PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 7 | 3 | 161-168
Article title

Analiza wybranych czynników klinicznych i histologicznych usposabiających do wystąpienia wznowy u kobiet po pierwotnym leczeniu płaskonabłonkowego raka sromu

Content
Title variants
EN
Analysis of selected clinical and histological factors predisposing to tumor recurrence after primary treatment of planoepithelial vulvar cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim of paper: Analysis of selected clinical and histological factors predisposing to local or regional-nodal recurrence in patients after primary treatment of planoepithelial vulvar cancer. Material and methods: Study population consisted of 34 women aged 37-93 years, operated on for planoepithelial vulvar cancer. Most patients underwent radical vulvectomy with bilateral inguinal lymphadenectomy. An indication for adjuvant radiotherapy was non-radical tumor excision or presence of metastases in inguinal lymph nodes. Results: Seven patients were excluded from study population. Recurrence occurred in 9 out of 27 patients (33.3%) aged 59-93 years . In 3 cases, recurrence developed at the place of inguinal lymph nodes, while in 6 – at the place of excised vulva. Out of 10 women (37%) with inguinal lymph node metastases, 5 patients (50%) developed a recurrence. Conclusions: Metastases to inguinal lymph nodes developed significantly more often in primary tumors exceeding 5 cm in diameter. Recurrence of vulvar cancer developed significantly more often in patients with late-stage disease process. Local recurrence of vulvar cancer developed significantly more often in patients with non-radical margin of excision, which in turn was more frequently seen in patients with tumors exceeding 3 cm in diameter.
PL
Cel pracy: Celem pracy była analiza wybranych czynników klinicznych i histologicznych usposabiających do wystąpienia wznowy miejscowej lub węzłowej u chorych po pierwotnym leczeniu płaskonabłonkowego raka sromu. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiły 34 pacjentki w wieku 37-93 lat operowane z powodu płaskonabłonkowego raka sromu. U większości pacjentek wykonano radykalną wulwektomię z obustronnym usunięciem węzłów chłonnych pachwinowych. Wskazaniem do uzupełniającego leczenia metodą radioterapii było nieradykalne usunięcie guza lub przerzuty do węzłów chłonnych pachwinowych. Wyniki: Spośród 34 pacjentek wykluczono 7 chorych. Nawrót choroby wystąpił u 9 (33,3%) kobiet w wieku 59-93 lat. U 3 stwierdzono nawrót raka w miejscu operowanych węzłów chłonnych pachwinowych, u 6 w miejscu po usuniętym sromie. Spośród 10 (37%) kobiet z przerzutami do węzłów chłonnych pachwinowych u 5 (50%) wystąpiły wznowy. Wnioski: Przerzuty do węzłów chłonnych pachwinowych istotnie częściej występowały, gdy operowane guzy były wielkości powyżej 5 cm. Wznowy raka sromu istotnie częściej występowały u chorych z zaawansowanym procesem nowotworowym. Istotnie statystycznie częściej wznowy miejscowe raka sromu występowały u chorych z nieradykalnymi marginesami zdrowych tkanek, a te z kolei częściej obserwowano u chorych z guzem o średnicy powyżej 3 cm.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
161-168
Physical description
Contributors
 • I Katedra i I Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, pl. Starynkiewicza 1/3, Warszawa
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel.: 022 546 22 95. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
References
 • 1. Woolderink J.M., de Bock G.H., de Hullu J.A. i wsp.: Patterns and frequency of recurrences of squamous cell carcinoma of the vulva. Gynecol. Oncol. 2006; 103: 293-299.
 • 2. Lataifeh I., Nascimento M.C., Nicklin J.L. i wsp.: Patterns of recurrence and disease-free survival in advanced squamous cell carcinoma of the vulva. Gynecol. Oncol. 2004; 95: 701-705.
 • 3. Gonzalez Bosquet J., Magrina J.F., Gaffey T.A. i wsp.: Longterm survival and disease recurrence in patients with primary squamous cell carcinoma of the vulva. Gynecol. Oncol. 2005; 97: 828-833.
 • 4. Katz A., Eifel P.J., Jhingran A., Levenback C.F.: The role of radiation therapy in preventing regional recurrences of invasive squamous cell carcinoma of the vulva. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2003; 57: 409-418.
 • 5. Tilmans A.S., Sutton G.P., Look K.Y. i wsp.: Recurrent squamous carcinoma of the vulva. Am. J. Obstet. Gynecol. 1992; 167: 1383-1389.
 • 6. Cheng X., Zang R., Wu X. i wsp.: Recurrence patterns and prognostic factors in Chinese patients with squamous cell carcinoma of the vulva treated with primary surgery. Int. J. Gynecol. Cancer 2009; 19: 158-162.
 • 7. Song Y.N., Yang J.X., Shen K. i wsp.: Clinical features of recurrence of vulvar squamous cell carcinoma: analysis of 18 cases. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2008; 88: 1347-1349.
 • 8. Faul C.M., Miramow D., Gerszten K. i wsp.: Isolated local recurrence in carcinoma of the vulva: prognosis and implications for treatment. Int. J. Gynecol. Cancer 1998; 8: 409-414.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-51dd0bba-7689-448a-ab19-32b2e4233949
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.