PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 4 | 420–427
Article title

Stan odżywienia a parametry całodobowego automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego u hospitalizowanych nastolatków z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym

Content
Title variants
EN
Nutrition status and 24-hour blood pressure parameters in hospitalised adolescents with primary hypertension
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży może mieć związek ze wzrostem występowania nadciśnienia tętniczego w tej populacji. Cel pracy: Ocena zależności parametrów całodobowego automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego u hospitalizowanych nastolatków z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym od ich stanu odżywienia, na etapie ustalenia rozpoznania. Materiał i metoda: Grupa badana składała się ze 112 osób w wieku 11–17 lat (42 dziewczynki i 70 chłopców) z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. Uwzględniono wskaźniki stanu odżywienia. Wydzielono grupę I – o prawidłowym stanie odżywienia (40 osób) oraz grupę II – z nadwagą/otyłością (72 osoby). Dokonano analizy porównawczej grup testem t z oddzielnym oszacowaniem wariancji lub testem U Manna–Whitneya. Zależność parametrów opisujących ciśnienie tętnicze od wskaźników stanu odżywienia oceniono na podstawie korelacji rang Spearmana. Wyniki: Badane grupy różniły się znamiennie pod względem wskaźników odżywienia, natomiast nie różniły się w istotny sposób pod względem ocenianych parametrów automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego. Wskaźniki odżywienia w grupie I nie korelowały znamiennie z parametrami określającymi ciśnienie tętnicze. Znamienne korelacje stwierdzono z kolei w grupie II. Ze wskaźnikami odżywienia korelowały dodatnio ładunek skurczowego ciśnienia tętniczego w godzinach nocnych i średnia wartość tego ładunku w godzinach nocnych, wskaźniki masy ciała korelowały znamiennie ujemnie ze spadkiem nocnym ładunku skurczowego. Wnioski: 1) Do parametrów określających ciśnienie tętnicze mierzone metodą całodobowego automatycznego pomiaru u hospitalizowanych nastoletnich pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym, wykazujących zależność od stanu odżywienia, należą cechy skurczowego ciśnienia krwi w nocy (ładunek nocny, wartość średnia, spadek nocny). 2) Związek wymienionych parametrów ze stanem odżywienia występuje wyłącznie w grupie nastolatków z nadwagą/otyłością.
EN
The occurrence of overweight and obesity in children and adolescents can be associated with increased incidence of hypertension in this population. Aim of the study: Assessment of the relationship between 24-hour blood pressure parameters in hospitalised teenagers with primary hypertension and their nutrition status at the stage of diagnosis. Material and methods: The study group consisted of 112 patients aged 11–17 years (42 girls and 70 boys) with diagnosed primary hypertension. Nutrition indicators were taken into account. The study group was divided into group I – persons with normal nutrition status (40 patients) and group II – persons with overweight/obesity (72 patients). The groups were compared using the t-test with a separate variance estimation or with the Mann–Whitney U test. The relationship between blood pressure parameters and nutrition status indicators was assessed based on Spearman’s rank correlation. Results: The study groups were significantly different in terms of the nutrition status indicators, but no significant differences were observed in the evaluated blood pressure parameters. The nutrition status indicators in group I were not significantly correlated with the blood pressure parameters. Significant correlations were found in group II. Positive correlation with the nutrition indicators were observed for nocturnal systolic blood pressure load and average nighttime value of this load. Body mass index exhibited a negative correlation with nocturnal systolic load decline. Conclusions: 1) 24-hour blood pressure parameters in hospitalised adolescents with primary hypertension that correlated with the nutrition status include nighttime systolic blood pressure parameters (nocturnal load, mean measure, nocturnal fall). 2) The relationship of these parameters with the nutrition status was observed only in patients with overweight/obesity.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
420–427
Physical description
Contributors
 • Oddział Kliniczny Pediatrii Katedry Pediatrii w Bytomiu, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Bytom, Polska
 • Oddział Kliniczny Pediatrii Katedry Pediatrii w Bytomiu, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Bytom, Polska
 • Oddział Kliniczny Pediatrii Katedry Pediatrii w Bytomiu, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Bytom, Polska
 • Oddział Kliniczny Pediatrii, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Bytom, Polska
author
 • Oddział Kliniczny Pediatrii Katedry Pediatrii w Bytomiu, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Bytom, Polska
 • Oddział Kliniczny Pediatrii Katedry Pediatrii w Bytomiu, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Bytom, Polska
References
 • 1. Kowalewski W, Waśkow M, Lesińska-Sawicka M: Rozpowszechnienie podwyższonego ciśnienia tętniczego u 11-letnich dzieci powiatu słupskiego. Nadciśnienie Tętnicze 2010; 14: 55–65.
 • 2. Din-Dzietham R, Liu Y, Bielo MV et al.: High blood pressure trends in children and adolescents in national surveys, 1963 to 2002. Circulation 2007; 116: 1488–1496.
 • 3. Lurbe E, Cifkova R, Cruickshank JK et al.: Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendations of the European Society of Hypertension. J Hypertens 2009; 27: 1719–1742.
 • 4. Stergiou GS, Vazeou A, Stefanidis CJ et al.: Practical recommendations for the diagnosis, investigation and management of hypertension in children and adolescents: Hellenic Society of Hypertension consensus document. Hellenic J Cardiol 2013; 54: 199–211.
