PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 1 | 114-119
Article title

Postural defects in children with cystic fibrosis – preliminary report

Content
Title variants
PL
Wady postawy u dzieci z mukowiscydozą – doniesienie wstępne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Postural disturbances may cause the worsening of cardiopulmonary function in cystic fibrosis children and adolescents, as well as adversely affect their somatic and psychological development. The aim: Evaluation of postural defects in the population of cystic fibrosis children and adolescents. Material and methods: Physical orthopedic examination of 41 cystic fibrosis patients (20 girls, 21 boys), aged 2-17 years (mean 8.1). The patients were divided into age groups: I under 5 y.o – 8 patients., II 5-9 y.o.− 6 patients, III 9-13 y.o – 11 patients, IV 13 y.o. and older – 16 patients. Postural disorders were divided into two groups. The first group included defects with a possible influence on the respiratory function of a cystic fibrosis patient: scoliosis, spine defects and chest deformities. The second group included lower extremities defects without influence on the function of the respiratory system. Results: Postural as well as chest disorders were observed in 36 (87.8%) of the patients who were examined. Disorders with possible influence on respiratory system function, were observed in 13 (31.7%) of the 41 patients. Increased thoracic kyphosis (round back) was most frequent. In the group of patients aged 5 years and younger neither spinal nor chest abnormalities were observed. In the group of patients aged 5-9 years 1 (16.6%) case of congenital scoliosis and 1 (16.6%) case of plane back were found. In the group of children aged 9-13 years increased thoracic kyphosis was observed in 2 (18.1%) cases, plane back was observed in 2 (18.1%) children as well, while in 1 (9.0%) case increased lumbar lordosis was diagnosed. Barrell chest was observed in 2 (18.1%) cases. In the group of adolescents aged 13 years and more, 4 (25.0%) cases of scoliosis, 16 (100%) cases of increased thoracic kyphosis and 6 (37.5%) cases of barrel chest were observed. Because of the different methods of examination among posture studies of the healthy population, obtaining a control population is difficult. Conclusions: The number of postural defects in children with cystic fibrosis increases with age, and is becoming a significant health problem. It seems that there is a need of a deeper study on a greater population.
PL
Wady postawy mogą prowadzić do pogorszenia funkcji układu oddechowego oraz krążenia u dzieci i młodzieży z mukowiscydozą, a także zaburzać przebieg rozwoju somatycznego jak i psychicznego. Cel: Ocena wad postawy w populacji dzieci i młodzieży z mukowiscydozą. Materiał i metody: Badanie przedmiotowe ortopedyczne 41 pacjentów z mukowiscydozą (20 dziewcząt, 21 chłopców) w wieku 2-17 lat (średnio 8,1). Pacjentów podzielono na następujące grupy wiekowe: I poniżej 5. r.ż. – 8 pacjentów, II 5-9 r.ż. − 6 pacjentów, III 9-13 r.ż. – 11 pacjentów, IV 13 r.ż. i starsi – 16 pacjentów. Natomiast wady postawy podzielono na dwie grupy. Do pierwszej grupy zaliczono wady mające możliwy wpływ na funkcję układu oddechowego u pacjenta z mukowiscydozą: skoliozy, wady kręgosłupa i klatki piersiowej. Do drugiej grupy zaliczono wady kończyn dolnych, nie mające wpływu na funkcję układu oddechowego. Ze względu na fakt, że badania wad postawy u dzieci zdrowych prowadzone były przy użyciu różnych metod, trudno jest wyodrębnić grupę kontrolną. Wyniki: Nieprawidłowości postawy i klatki piersiowej stwierdzono u 36 (87,8%) pacjentów, którzy zostali poddani badaniu. Wady, mogące mieć wpływ na funkcję układu oddechowego wystąpiły u 13 (31,7%) z 41 pacjentów. Zwiększona kifoza piersiowa (plecy okrągłe) występowała najczęściej. W grupie poniżej 5. r.ż. nie stwierdzono odchyleń od normy w zakresie kręgosłupa ani klatki piersiowej. W grupie 5-9 lat stwierdzono 1 (16,6%) przypadek skoliozy wrodzonej oraz 1 (16,6%) przypadek pleców płaskich. W grupie dzieci w wieku 9-13 lat zwiększona kifoza piersiowa została stwierdzona u 2 (18,1%) dzieci, plecy płaskie również u 2 (18,1%), w 1 (9,0%) przypadku rozpoznano zwiększoną lordozę lędźwiową, klatka piersiowa beczkowata wystąpiła w 2 (18,1%) przypadkach. W grupie powyżej 13. r.ż. stwierdzono 4 (25%) przypadki skoliozy, 16 (100%) przypadków zwiększonej kifozy piersiowej oraz 6 (37,5%) przypadków klatki beczkowatej. Wnioski: Liczba wad postawy u dzieci i młodzieży z mukowiscydozą wzrasta wraz z wiekiem, stanowi więc znaczący problem zdrowotny. Wydaje się, iż konieczne jest przeprowadzenie pogłębionych badań na większym materiale.
