PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 3 | 368–376
Article title

Intensyfikacja regularnej aktywności fizycznej u pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym

Content
Title variants
EN
Intensification of regular physical activity in patients with resistant hypertension
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Regularna aktywność fizyczna jest zalecana w przypadku chorych na nadciśnienie tętnicze – jako element niezbędnej modyfikacji stylu życia. Cel badania: Celem badania była ocena możliwości zwiększenia aktywności ruchowej u pacjentów z nadciśnieniem opornym na leczenie. Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 53 osoby, w tym 27 pacjentów spełniających kryteria rozpoznania nadciśnienia tętniczego opornego oraz 26 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym dobrze kontrolowanym, stanowiących grupę porównawczą. W trakcie trwającego 6 miesięcy badania wykonano trzykrotnie – wyjściowo, po 3 i po 6 miesiącach – pomiary antropometryczne i składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej oraz określono profil aktywności ruchowej, stosując Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej. Badanie obejmowało także pomiary akcelerometryczne, prowadzone przez kolejne 72 godziny. Uczestnikom zalecano regularną aktywność fizyczną aerobową – zgodną z aktualnymi zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, indywidualizowaną w trakcie spotkań z prowadzącym badanie. Dodatkowo chorych motywowano poprzez krótkie wiadomości tekstowe i rozmowy telefoniczne. Wyniki: Po 6 miesiącach interwencji leczniczych w grupie nadciśnienia opornego odnotowano istotną zmianę w zakresie liczby kroków (17 361 ± 6815 względem 23 067 ± 7741; p < 0,005), równoważnika metabolicznego (1,325 ± 0,3 względem 1,464 ± 0,3; p = 0,001), czasu odpoczynku (1595 ± 265 względem 1458 ± 292 min; p < 0,05) i czasu snu (1278 ± 228 względem 1147 ± 270 min; p = 0,02), ocenianych na bazie 3-dniowych pomiarów akcelerometrycznych. Zwiększenie aktywności zaobserwowano również na podstawie Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej. Ponadto stwierdzono korzystne zmiany w zakresie składu ciała. Wnioski: U pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym intensyfikacja aktywności ruchowej jest dobrze tolerowaną i niekosztowną interwencją terapeutyczną.
EN
Introduction: Regular physical activity is recommended in patients with arterial hypertension as part of the necessary lifestyle modifications. Aim of the study: The aim of the study was to assess the possibility of increasing the physical activity of patients with resistant hypertension. Material and methods: The study group consisted of 27 patients meeting the diagnosis criteria of resistant hypertension and 26 patients with well-controlled hypertension, as a control group. Anthropometric and bioimpedance-based body composition measurements were performed three times within the course of the 6-month-long study, at baseline and after 3 and 6 months, and a physical activity profile was determined based on the International Physical Activity Questionnaire. The study also included accelerometer measurements conducted for 72 consecutive hours. The participants were recommended to perform regular aerobic physical activity, chosen individually during meetings with the study scientist, in accordance with the guidelines of the American Heart Association. Moreover, the patients were motivated to perform physical activity with short text messages and phone calls. Results: A significant change in the resistant hypertensives was observed after 6 months, regarding the number of steps taken (17,361 ± 6,815 vs. 23,067 ± 7,741; p < 0.005), metabolic equivalent of task (1.325 ± 0.3 vs. 1.464 ± 0.3; p = 0.001), duration of rest (1,595 ± 265 vs. 1,458 ± 292 min; p < 0.05) and sleep (1,278 ± 228 vs. 1,147 ± 270 min; p = 0.02), as assessed based on 3-day accelerometer measurements. An increase in activity was also observed based on the International Physical Activity Questionnaire and positive changes in body composition were determined. Conclusions: In the case of patients with resistant hypertension, intensification of physical activity is a well-tolerated, implementable and cost-effective therapeutic intervention.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
368–376
Physical description
Contributors
author
 • SPZOZ, Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni, Rząśnia, Polska
 • Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
References
 • 1. Booth FW, Roberts CK, Laye MJ: Lack of exercise is a major cause of chronic diseases. Compr Physiol 2012; 2: 1143–1211.
 • 2. Berggren JR, Hulver MW, Dohm GL et al.: Weight loss and exercise: implications for muscle lipid metabolism and insulin action. Med Sci Sports Exerc 2004; 36: 1191–1195.
 • 3. Shaw K, Gennat H, O’Rourke P et al.: Exercise for overweight or obesity. Cochrane Database Syst Rev 2006; (4): CD003817.
