PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 14 | 1 | 5-12
Article title

Elektrochemioterapia w nowotworach piersi

Content
Title variants
EN
Electrochemotherapy in breast cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Electrochemotherapy is a local therapy method reserved for cases not subject to surgery in advanced surface-localized cancers in the integuments. It may be applied in treating primary skin neoplasms (cancer and melanoma) as well as metastases of other neoplasms to the skin/hypodermis not qualified for another therapy (e.g. local removal or isolated limb perfusion, radiotherapy), regardless of the histological type of the neoplasm. It is a palliative type of treatment, and its objective is to obtain local control over cancerous lesions deteriorating the quality of life of the patients (infections, hemorrhages, limb function limitation). In selected cases, it is possible to obtain a long-term local control (e.g. in advanced, unresectable or qualifying to an extensive procedure on scalp and neck neoplasms and breast cancers with extensive dermis infiltration, reacting poorly to systemic treatment). Especially local breast cancer recurrence, frequently of large area or multiple with tissue infiltration, persisting despite systemic treatment, may be subject to electrochemotherapy. It especially applies to patients with disseminated cancer. In the paper, the authors are summarizing their experience in the application of that method among patients with breast cancer.
PL
Elektrochemioterapia jest metodą terapii miejscowej zarezerwowaną dla przypadków nieoperacyjnych w zaawansowanych nowotworach zlokalizowanych powierzchownie w powłokach ciała. Może być stosowana zarówno w leczeniu pierwotnych nowotworów skóry (raki i czerniaki), jak i przerzutów innych nowotworów do skóry/tkanki podskórnej niekwalifikujących się do innej terapii (np. miejscowego wycięcia lub izolowanej perfuzji kończynowej, radioterapii), niezależnie od typu histologicznego nowotworu. Jest to z założenia leczenie paliatywne, a jego celem jest uzyskanie miejscowej kontroli nad zmianami nowotworowymi pogarszającymi jakość życia chorych (zakażenia, krwawienia, ograniczenie funkcji kończyn). W wybranych przypadkach możliwe jest uzyskanie długotrwałej kontroli miejscowej (np. w zaawansowanych, nieresekcyjnych lub kwalifikujących się do rozległego zabiegu okaleczającego nowotworach skóry głowy i szyi oraz rakach piersi z rozległym naciekiem skóry, słabo reagujących na leczenie systemowe). Zwłaszcza wznowy miejscowe raka piersi, nierzadko o dużej powierzchni lub liczne z naciekiem tkanek, utrzymujące się pomimo leczenia systemowego, mogą być poddane elektrochemioterapii. Dotyczy to szczególnie chorych z rozsianą chorobą nowotworową. W niniejszej pracy autorzy podsumowują własne doświadczenie w zastosowaniu tej metody u chorych na raka piersi.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
5-12
Physical description
Contributors
 • Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Polska
 • Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Polska
 • Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Polska
References
 • 1. Mali B, Miklavcic D, Campana LG et al.: Tumor size and effectiveness of electrochemotherapy. Radiol Oncol 2013; 47: 32–41.
 • 2. Quaglino P, Mortera C, Osella-Abate S et al.: Electrochemotherapy with intravenous bleomycin in the local treatment of skin melanoma metastases. Ann Surg Oncol 2008; 15: 2215–2222.
 • 3. Di Monta G, Caracò C, Benedetto L et al.: Electrochemotherapy as “new standard of care” treatment for cutaneous Kaposi’s sarcoma. Eur J Surg Oncol 2014; 40: 61–66.
 • 4. Mir LM, Glass LF, Sersa G et al.: Effective treatment of cutaneous and subcutaneous malignant tumours by electrochemotherapy. Br J Cancer 1998; 77: 2336–2342.
 • 5. Byrne CM, Thompson JF, Johnston H et al.: Treatment of metastatic melanoma using electroporation therapy with bleomycin (electrochemotherapy). Melanoma Res 2005; 15: 45–51.
 • 6. Campana LG, Valpione S, Falci C et al.: The activity and safety of electrochemotherapy in persistent chest wall recurrence from breast cancer after mastectomy: a phase-II study. Breast Cancer Res Treat 2012; 134: 1169–1178.
 • 7. Sersa G, Cufer T, Paulin SM et al.: Electrochemotherapy of chest wall breast cancer recurrence. Cancer Treat Rev 2012; 38: 379–386.
 • 8. Rutkowski P, Zdzienicki M, Nowecki ZI: Eletrochemioterapia – przydatność kliniczna w leczeniu nowotworów zlokalizowanych w powłokach ciała. Med Prakt Onkol 2013; 6: 43–47.
 • 9. Larkin JO, Collins CG, Aarons S et al.: Electrochemotherapy: aspects of preclinical development and early clinical experience. Ann Surg 2007; 245: 469–479.
 • 10. Campana LG, Mocellin S, Basso M et al.: Bleomycin-based electrochemotherapy: clinical outcome from a single institution’s experience with 52 patients. Ann Surg Oncol 2009; 16: 191–199.
 • 11. Rutkowski P (ed.): Elektrochemioterapia – przydatność kliniczna w leczeniu nowotworów zlokalizowanych w powłokach ciała. Biblioteka Chirurga Onkologa, Vol. 2, Via Medica, Gdańsk 2015: 24.
 • 12. Campana LG, Galuppo S, Valpione S et al.: Bleomycin electrochemotherapy in elderly metastatic breast cancer patients: clinical outcome and management considerations. J Cancer Res Clin Oncol 2014; 140: 1557–1565.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-51119895-b8d4-4409-91fc-fc28531a0534
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.