Discipline
Publisher
Year
Issue
1
Pages
114-119
Physical description
Contributors
author
 • Department of Surgery of the Vertebral Column and Orthopaedic Surgery Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland, Department of Traumatic Orthopediatric Surgery Pediatric Hospital named after Prof. J. Bogdanowicz in Warsaw, Poland
author
 • Department of Traumatic Orthopediatric Surgery Pediatric Hospital named after Prof. J. Bogdanowicz in Warsaw, Poland
 • Department of Surgery of the Vertebral Column and Orthopaedic Surgery Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland
author
 • Cystic Fibrosis Centre Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland
References
 • 1. Latalski M, Bylina J, Fatyga M, Repko M, Filipovic M, Jarosz MJ, et al. Risk factors of postural defects in children at school age. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2013;Vol 20;No 3:583-587.
 • 2. Windle RW. Posture and growth. Acta Physiother Rheumatol Belg.1954 May-Jun; 9(3):79-83.
 • 3. Seefeldt V, Malina RM, Clark MA. Factors affecting levels of physical activity in adults. Sports Med. 2002;32(3):143-168.
 • 4. Konieczny MR, Husseyin S, Krauspe R. Epidemiology of adolescent idiopathic scoliosis J Child Orthop. 2013;7:3-9.
 • 5. Grivas TB, Vasiliadis E, Chatzizrgiropoylos T, Polyzois VD, Gatos K. The effect of a modified Boston Brace with antirotatory blades on the progression of curves in idiopathic scoliosis: aetiologic implications. Pediatr Rehabil. 2003;6:237-242.
 • 6. Kumar N, Balachandran S, Millner PA, Littlewood JM, Conway SP, Dickson RA. Scoliosis in cystic fibrosis: is it idiopathic? Spine (Phila Pa 1976). 2004 Sep 15;29(18):1990-1995.
 • 7. Tattersall R, Walshaw J. Posture and cystic fibrosis J R Soc Med. 2003;96(Suppl. 43):18-22.
 • 8. Koumbourlis AC. Scoliosis and the respiratory system Paediatric Respiratory Reviews. 2006;7:152-160.
 • 9. Kaźmierczak U, Hagner W. Częstość występowania wad postawy i sposób spędzania wolnego czasu przez uczniów Zespołu Szkół nr 8 w Bydgoszczy. Fizjoterapia 2003;11;4:12-15.
 • 10. Hagner W, Bąk D, Lulińska-Kuklik E, Hagner-Derengowska M. Częstość występowania wad postawy u dzieci 10- i 13-letnich w regionie mławskim. Kwartalnik Ortopedyczny 2011;1:24.
 • 11. Minghelli B, Nunes C, Oliveira R. Prevalence of scoliosis in southern Portugal adolescents. Pediatr Endocrinol Rev. 2014 Jun;11(4):374-382
 • 12. Kratenová J, Zejglicová K, Malý M, Filipová V. Prevalence and risk factors of poor posture in school children in the Czech Republic Republic. J Sch Health. 2007 Mar;77(3):131-137.
 • 13. Okuro RT, Côrrea EP, Conti PB, Ribeiro JD, Ribeiro MA, Schivinski CI. Influence of thoracic spine postural disorders on cardiorespiratory parameters in children and adolescents with cystic fibrosis. J Pediatr (Rio J). 2012 Jul;88(4):310- 316.
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-52bfc3a8-e94b-4c9e-9c8a-8b17c40250b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.