PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2020 | 7 | 2 | 149-154
Article title

Spadek zgłaszalności pacjentów ze schorzeniami okulistycznymi w czasie pandemii COVID-19 i konsekwencje tego zjawiska – doświadczenia własne

Content
Title variants
EN
Decrease in reporting rates of patients with eye diseases during the COVID-19 pandemic and the consequences of this phenomenon – one-center's experiences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pandemia wirusa SARS-CoV-2 wywarła duży wpływ nie tylko na funkcjonowanie podmiotów leczniczych, lecz także na stopień zaufania pacjentów do nich. W naszym ośrodku obserwujemy znacznie zmniejszoną zgłaszalność pacjentów zarówno na wizyty planowe, jak i niestety w stanach nagłych. Niesie to za sobą poważne konsekwencje dla powodzenia procesu leczniczego. W niniejszej pracy przedstawiamy dane statystyczne z naszego ośrodka oraz zebrane w ostatnim czasie przypadki, w których zwłoka pacjenta w poszukiwaniu pomocy lekarskiej mogła stanowić realne zagrożenie dla widzenia.
EN
The SARS-CoV-2 pandemic has significantly impacted the activities of medical entities and patients’ confidence in them. In our ward, we observed a dramatic decrease in patients’ reporting rates for both scheduled visits and unfortunately emergencies. This has had serious consequences for the success of the healing process. This paper presents statistical data from our ward and recent cases in which a patient's delay in seeking medical help could pose a serious threat to vision.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
149-154
Physical description
Contributors
 • Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego
 • Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego
References
 • 1. Khun F. Postępowanie w stanach nagłych. In: Urazy oka. Wyd. I, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2011: 60.
 • 2. Pellegrini M, Roda M, Di Geronimo N et al. Changing trends of ocular trauma in the time of COVID-19 pandemic. Eye. 2020. https://doi.org/10.1038/s41433-020-0933-x.
 • 3. Long-lasting impact of COVID-19, ESCRS Euro Times. 2020; 25(5): 8.
 • 4. Dana M, Tielsch J, Enger C et al. Visual impairment in a rural Appalachian community. J Am Med Assoc. 1990; 264: 2400-5.
 • 5. Bowing B. Nabyte choroby plamki. In: Bowling B. Kanski Okulistyka kliniczna. Wyd. VIII. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017: 598.
 • 6. Zheng Z, Peng F, Xu B et al. Risk factors of critical & mortal COVID-19 cases: A systematic literature review and meta-analysis. J Infect.
 • 2020; S0163-4453(20)30234-6. https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.021
 • 7. Bowing B. Urazy. In: Bowling B. Kanski Okulistyka kliniczna. Wyd. VIII. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017: 878.
 • 8. Khun F. Epidemiologia, zapobieganie, rehabilitacja. In: Urazy oka. Wyd. I, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2011: 29.
 • 9. Khatry S, Lewis A, Schein O et al. The epidemiology of ocular trauma in rural Nepal. Br J Ophthalmol. 2004; 88: 456-60.
 • 10. Khun F. Myślenie strategiczne w traumatologii okulistycznej. In: Urazy oka. Wyd. I, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2011: 40.
 • 11. COVID-19 success will rely on teamwork. ESCRS Euro Times. 2020; 25(5): 6.
 • 12. A Nightmare Situation. ESCRS Euro Times. 2020; 25(5): 10.
 • 13. A lot of ups and downs. ESCRS Euro Times. 2020; 25(5): 12.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5355de95-8140-4b9a-ab81-6cd590aa40b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.