PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 14 | 1 | 13–22
Article title

Wiedza ciężarnych na temat szkodliwości palenia dla płodu i świadomość wpływu zakażenia wirusem HPV na rozwój raka szyjki macicy

Content
Title variants
EN
Gravida’s knowledge concerning harmful effect of smoking on the fetus and the awareness of HPV infection impact on the development of cervical cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim of the paper: The aim of the paper was to evaluate gravida’s knowledge concerning the harmful effect of smoking on the fetus and the awareness concerning the impact of nicotine on the development of cervical cancer in women infected with HPV. Material and method: The study covered 127 women – healthy gravidas provided with a specialist care of K clinic, inhabitants of cities and villages. The study was conducted from March to June 2015 with the utilization of a diagnostic survey. To that end, an author’s questionnaire was drafted, which consisted of 23 questions concerning smoking tobacco and respondent’s knowledge in terms of the HPV infection. Results: Responses of 127 women were evaluated, out of whom 76% had never smoked tobacco, 8% stopped smoking due to pregnancy and 16% limited smoking in that time or moved to “light” cigarettes, or used nicotine patches and limited smoking simultaneously. The majority of gravidas (94%) were aware that smoking is harmful to the child and toxic substances penetrate through the placenta; 76% knew that toxic substances also penetrate to breast milk. The largest group of women (36%) was exposed to passive smoking in own houses, among the closest family. A problem with motivation may be observed in the group of smoking gravidas – it may be necessary to consider obligatory consultations with a psychologist related to motivation and addiction for all the smokers being pregnant or planning their pregnancy. Moreover, the survey proved that young women lack basic knowledge in the field of HPV infection.
PL
Cel pracy: Celem pracy była ocena wiedzy ciężarnych na temat szkodliwości palenia tytoniu dla płodu oraz wpływu nikotyny na rozwój raka szyjki macicy u kobiet zainfekowanych wirusem HPV. Materiał i metoda: Badaniem objęto 127 kobiet – zdrowych ciężarnych będących pod opieką specjalistycznej poradni K, mieszkanek miast i wsi. Badanie prowadzono od marca do czerwca 2015 roku metodą sondażu diagnostycznego. W tym celu skonstruowano autorską ankietę, złożoną z 23 pytań dotyczących palenia tytoniu i wiedzy uczestniczek na temat infekcji HPV. Wyniki: Oceniono wypowiedzi 127 kobiet, spośród których 76% nigdy nie paliło tytoniu, 8% zaprzestało palenia ze względu na ciążę, a 16% ograniczyło w tym czasie palenie lub zmieniło papierosy na „light”, lub stosowało plastry nikotynowe i jednocześnie ograniczyło palenie. Przeważająca część ciężarnych (94%) była świadoma, że palenie szkodzi dziecku, a substancje toksyczne przechodzą przez łożysko; 76% wiedziało, iż substancje toksyczne przedostają się również do pokarmu matki. Na bierne palenie najliczniejsza grupa kobiet (36%) była narażona we własnym domu, w towarzystwie najbliższej rodziny. W grupie ciężarnych palaczek występuje problem motywacyjny – być może należy więc rozważyć obowiązkową poradę u psychologa związaną z obszarem motywacji i nałogu dla wszystkich palaczek w ciąży i planujących ciążę. Ponadto badanie wykazało, że młode kobiety nie mają podstawowej wiedzy na temat infekcji wirusem HPV.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
13–22
Physical description
Contributors
 • Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska. Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Warszawa, Polska
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska
 • Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • 1. Zalewska M, Jagielska I, Kazdepka-Ziemińska A et al.: Nikotynizm – rys historyczny. Uzależnienie od nikotyny a zdrowie kobiety. Przegl Lek 2009; 66: 885–887.
 • 2. Kubicki J, Chowaniec M: Historia palenia tytoniu. Przegl Lek 2005; 62: 1226–1230.
 • 3. Grzybowski A: Historia działań antynikotynowych w okresie ostatnich 500 lat. Część I. Działania o charakterze pozamedycznym. Przegl Lek 2006; 63: 1126–1130.
 • 4. Grzybowski A: Historia działań antynikotynowych w okresie ostatnich 500 lat. Część II. Działania o charakterze medycznym. Przegl Lek 2006; 63: 1131–1134.
 • 5. Piekoszewski W, Florek E, Bręborowicz GH: Palenie tytoniu jako źródło narażenia kobiet ciężarnych i noworodków na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Przegl Lek 2006; 63: 16–20.
 • 6. Król M, Florek E, Kornacka MK et al.: Stan kliniczny noworodka a stopień narażenia na dym tytoniowy w życiu płodowym. Przegl Lek 2009; 66: 548–553.
 • 7. World Health Organization, International Agency for Research on Cancer: Human papillomaviruses. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum 2007; 90.
 • 8. Gunnell AS, Tran TN, Torrång A et al.: Synergy between cigarette smoking and human papillomavirus type 16 in cervical cancer in situ development. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006; 15: 2141–2147.
