PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 4 | 253–257
Article title

Immunohistochemiczna metoda identyfikacji komórek CD133+ w glioblastoma

Authors
Content
Title variants
EN
Immunohistochemical identification methods of CD133+ cells in glioblastoma
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Najczęstszym i jednocześnie najgorzej rokującym nowotworem pochodzenia astrocytarnego jest glioblastoma (IV stopień złośliwości według Światowej Organizacji Zdrowia). Obraz mikroskopowy glioblastoma charaktery­zuje się atypią komórkową, obecnością ognisk martwicy palisadowej oraz proliferacją drobnych naczyń. Wyróżniamy dwa typy glioblastoma: pierwotny i wtórny. Jedną z podstawowych cech histopatologicznych tego nowotworu jest obecność proliferacji naczyniowych. Proliferacje naczyń glioblastoma rozpoznawane są jako wielowar­stwowe kłębki rozrośniętych i mitotycznie aktywnych komórek endotelialnych. Komórki macierzyste odgrywa­ją znaczącą rolę w tworzeniu sieci naczyń krwionośnych nowotworu za sprawą różnicowania w kierunku ko­mórek endotelialnych. Za marker nowotworowych komórek macierzystych uważa się antygen CD133. Komórki nowotworu wykazujące ekspresję tego białka rozpoznawanego przez odpowiednie przeciwciała zlokalizowane są w niszach otaczających naczynia krwionośne występujące w masie nowotworu. Komórki CD133+ występują również w ścianach naczyń krwionośnych. Celem przeprowadzonych badań było opracowanie optymalnej im­munohistochemicznej metody barwienia, z wykorzystaniem przeciwciała przeciw CD133, która ułatwi identyfi­kację komórek macierzystych. Materiał do badań stanowiły preparaty histopatologiczne pobrane do rutynowych badań histopatologicznych w czasie zabiegu operacyjnego z wcześniej rozpoznanymi przypadkami glioblastoma. Badania obejmowały różne metody barwień immunohistochemicznych z wykorzystaniem zróżnicowanych spo­sobów odmaskowywania antygenów, z zastosowaniem odmiennych buforów, systemów detekcyjnych oraz roz­cieńczeń przeciwciała i czasów inkubacji preparatów z przeciwciałem. Najlepsze wyniki barwienia immunohisto­chemicznego otrzymano w preparatach, w których w celu odmaskowywania antygenu zastosowano autoklaw, bufor o pH 9,0 i system detekcyjny LSAB+System-HRP.
EN
Glioblastoma (GBM, WHO grade IV) is the most lethal type of brain tumours. Despite advances in radiotherapy, chemotherapy and surgical techniques, this tumour is still associated with a median overall survival of approxi­mately 1 year. Histopathological features of GBM include nuclear atypia, foci of palisading necrosis, microvas­cular proliferation and robust mitotic activity. Glioblastoma is one of the best vascularized tumours in humans and its proliferation is hallmarked by a distinct proliferative vascular component. Studies of glioblastoma’s vas­cularization have cast some light on the role of non-endothelial cells in tumour neoangiogenesis. A characteristic feature of protein CD133 is its rapid down-regulation during cell differentiation, which makes it a unique cell sur­face marker for identification of stem cells in brain tissue. CD133+ tumour cells are located mainly in perivascular niches. CD133 positive cells were also found in blood vessels wall. The aim of this study was to optimize immu­nohistochemical staining method to facilitate identification of cells recognized by anti-CD133 antibody in paraf­fin-embedded glioblastoma tissue sections. In this study, several pretreatments, detection systems, dilution of an­tibody and time incubation were used. Immunohistochemical staining method in which autoclave, a buffer pH 9.0 and LSAB+System-HRP were used gave the best result.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
253–257
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
References
 • 1. Biernat W.: Glejak wielopostaciowy (glioblastoma). W: Liber­ski P.P., Kozubski W., Biernat W., Kordek R.: Neuroonkologia kliniczna. Czelej, Lublin 2011.
 • 2. Kleihues P., Burger P.C., Aldape K.D. i wsp.: Glioblastoma. W: Louis D.N., Ohgaki H., Wiestler O.D., Cavenee W.K. (red.): WHO Classification of Tumours of the Central Nervous Sys­tem. IARC, Lyon 2007.
 • 3. Miller C.R., Perry A.: Glioblastoma. Arch. Pathol. Lab. Med. 2007; 131: 397–406.
 • 4. He H., Li M.W., Niu C.S.: The pathological characteristics of glioma stem cell niches. J. Clin. Neurosci. 2012; 19: 121–127.
 • 5. Sie M., de Bone E.S., Scherpen F.J. i wsp.: Tumour vascula­ture and angiogenic profile of paediatric pilocytic astrocyto­ma; is it much different from glioblastoma? Neuropathol. Appl. Neurobiol. 2010; 36: 636–647.
 • 6. Kleihues P., Ohgaki H.: Primary and secondary glioblasto­ma: from concept to clinical diagnosis. Neuro Oncol. 1999; 1: 44–51.
 • 7. DeAngelis L.M.: Brain tumors. N. Engl. J. Med. 2001; 344: 114–123.
 • 8. Dahlrot R.H., Hermansen S.K., Hansen S., Kristensen B.W.: What is the clinical value of cancer stem cell markers in glio­mas? Int. J. Clin. Exp. Pathol. 2013; 6: 334–348.
 • 9. Cheng J.X., Liu B.L., Zhang X.: How powerful is CD133 as a cancer stem cell marker in brain tumors? Cancer Treat. Rev. 2009; 35: 403–408.
 • 10. Ma Y.H., Mentlein R., Knerlich F. i wsp.: Expression of stem cell markers in human astrocytomas of different WHO grades. J. Neurooncol. 2008; 86: 31–45.
 • 11. Thon N., Damianoff K., Hegermann J. i wsp.: Presence of pluripotent CD133+ cells correlates with malignancy of glio­mas. Mol. Cell. Neurosci. 2010; 43: 51–59.
 • 12. Ferrandina G., Martinelli E., Petrillo M. i wsp.: CD133 anti­gen expression in ovarian cancer. BMC Cancer 2009; 9: 221.
 • 13. Yu J.W., Zhang P., Wu J.G. i wsp.: Expressions and clinical significances of CD133 protein and CD133 mRNA in prima­ry lesion of gastric adenocarcinoma. J. Exp. Clin. Cancer Res. 2010; 29: 141.
 • 14. Immervoll H., Hoem D., Sakariassen P.Ø. i wsp.: Expression of the “stem cell marker” CD133 in pancreas and pancreatic ductal adenocarcinomas. BMC Cancer 2008; 8: 48.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-521e61a1-0288-4af2-b47d-cee5216578a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.