PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 1 | 65-68
Article title

Zastosowanie pola magnetycznego oraz promieniowania optycznego w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, w szczególności rwy kulszowej

Content
Title variants
EN
Application of magnetic field and visible light in the treatment of low back pain and sciatic neuralgia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Rwa kulszowa, ischialgia (łac. ischias) to zespół objawów związanych z uciskiem na przebiegu nerwów rdzeniowych L4, L5 lub S1 tworzących nerw kulszowy. Wiedza na temat leczenia zmienia się radykalnie i coraz częściej w leczeniu stosuje się wybrane metody fizykoterapeutyczne. W ostatnich latach ukazuje się coraz więcej publikacji dotyczących praktycznego wykorzystania w medycynie pól magnetycznych niskiej częstotliwości. Duża różnorodność wskazań oraz zastosowań w praktyce przynosi szerokie spektrum możliwości leczniczych. Materiał i metoda: Badaniami objęto grupę 47 pacjentów z rozpoznaniem rwy kulszowej spowodowanej zmianami zwyrodnieniowymi krążka międzykręgowego. Pacjentów podzielono na 3 grupy badawcze i poddano odpowiednio zabiegom magnetoterapii, magnetostymulacji i magnetoledoterapii w celu porównania przeprowadzonej terapii. Dokonano subiektywnej oceny odczuwanych dolegliwości bólowych w skali VAS. Dodatkowo posłużono się ankietą, w której oceniono częstość zażywania leków przeciwbólowych. Do oceny jakości życia wykorzystano skalę EuroQol. U każdego pacjenta podczas badania fizykalnego wykonano test Lasègue’a. Wyniki: Wykazano statystyczne zmniejszenie nasilenia odczuwanych dolegliwości bólowych w skali VAS badanych pacjentów (p<0,01), znaczną redukcję zażywanych leków przeciwbólowych oraz poprawę jakości życia ocenianej w skali EuroQol (p<0,01) po zastosowaniu zabiegów pola magnetycznego niskiej częstotliwości. Wnioski: Terapia polem magnetycznym bez względu na zastosowaną metodę zmniejsza odczuwane dolegliwości bólowe, co wpływa na poprawę jakości życia leczonych chorych. Zastosowana terapia przyczynia się również do ograniczenia przyjmowania leków przeciwbólowych. W badaniu nie stwierdzono znaczącej przewagi którejś z analizowanych metod w odniesieniu do otrzymanych wyników leczenia.
EN
Background and aim of the study: Sciatic neuralgia, ischialgia (Latin: ischias) is the syndrome of signs resulting from compression on spinal radices L4, L5 or S1, which form the sciatic nerve. Therapeutic approach in the treatment of these condition changes considerably and selected physiotherapeutic techniques are used increasingly often. Recently, we see an increasing number of publications concerning application of low frequency magnetic fields in medicine. Wide range of indications and possible practical uses provides a promising framework for their clinical applications. Material and method: Forty-seven patients with a diagnosis of sciatic neuralgia caused by degeneration of intervertebral disc were included in the study. Patients were divided into 3 groups treated by magnetotherapy, magnetostimulation or magnetoledtherapy in order to compare their efficacy. Subjective assessment of severity of pain was performed using the VAS scale. Additionally, a questionnaire was used, assessing frequency of analgesic medication. Quality of life was evaluated using the EuroQoL scale. Each patient underwent the Lasègue test during his/her physical examination. Results: Our results revealed a significant reduction of pain as expressed by VAS scale (p<0.01), considerably reduced consumptionof analgesic medication and improved quality of life as expressed by EuroQoL score (p<0.01) after application of low frequency magnetic fields. Conclusions: Treatment with magnetic fields, independent of implemented technique of delivery, resulted in reduction of pain, improved quality of life and reduced demand for analgesic medication. No significant advantage of any one of the methods analysed in relation to results obtained has been observed.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
65-68
Physical description
Contributors
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń
author
 • Zespół Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
 • Katedra i Zakład Fizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń
References
 • 1. Valat J.P., Genevay S., Marty M.: Sciatica. Best Pract. Res. Clin. Rheumatol. 2010; 24: 241-252.
 • 2. Pisula-Lewandowska A.: Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu rwy kulszowej. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2011; (13): 56-61.
 • 3. Sharif-Alhoseini M., Rahimi-Movaghar V.: Surgical treatment of discogenic sciatica. Neurosciences. 2011; 16: 10-17.
 • 4. Hahne A.J., Ford J.J., Surkitt L.D. i wsp.: Specific treatment of problems of the spine (STOPS): design of a randomized controlled trial comparing specific physiotherapy versus advice for people with subacute low back disorders. Musculoskelet. Disord. 2011; 20: 104-108.
 • 5. Sieroń A., Cieślar G., Biniszkiewicz T. i wsp.: Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. α-medica press, Bielsko- Biała 2002.
 • 6. Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Magnetoterapia. Rehabilitacja w Praktyce 2006; (3): 29-32.
 • 7. Pasek J., Mucha R., Sieroń A.: Magnetostymulacja – nowoczesna forma terapii w medycynie i rehabilitacji. Fizjoterapia 2006; 14: 3-8.
 • 8. Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Pole magnetyczne i energia światła w medycynie i rehabilitacji – magnetoledoterapia. Baln. Pol. 2007: 49: 1-7.
 • 9. Mokronowska J., Straburzyńska-Lupa A.: Ocena skuteczności przeciwbólowej zmiennego pola magnetycznego małej częstotliwości w leczeniu chorób narządu ruchu w świetle badań własnych. Nowiny Lek. 2002; 71: 328-333.
 • 10. Woldańska-Okońska M., Goraj B., Kiwerski J. i wsp.: Terapia impulsowym polem magnetycznym małej częstotliwości wybranych schorzeń kręgosłupa. Post. Rehab. 1991; 5: 21-26.
 • 11. Trochimiak L., Czernicki J., Krukowska J.: Ocena skuteczności przeciwbólowej impulsowego pola magnetycznego niskiej częstotliwości w leczeniu rwy kulszowej. Baln. Pol. 1995; 37: 10-15.
 • 12. Sieroń A., Cieślar G., Adamek M.: Zastosowanie zmiennych pól magnetycznych w medycynie. Fizjoterapia 1994; 2: 22-24.
 • 13. Ashworth J., Konstantinou K., Dunn K.M.: Prognostic factors in non-surgically treated sciatica: a systematic review. BMC Musculoskelet. Disord. 2011; 12: 208-213.
 • 14. Huskisson E.C.: Measurement of pain. Lancet 1974; 11: 1127-1131.
 • 15. Opara J.: Klinimetria w udarach mózgu. Wydawnictwo AWF Katowice, Katowice 2005.
 • 16. Khoromi S., Blackman M.R., Kingman A. i wsp.: Low intensity permanent magnets in the treatment of chronic lumbar radicular pain. J. Pain Symptom Manage. 2007; 34: 434-445.
 • 17. Pasek J., Opara J., Pasek T. i wsp.: Znaczenie badań nad jakością życia w rehabilitacji. Fizjoterapia 2007; 15: 3-8.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5261df6a-3fc9-41a9-a710-95f89a8563ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.