 • 4. Chakravarthy MV, Joyner MJ, Booth FW: An obligation for primary care physicians to prescribe physical activity to sedentary patients to reduce the risk of chronic health conditions. Mayo Clin Proc 2002; 77: 165–173.
 • 5. Prejbisz A, Klocek M, Gąsowski J et al.: Factors associated with resistant hypertension in a large cohort of hypertensive patients: the Pol-Fokus study. Pol Arch Med Wewn 2015; 125: 249–259.
 • 6. Florczak E, Prejbisz A, Szwench-Pietrasz E et al.: Clinical characteristics of patients with resistant hypertension: the RESISTPOL study. J Hum Hypertens 2013; 27: 678–685.
 • 7. Dimeo F, Pagonas N, Seibert F et al.: Aerobic exercise reduces blood pressure in resistant hypertension. Hypertension 2012; 60: 653–658.
 • 8. Kruk PJ, Nowicki M: Effects of regular physical activity on pain, anxiety, and depression in patients with treatment-resistant arterial hypertension. Fam Med Prim Care Rev 2016; 18: 268–273.
 • 9. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K et al.: Task Force Members: 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens 2013; 31: 1281–1357.
 • 10. Calhoun DA, Jones D, Textor S et al.: Resistant hypertension: diagnosis, evaluation, and treatment. A scientific statement from the American Heart Association Professional Education Committee of the Council for High Blood Pressure Research. Hypertension 2008; 51: 1403–1419.
 • 11. Johannsen DL, Calabro MA, Stewart J et al.: Accuracy of armband monitors for measuring daily energy expenditure in healthy adults. Med Sci Sports Exerc 2010; 42: 2134–2140.
 • 12. Biernat E, Stupnicki R, Gajewski AK: Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) – wersja polska. Wychowanie Fizyczne i Sport 2007; 51: 47–54.
 • 13. The American Heart Association’s Diet and Lifestyle Recommendations. Available from: http://www.heart.org [cited: October 2014].
 • 14. de Jongh T, Gurol-Urganci I, Vodopivec-Jamsek V et al.: Mobile phone messaging for facilitating self-management of long-term illnesses. Cochrane Database Syst Rev 2012; 12: CD007459.
 • 15. Freene N, Waddington G, Davey R et al.: Longitudinal comparison of a physiotherapist-led, home-based and group-based program for increasing physical activity in community-dwelling middle-aged adults. Aust J Prim Health 2015; 21: 189–196.
 • 16. Ashworth NL, Chad KE, Harrison EL et al.: Home versus center based physical activity programs in older adults. Cochrane Database Syst Rev 2005; (1): CD004017.
 • 17. Taylor RS, Dalal H, Jolly K et al.: Home-based versus centrebased cardiac rehabilitation. Cochrane Database Syst Rev 2015; (8): CD007130.
 • 18. Richards J, Hillsdon M, Thorogood M et al.: Face-to-face interventions for promoting physical activity. Cochrane Database Syst Rev 2013; (9): CD010392.
 • 19. Müller AM, Khoo S: Non-face-to-face physical activity interventions in older adults: a systematic review. Int J Behav Nutr Phys Act 2014; 11: 35.
 • 20. Pfaeffli Dale L, Whittaker R, Jiang Y et al.: Text message and Internet support for coronary heart disease self-management: results from the Text4Heart randomized controlled trial. J Med Internet Res 2015; 17: e237.
 • 21. Maddison R, Pfaeffli L, Whittaker R et al.: A mobile phone intervention increases physical activity in people with cardiovascular disease: results from the HEART randomized controlled trial. Eur J Prev Cardiol 2015; 22: 701–709.
 • 22. Liu S, Dunford SD, Leung YW et al.: Reducing blood pressure with Internet-based interventions: a meta-analysis. Can J Cardiol 2013; 29: 613–621.
 • 23. Bobrow K, Farmer AJ, Springer D et al.: Mobile phone text messages to support treatment adherence in adults with high blood pressure (SMS-Text Adherence Support [StAR]): a single-blind, randomized trial. Circulation 2016; 133: 592–600.
 • 24. Dyrstad SM, Hansen BH, Holme IM et al.: Comparison of selfreported versus accelerometer-measured physical activity. Med Sci Sports Exerc 2014; 46: 99–106.
 • 25. Cerin E, Cain KL, Oyeyemi AL et al.: Correlates of agreement between accelerometry and self-reported physical activity. Med Sci Sports Exerc 2016; 48: 1075–1084.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-50f1508b-3830-44da-a3b6-578d23131e91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.