 30. Służewski W, Służewska-Niedźwiedź M. Bóle głowy u dzieci. Pediatria po Dyplomie 2014; 18(1): 27-32.
 • 31. Sommerfleck PA, Macchi Gonzalez ME, De Bagge MD, Bernaldez P, Carmona S. Balance disorders in childhood: Main etiologies according to age. Usefulness of the video head impulse test. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2016; 87: 148-53.
 • 32. Szirmai A. Vestibular disorders in childhood and adolescents. Eur Arch Otorhinolaryngol 2010; 267(11): 1801-4.
 • 33. Tarantino S, Capuano A, Torriero R, Citti M, Vollono C, Gentile S, et al. Migraine Equivalents as Part of Migraine Syndrome in Childhood. Pediatr Neurol 2014; 51(5): 645-9.
 • 34. Uneri A, Turkdogan D. Evaluation of vestibular functions in children with vertigo attacks. Arch Dis Child 2003; 88(6): 510-11.
 • 35. Worden BF, Blevins NH. Pediatric vestibulopathy and pseudovestibulopathy: differentia diagnosis and management. Curr Opin Otolaryngol Head Neck 2007; 15(5): 304-9.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-53d5ec47-c158-4194-9543-7bd4fba34397
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.