PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2015 | 2 | 1 | 22-28
Article title

Implanty przetokowe typu Ex-PRESS w zaawansowanych postaciach jaskry – doniesienie wstępne

Content
Title variants
EN
Preliminary reports on efficiency of use Ex-PRESS glaucoma filtration device in advanced glaucoma
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel: Ocena skuteczności implantów drenujących typu Ex-PRESS w zaawansowanych postaciach jaskry pierwotnej i wtórnej. Materiały i metody: Wykonano 38 wszczepów zastawki Ex-PRESS typu P-50 pod płatek twardówki bez miejscowego zastosowania antymetabolitów. Pacjentów poddano czteromiesięcznej obserwacji po zabiegu. Porównano wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego (CWG) i ostrość wzroku. Oceniono stan miejscowy po wszczepieniu implantu oraz subiektywne odczucie zmniejszenia bólu w oczach z jaskrą dokonaną i prawie dokonaną. Wyniki: W badanej grupie pacjentów uzyskano znaczny spadek wartości CWG w pierwszym tygodniu po zabiegu. W grupie pacjentów z jaskrą wtórną pozapalną oraz jaskrą neowaskularną w czteromiesięcznej obserwacji uzyskano ciśnienie zbliżone do wartości sprzed zabiegu. Lepszy efekt hipotensyjny zaobserwowano w grupie pacjentów obciążonych jaskrą pierwotną oraz pourazową. Po wszczepieniu implantu zastawkowego Ex-PRESS odnotowano poprawę ostrości wzroku u większości obserwowanych chorych. Dolegliwości bólowe związane z CWG u pacjentów z jaskrą dokonaną ustąpiły po zabiegu u 6 z 8 pacjentów mających objawy przed zabiegiem. Wnioski: Implanty zastawkowe typu Ex-PRESS znajdują zastosowanie w leczeniu jaskry zaawansowanej. Obniżają ciśnienie śródgałkowe w krótkoterminowej obserwacji, wpływają na poprawę ostrości wzroku oraz zmniejszają objawy bólowe u pacjentów kwalifikowanych do zabiegu enukleacji. Efektywność zastawki maleje z czasem, jaki upłynął od zabiegu. W dłuższej obserwacji pacjenci wymagają intensyfikacji miejscowego leczenia farmakologicznego. Lepsze efekty uzyskano w jaskrze pierwotnej oraz pourazowej. Zwiększone ryzyko powikłań śród- i pooperacyjnych oraz mniejszą skuteczność zabiegu odnotowano wśród pacjentów z jaskrą pozapalną oraz neowaskularną. Dalsze, długoterminowe badania większych grup pacjentów są niezbędne do oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania mikroprzetoki Ex-PRESS w zaawansowanych postaciach jaskry.
EN
Purpose: The evaluation of effectiveness of Ex-PRESS glaucoma filtration device in both primary and secondary advanced glaucoma. Material and methods: The study group of 38 patients with advanced glaucoma underwent implantation of glaucoma filtrating device Ex-PRESS type P-50. Shunts were placed underneath a scleral flap, without the use of antimetabolites. During the 4-month follow-up the main measures of the outcome were IOP and VA. In those with absolute or almost absolute glaucoma we evaluated local symptoms and relief of pain. Results: Patients from the study group obtained significant reduction of IOP in early postoperative period (one week). During 4-month we observed that IOPs of those with an inflammatory glaucoma or neovascular glaucoma returned to the levels from before the implantation. Patients with primary glaucoma or post-traumatic glaucoma maintained the lower IOP in 4-month observation. VA of most of the patients improved. Six of eight patients with absolute glaucoma who suffered from pain caused by the high IOP confirmed total relief. Conclusions: Ex-PRESS P-50 implantation seems to be effective method of reducing IOP in patients with advanced glaucoma. In short-term follow-up we achieved reduce IOP, improve VA and reduce the pain in patients qualified for enucleation. However, in longer follow-up the IOP rise and more intensive local pharmacological hypotensive treatment is demanded. Better results are presented in those with primary glaucoma and post-traumatic glaucoma. Higher risk of complications during and after the surgery altogether with worse results were observed in patients with neovascular glaucoma and inflammatory glaucoma. Further long-term studies are necessary to fully assess safety and evaluate the effectiveness described procedure.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
22-28
Physical description
Contributors
 • Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
author
 • Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
References
 • 1. Maris PJ Jr, Ishida K, Netland PA. Comparison of trabeculectomy with Ex-PRESS miniature glaucoma device implanted under scleral flap. J Glaucoma 2007; 16(1): 14-19.
 • 2. Seibold LK, Rorrer RA, Kahook MY. MRI of the Ex-PRESS stainless steel glaucoma drainage device. Br J Ophthalmol 2011; 95: 251-254.
 • 3. de Jong LA, Lafuma A, Aguade AS, et al. Five-year extension of a clinical trial comparing the Ex-PRESS glaucoma filtration device and trabeculectomy in primary open-angle glaucoma. Clin Ophthalmol 2011; 5: 527-533.
 • 4. de Jong LA. The Ex-PRESS glaucoma shunt versus trabeculectomy in open-angle glaucoma: a prospective randomized study. Adv Ther 2009; 26: 336-345.
 • 5. Good TJ, Kahook MY. Assesment of bleb morphologic features and postoperative outcomes after Ex-PRESS Drainage Device implantation versus trabeculectomy. Am J Ophthalmol 2011; 151(3): 507-513.
 • 6. Minckler D, Baerveldt G, Ramirez MA, et al. Clinical results with the trabectome, a novel surgical device for treatment of open-angle glaucoma. Trans Am Ophthalmol Soc 2006; 104: 40-50.
 • 7. Kanner EM, Netland PA, Sarkisian SR Jr, et al. Ex-PRESS miniature glaucoma device implanted under a scleral flap alone or combinated with phacoemulsification cataract surgery. J Glaucoma 2009; 18: 488-491.
 • 8. Traverso CE, De Feo F, Messas-Kaplan A, et al. Long term effect on IOP of a stainless stell glaucoma drainage implant (Ex- -PRESS) in combined surgery with phacoemulsification. Br J Ophthalmol 2005; 89: 425-429.
 • 9. Mermoud A. Ex-PRESS implant. Br J Ophthalmol 2005; 89: 396-397.
 • 10. Geffen N, Trope GE, Alasbali T, et al. Is the Ex-PRESS glaucoma shunt magnetic rezonance imaging safe? J Glaucoma 2010; 19: 116-118.
 • 11. Sarkisian SR. The Ex-PRESS Mini Glaucoma Shunt: Technique and Experience. Middle East Afr J Ophthalmol 2009; 16: 134-137.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-53995617-5d34-47ad-855f-8650735031a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.