 • 5. Rosner B, Cook NR, Daniels S et al.: Childhood blood pressure trends and risk factors for high blood pressure: the NHANES experience 1988–2008. Hypertension 2013; 62: 247–254.
 • 6. Hayman LL: The cardiovascular impact of the pediatric obesity epidemic: is the worst yet to come? J Pediatr 2011; 158: 695–696.
 • 7. Brady TM, Solomon BS, Neu AM et al.: Patient-, provider-, and clinic-level predictors of unrecognized elevated blood pressure in children. Pediatrics 2010; 125: e1286–1293.
 • 8. Ingelfinger JR: Pediatric antecedents of adult cardiovascular disease – awareness and intervention. N Engl J Med 2004; 350: 2123–2126.
 • 9. Lipińska A, Koczaj-Bremer M, Jankowski K et al: Does family history of metabolic syndrome affect the metabolic profile phenotype in young healthy individuals? Diabetol Metab Syndr 2014; 6: 75.
 • 10. Freedman DS, Dietz WH, Srinivasan SR et al.: The relation of overweight to cardiovascular risk factors among children and adolescents: the Bogalusa Heart Study. Pediatrics 1999; 103: 1175–1182.
 • 11. Sorof J, Daniels S: Obesity hypertension in children: a problem of epidemic proportions. Hypertension 2002; 40: 441–447.
 • 12. Cherneva RV, Georgiev OB, Petrova DS et al.: Clinical factors and biomarkers associated with the non-dipping profile in obstructive sleep apnea patients with metabolic syndrome. J Pulm Respir Med 2014; 4: 181.
 • 13. Urbina E, Alpert B, Flynn J et al.; American Heart Association Atherosclerosis, Hypertension, and Obesity in Youth Committee: Ambulatory blood pressure monitoring in children and adolescents: recommendations for standard assessment: a scientific statement from the American Heart Association Atherosclerosis, Hypertension, and Obesity in Youth Committee of the council on cardiovascular disease in the young and the council for high blood pressure research. Hypertension 2008; 52: 433–451.
 • 14. Ben-Dov IZ, Bursztyn M: Ambulatory blood pressure monitoring in childhood and adult obesity. Curr Hypertens Rep 2009; 11: 133–142.
 • 15. Shatat IF, Flynn JT: Relationships between renin, aldosterone, and 24-hour ambulatory blood pressure in obese adolescents. Pediatr Res 2011; 69: 336–340.
 • 16. Aguilar A, Ostrow V, De Luca F et al.: Elevated ambulatory blood pressure in a multi-ethnic population of obese children and adolescents. J Pediatr 2010; 156: 930–935.
 • 17. Palczewska I, Niedźwiecka Z: Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej. Med Wieku Rozwoj 2001; 5 (2 suppl 1) 17–118.
 • 18. Flynn JT: Ambulatory blood pressure monitoring in children: imperfect yet essential. Pediatr Nephrol 2011; 26: 2089–2094.
 • 19. Obrycki Ł, Niemirska A, Litwin M: Ambulatoryjny całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego u dzieci. Nadciśnienie Tętnicze 2013; 17: 343–350.
 • 20. Ho TF: Cardiovascular risks associated with obesity in children and adolescents. Ann Acad Med Singapore 2009; 38: 48–49.
 • 21. Urrutia-Rojas X, Egbuchunam CU, Bae S et al.: High blood pressure in school children: prevalence and risk factors. BMC Pediatr 2006; 6: 32.
 • 22. Ostchega Y, Caroll M, Prineas RJ et al.: Trends of elevated blood pressure among children and adolescents: data from the National Health and Nutrition Examination Survey 1988–2006. Am J Hypertens 2009; 22: 59–67.
 • 23. Hvidt KN: Blood pressure and arterial stiffness in obese children and adolescents. Dan Med J 2015; 62. pii: B5043.
 • 24. Tekın N, Ersoy B, Coskun S et al.: Ambulatory blood pressure parameters in office normotensive obese and non-obese children: relationship with insulin resistance and atherosclerotic markers. Med Princ Pract 2014; 23: 154–159.
 • 25. Sharma AP, Mohammed J, Thomas B et al.: Nighttime blood pressure, systolic blood pressure variability, and left ventricular mass index in children with hypertension. Pediatr Nephrol 2013; 28: 1275–1282.
 • 26. Redon J, Plancha E, Swift PA et al.: Nocturnal blood pressure and progression to end-stage renal disease or death in nondiabetic chronic kidney disease stages 3 and 4. J Hypertens 2010; 28: 602–607.
 • 27. Lee SH, Kim JH, Kang MJ et al.: Implications of nocturnal hypertension in children and adolescents with type 1 diabetes. Diabetes Care 2011; 34: 2180–2185.
 • 28. Babinska K, Kovacs L, Janko V et al.: Association between obesity and the severity of ambulatory hypertension in children and adolescents. J Am Soc Hypertens 2012; 6: 356–363.
 • 29. Davis ML, Ferguson MA, Zachariah JP: Clinical predictors and impact of ambulatory blood pressure monitoring in pediatric hypertension referrals. J Am Soc Hypertens 2014; 8: 660–667.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-51cefa2d-9365-4f41-aa97-e0892bb95918
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.