PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 21 | 1 | 35-43
Article title

The Profile of the Stable Coronary Artery Disease Patient – Analysis of Pro-health Behaviors in Comparison with Healthy Individuals

Content
Title variants
PL
Sylwetka pacjenta ze stabilną chorobą wieńcową – analiza zachowań zdrowotnych w porównaniu do osób zdrowych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim. The primary concern of the study was to compare pro-health behaviors in participants with stable coronary artery disease (SCAD), also known as stable ischemic heart disease (SIHD), and in healthy controls in order to improve the effectiveness of preventive measures in that group of patients. Material & methods. The study comprised a total of 394 participants aged 18 to 88 years (mean age 49.5±14.9 yrs), including 294 patients of the Cardiology Outpatient Clinic who were treated due to SCAD and 100 healthy controls. All participants were asked to complete the Health Behavior Inventory (HBI) by Juczyński. Moreover, the measurements of their body weight, height and waist and hip circumference were taken, and their BMI and WHR values were calculated. Finally, the risk for developing metabolic complications was assessed. Results. Healthy body weight was discovered in 32.6% (n=96) of cardiology patients and in 45.0% of controls. Abdominal obesity was more often found in cardiology patients (55.0%) than in controls (49.0%). Increased risk for obesity complications was disclosed in 60.2% of SCAD patients and in 37.0% of controls. Cardiology patients maintained health-related attitudes to a greater extent than controls on each subscale (p<0.05). Conclusions. Secondary prevention of coronary artery disease (CAD) should include both maximization of effective treatments and constant support of and encouragement for patients to reduce CAD risk factors and develop and implement pro-health behaviors.
PL
Cel badań. Celem pracy było porównanie zachowań zdrowotnych pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową oraz osób zdrowych, co pozwoli na optymalizację działań profilaktycznych na rzecz pacjentów. Materiał i metody. Badaniami objęto 394 osoby w wieku od 18 do 88 lat (49,5±14,9 lat), w tym 294 pacjentów Poradni Kardiologicznej, leczących się z powodu stabilnej choroby wieńcowej i 100 osób zdrowych. Posłużono się Inwentarzem Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego. Przeprowadzono pomiar masy, wysokości ciała, obwodu talii i bioder, obliczono wskaźnik BMI oraz WHR. Oszacowano ryzyko powikłań metabolicznych. Wyniki. Prawidłową masę ciała miało 32,6% (n=96) pacjentów kardiologicznych i 45,0% osób z grupy kontrolnej. Nadmierne gromadzenie tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha obserwowano częściej u pacjentów kardiologicznych (55,0%) niż u osób zdrowych (49,0%). Podwyższone ryzyko powikłań otyłości obserwowano u 60,2% pacjentów z CAD i 37,0% osób zdrowych. Pacjenci z CAD w większym stopniu cechowali się pozytywnymi zachowaniami zdrowotnymi w każdej podskali,w porównaniu z osobami zdrowymi (p<0,05). Wnioski. W ramach prewencji wtórnej choroby wieńcowej istotna jest zarówno maksymalizacja efektywnego leczenia, jak i zakrojona na szeroką skalę promocja zwalczania czynników ryzyka i przyjęcia pozytywnych zachowań zdrowotnych.
Contributors
  • Department of Nursing, Institute of Health Sciences, State Higher Vocational School in Tarnów
References
  • [1] Nichols M., Townsend N., Scarborough P. et al: Cardiovascular disease in Europe 2014: epidemiological update. Eur Heart J. 2014; 35(42): 2950-2959.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-53a5fd26-25d3-4094-b657-3b4a90bc4a60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.