PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 4 | 253–257
Article title

Immunohistochemiczna metoda identyfikacji komórek CD133+ w glioblastoma

Authors
Content
Title variants
EN
Immunohistochemical identification methods of CD133+ cells in glioblastoma
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Glioblastoma (GBM, WHO grade IV) is the most lethal type of brain tumours. Despite advances in radiotherapy, chemotherapy and surgical techniques, this tumour is still associated with a median overall survival of approxi­mately 1 year. Histopathological features of GBM include nuclear atypia, foci of palisading necrosis, microvas­cular proliferation and robust mitotic activity. Glioblastoma is one of the best vascularized tumours in humans and its proliferation is hallmarked by a distinct proliferative vascular component. Studies of glioblastoma’s vas­cularization have cast some light on the role of non-endothelial cells in tumour neoangiogenesis. A characteristic feature of protein CD133 is its rapid down-regulation during cell differentiation, which makes it a unique cell sur­face marker for identification of stem cells in brain tissue. CD133+ tumour cells are located mainly in perivascular niches. CD133 positive cells were also found in blood vessels wall. The aim of this study was to optimize immu­nohistochemical staining method to facilitate identification of cells recognized by anti-CD133 antibody in paraf­fin-embedded glioblastoma tissue sections. In this study, several pretreatments, detection systems, dilution of an­tibody and time incubation were used. Immunohistochemical staining method in which autoclave, a buffer pH 9.0 and LSAB+System-HRP were used gave the best result.
PL
Najczęstszym i jednocześnie najgorzej rokującym nowotworem pochodzenia astrocytarnego jest glioblastoma (IV stopień złośliwości według Światowej Organizacji Zdrowia). Obraz mikroskopowy glioblastoma charaktery­zuje się atypią komórkową, obecnością ognisk martwicy palisadowej oraz proliferacją drobnych naczyń. Wyróżniamy dwa typy glioblastoma: pierwotny i wtórny. Jedną z podstawowych cech histopatologicznych tego nowotworu jest obecność proliferacji naczyniowych. Proliferacje naczyń glioblastoma rozpoznawane są jako wielowar­stwowe kłębki rozrośniętych i mitotycznie aktywnych komórek endotelialnych. Komórki macierzyste odgrywa­ją znaczącą rolę w tworzeniu sieci naczyń krwionośnych nowotworu za sprawą różnicowania w kierunku ko­mórek endotelialnych. Za marker nowotworowych komórek macierzystych uważa się antygen CD133. Komórki nowotworu wykazujące ekspresję tego białka rozpoznawanego przez odpowiednie przeciwciała zlokalizowane są w niszach otaczających naczynia krwionośne występujące w masie nowotworu. Komórki CD133+ występują również w ścianach naczyń krwionośnych. Celem przeprowadzonych badań było opracowanie optymalnej im­munohistochemicznej metody barwienia, z wykorzystaniem przeciwciała przeciw CD133, która ułatwi identyfi­kację komórek macierzystych. Materiał do badań stanowiły preparaty histopatologiczne pobrane do rutynowych badań histopatologicznych w czasie zabiegu operacyjnego z wcześniej rozpoznanymi przypadkami glioblastoma. Badania obejmowały różne metody barwień immunohistochemicznych z wykorzystaniem zróżnicowanych spo­sobów odmaskowywania antygenów, z zastosowaniem odmiennych buforów, systemów detekcyjnych oraz roz­cieńczeń przeciwciała i czasów inkubacji preparatów z przeciwciałem. Najlepsze wyniki barwienia immunohisto­chemicznego otrzymano w preparatach, w których w celu odmaskowywania antygenu zastosowano autoklaw, bufor o pH 9,0 i system detekcyjny LSAB+System-HRP.
Discipline
Publisher

Year
Volume
13
Issue
4
Pages
253–257
Physical description
Contributors
author
References
 • 1. Biernat W.: Glejak wielopostaciowy (glioblastoma). W: Liber­ski P.P., Kozubski W., Biernat W., Kordek R.: Neuroonkologia kliniczna. Czelej, Lublin 2011.
 • 2. Kleihues P., Burger P.C., Aldape K.D. i wsp.: Glioblastoma. W: Louis D.N., Ohgaki H., Wiestler O.D., Cavenee W.K. (red.): WHO Classification of Tumours of the Central Nervous Sys­tem. IARC, Lyon 2007.
 • 3. Miller C.R., Perry A.: Glioblastoma. Arch. Pathol. Lab. Med. 2007; 131: 397–406.
 • 4. He H., Li M.W., Niu C.S.: The pathological characteristics of glioma stem cell niches. J. Clin. Neurosci. 2012; 19: 121–127.
 • 5. Sie M., de Bone E.S., Scherpen F.J. i wsp.: Tumour vascula­ture and angiogenic profile of paediatric pilocytic astrocyto­ma; is it much different from glioblastoma? Neuropathol. Appl. Neurobiol. 2010; 36: 636–647.
 • 6. Kleihues P., Ohgaki H.: Primary and secondary glioblasto­ma: from concept to clinical diagnosis. Neuro Oncol. 1999; 1: 44–51.
 • 7. DeAngelis L.M.: Brain tumors. N. Engl. J. Med. 2001; 344: 114–123.
 • 8. Dahlrot R.H., Hermansen S.K., Hansen S., Kristensen B.W.: What is the clinical value of cancer stem cell markers in glio­mas? Int. J. Clin. Exp. Pathol. 2013; 6: 334–348.
 • 9. Cheng J.X., Liu B.L., Zhang X.: How powerful is CD133 as a cancer stem cell marker in brain tumors? Cancer Treat. Rev. 2009; 35: 403–408.
 • 10. Ma Y.H., Mentlein R., Knerlich F. i wsp.: Expression of stem cell markers in human astrocytomas of different WHO grades. J. Neurooncol. 2008; 86: 31–45.
 • 11. Thon N., Damianoff K., Hegermann J. i wsp.: Presence of pluripotent CD133+ cells correlates with malignancy of glio­mas. Mol. Cell. Neurosci. 2010; 43: 51–59.
 • 12. Ferrandina G., Martinelli E., Petrillo M. i wsp.: CD133 anti­gen expression in ovarian cancer. BMC Cancer 2009; 9: 221.
 • 13. Yu J.W., Zhang P., Wu J.G. i wsp.: Expressions and clinical significances of CD133 protein and CD133 mRNA in prima­ry lesion of gastric adenocarcinoma. J. Exp. Clin. Cancer Res. 2010; 29: 141.
 • 14. Immervoll H., Hoem D., Sakariassen P.Ø. i wsp.: Expression of the “stem cell marker” CD133 in pancreas and pancreatic ductal adenocarcinomas. BMC Cancer 2008; 8: 48.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-521e61a1-0288-4af2-b47d-cee5216578a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.