 • 9. Wierzbicka M, Józefiak A, Szydłowski J et al.: Rekomendacje dotyczące diagnostyki wirusów brodawczaka ludzkiego (HPV) wysokiego (HR) i niskiego ryzyka (LR) w profilaktyce i leczeniu chorób jamy ustnej, gardła i krtani. Stanowisko ekspertów PTORL i KIDL. Otolaryngol Pol 2013; 67: 113–134.
 • 10. Seńczuk W (ed.): Toksykologia współczesna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
 • 11. Lane D, Gray EA, Mathur RS et al.: Up-regulation of vascular endothelial growth factor-C by nicotine in cervical cancer cell lines. Am J Reprod Immunol 2005; 53: 153–158.
 • 12. Pirogowicz I, Gwiazda E, Hoffmann K et al.: Palenie papierosów a zaburzenia odporności. Przegl Lek 2007; 64: 886–887.
 • 13. Trimble C, Genkinger J, Burke AE et al.: Active and passive cigarette smoking and the risk of cervical neoplasia. Obstet Gynecol 2005; 105: 174–181.
 • 14. Zatoński W, Górecka D, Opolski G et al. (eds.): Konsensus dotyczący rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu. Aktualizacja 2005. Med Prakt 2006, special issue 7.
 • 15. Kałucka S: Następstwa biernego palenia tytoniu w środowisku domowym. Przegl Lek 2007; 64: 632–636.
 • 16. Gajewska E, Malak R, Mojs E et al.: Palenie papierosów – zagrożenie od pierwszych dni życia. Przegl Lek 2008; 65: 709–711.
 • 17. Gomółka E, Piekoszewski W, Florek E et al.: Wpływ palenia tytoniu przez kobiety ciężarne na stężenie ołowiu i kadmu w moczu oraz na stan zdrowotny noworodka. Przegl Lek 2006; 63: 985–991.
 • 18. Florek E: Co tkwi w dymie? Poradnik Aptekarski 2006; 6: 20–23.
 • 19. Pirogowicz I, Joniec Ł, Guzikowski W et al.: Wpływ palenia tytoniu na rozwój dziecka i jego stan zdrowotny. Przegl Lek 2008; 65: 427–431.
 • 20. Fergusson D, Woodward L, Horwood L: Maternal smoking during pregnancy and psychiatric adjustment in late adolescence. Arch Gen Psychiatry 1998; 55: 721–727.
 • 21. Gajewska E, Mojs E: Wpływ palenia papierosów podczas ciąży na rozwój psychoruchowy dziecka. Przegl Lek 2008; 65: 712–714.
 • 22. Szymanowski K, Chmaj-Wierzchowska K, Florek E et al.: Wpływ dymu tytoniowego na rozwój płodu, noworodka i dziecka – przegląd piśmiennictwa. Przegl Lek 2006; 63: 1135–1137.
 • 23. Sochaczewska D, Czeszyńska MB, Konefał H et al.: Ocena zależności między stężeniem kotyniny we krwi pępowinowej a wybranymi wskaźnikami niedotlenienia okołoporodowego. Ginekol Pol 2009; 80: 920–926.
 • 24. Florek E, Bręborowicz GH, Lechowicz W et al.: Kotynina w moczu matki i noworodka oraz w surowicy krwi pępowinowej i łożysku jako marker narażenia płodu na dym tytoniowy. Przegl Lek 2006; 63: 900–906.
 • 25. Seńczuk M, Florek E, Piekoszewski W et al.: Nikotyna we włosach noworodków jako wskaźnik palenia tytoniu przez kobiety w czasie ciąży. Badania wstępne. Przegl Lek 2007; 64: 729–733.
 • 26. Xiao D, Huang X, Yang S et al.: Antenatal nicotine induces heightened oxidative stress and vascular dysfunction in rat offspring. Br J Pharmacol 2011; 164: 1400–1409.
 • 27. Williams G, O’Callaghan M, Najman J et al.: Maternal cigarette smoking and child psychiatric morbidity: a longitudinal study. Pediatrics 1998; 102: e11.
 • 28. Thakur GA, Sengupta SM, Grizenko N et al.: Maternal smoking during pregnancy and ADHD: a comprehensive clinical and neurocognitive characterization. Nicotine Tob Res 2013; 15: 149–157.
 • 29. Uhman-Włodarz I, Nowosielski K, Romanik M et al.: Świadomość profilaktyki raka szyjki macicy wśród kobiet zgłaszających się do poradni K. Ginekol Pol 2011; 82: 22–25.
 • 30. Centrum Badania Opinii Społecznej: Kobiety o profilaktyce raka piersi i szyjki macicy. Komunikat z badań. Available from: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2002/K_057_02.PDF.
 • 31. Pacewicz M, Krajewska-Kułak E, Krajewska-Ferishah K: Profilaktyka raka szyjki macicy – poziom wiedzy kobiet i mężczyzn. Medycyna Paliatywna 2012; 4: 217–228.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-530cd106-6afb-46b4-8e35-878a89776a46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.