PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | XIII | 2 | 106-123
Article title

Style starzenia się a subiektywny dobrostan kobiet w późnej dorosłości, studiujących na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Content
Title variants
EN
Ageing styles and subjective well-being of women in their late adulthood studying at the University of the Third Age
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The research objective was finding the reasons behind the level of personality, social and emotional subjective wellbeing of women in late adulthood presenting different ageing styles and undertaking cognitive activity in the form of education at the University of the Third Age. It was assumed that a higher level of subjective wellbeing should be prevalent among women with a mature ageing style than in women with a “rocking-chair”, armoured, angry and self-hating style. Furthermore, higher results were expected in the field of level of subjective wellbeing of women undergoing education in the University of the Third Age in comparison to women that did not undertake that type of activity, as well as the occurrence of adaptive ageing styles in them. The research encompassed 100 women aged 60-72 years old, which included 49 studying women aged 60-72 years old and 51 women aged 60-70 years old who did not undertake studies. The results obtained revealed that women presenting a mature ageing style in comparison to women with different ageing styles experience a higher sense of personality and emotional wellbeing. Women that undertook further education mainly presented a mature ageing style. The level of wellbeing of studying women in comparison with the level of women not involved in studying is higher in the scope of sense of life goal, but lower in the field of social coherence and positive affect.
Keywords
Year
Volume
Issue
2
Pages
106-123
Physical description
Contributors
 • Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski
References
 • Appelt, K. (2007). Współcześni dziadkowie i ich znaczenie dla rozwoju wnuków. W: A. I . Brzezińska, K. Ober-Łopatka, R. Stec, K. Ziółkowska (red.) Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości (s. 79-95). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Argyle, M. (2004). Psychologia szczęścia. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 • Baltes, P. B. (1987). Theoretical propositions of life-span developmental psychology: On the dynamics between growth and decline. Developmental Psychology, 23, 5, 611-626.
 • Baltes, P. B. (1997). On the incomplete architecture of human ontogeny: Selection, Optimization, and Compensation as foundation of developmental theory. American Psychologist, 52, 366-380.
 • Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Bromley, D. B. (1969). Psychologia starzenia się. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Carr, A. (2004). Positive psychology: The science of happiness and human strengths. Hove, New York: Brunner-Routledge.
 • Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2002). Orientacja na dobrostan i orientacja na cierpienie w rozwiązywaniu współczesnych problemów zdrowotnych. Kolokwia Psychologiczne: Psychologia w obliczu zachodzących przemian społeczno-kulturowych, 10, 179-195.
 • Czapiński, J. (1992). Psychologia szczęścia: Przegląd badań i zarys teorii cebulowej. Poznań: Oficyna Wydawnicza Academos.
 • Czapiński, J. (2002). S zczęśliwy człowiek w szczęśliwym społeczeństwie? Zrównoważony rozwój, jakość życia i złudzenie postępu. Psychologia Jakości Życia, 1, 1, 9-33.
 • Erikson, E. H. (2002). Dopełniony cykl życia. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Keyes, C. L. M. (2003). Complete mental health: An agenda for the 21st century. W: C . .M. Keyes, J. Haidt (red.) Flourishing: Positive psychology and life well-lived (s. 293-312). Washington: American Psychological Association.
 • Keyes, C. L. M., Magyar-Moe, J. L. (2003). The measurement and utility of adult subjective well-being. W: S. J. Lopez, C. R. Snyder (red.) Positive psychological assessment: A handbook of models and measures (s. 411-425). Washington: American Psychological Association.
 • Keyes, C. L. M, Waterman, M. B. (2003). Dimensions of well-being and mental health in adulthood. W: M. Bornstein, L. Davidson, C. L. M. Keyes, K. A. Moore (red.) Well being: Positive development across the life course (s. 477-497). London: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Levy, B. R., Slade, M. D., Kunkel, S. R., Kasl, S. V. (2002). Longevity decreased by positive self-perceptions of aging. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 2, 261-270.
 • Matejczuk, J. (2007). Zaangażowanie w działalność społeczności lokalnej jako szansa rozwoju dla seniorów. W: A. I. Brzezińska, K. Ober-Łopatka, R. Stec, K. Ziółkowska (red.) Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości (s. 111-125). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • McAdams, D. P. (2001). Generativity in midlife. W: M. E. Lachman (red.) Handbook of midlife development (s. 395-443). New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • Nowicka, A., Majdańska, E. (2006). Aktywność seniorów – słuchaczy Żarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W: A. Nowicka (red.) Wybrane problemy osób starszych (s. 283-296). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Ryan, R. M., Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52, 141-166.
 • Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081.
 • Ryff, C. D., Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 4, 719-727.
 • Rzymkowska, A., Suchańska, B., Suchańska, M. (2007). Potrzeby edukacyjne kobiet w okresie późnej dorosłości. W: A. I. Brzezińska, K. Ober-Łopatka, R. Stec, K. Z iółkowska (red.) Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości (s. 127-146). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Seligman, M. E. P. (2003). Foreword: The past and future of positive psychology. W: C . L. M. Keyes, J. Haidt (red.) Flourishing: Positive psychology and life well-lived (s.XI-XX). Washington: American Psychological Association.
 • Seligman, M. E. P. (2005). Prawdziwe szczęście: Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia. Poznań: Media Rodzina.
 • Straś-Romanowska, M. (2000). Późna dorosłość. Wiek starzenia się. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka (t. 2, s. 263-292). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stuart-Hamilton, I. (2006). Psychologia starzenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S -ka.
 • Susułowska, M. (1989). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN.
 • Turner, J. S, Helms, D. B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.
 • Wojciechowska, L. (2005). Teoria dobrostanu w badaniach rozwojowych nad rodziną: dobrostan rodziców w stadium pustego gniazda. Psychologia Rozwojowa, 10, 4, 35-46.
 • Zych, A. A. (2007). Leksykon gerontologii. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-527655b3-9652-43ae-adb1-faa655ced2d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.