PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 65 | 191-203
Article title

Mistakes in ultrasound examination of salivary glands

Content
Title variants
PL
Pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej ślinianek
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Ultrasonography is the first imaging method applied in the case of diseases of the salivary glands. The article discusses basic mistakes that can be made during an ultrasound examination of these structures. The reasons for these mistakes may be examiner-dependent or may be beyond their control. The latter may include, inter alia, difficult conditions during examination (technical or patient-related), similarity of ultrasound images in different diseases, the lack of clinical and laboratory data as well as the lack of results of other examinations, their insufficient number or incorrectness. Doctor-related mistakes include: the lack of knowledge of normal anatomy, characteristics of ultrasound images in various salivary gland diseases and statistical incidence of diseases, but also attaching excessive importance to such statistical data. The complex anatomical structures of the floor of the oral cavity may be mistaken for benign or malignant tumors. Fragments of correct anatomical structures (bones, arterial wall fibrosis, air bubbles in the mouth) can be wrongly interpreted as deposits in the salivary gland or in its excretory duct. Correct lymph nodes in the parotid glands may be treated as pathologic structures. Lesions not being a simple cyst, e.g. lymphoma, benign or malignant tumors of the salivary glands or metastatic lymph nodes, can be mistaken for one. The image of disseminated focal changes, both anechoic and solid, is not pathognomonic for specific diseases in the salivary glands. However, in part, it occurs typically and requires an extended differential diagnosis. Small focal changes and infiltrative lesions pose a diagnostic problem because their etiology cannot be safely suggested on the basis of an ultrasound examination itself. The safest approach is to refer patients with abnormal focal changes for an ultrasoundguided fine-needle aspiration biopsy.
PL
Badanie ultrasonograficzne jest pierwszą metodą obrazową stosowaną w przypadku chorób ślinianek. W artykule omówiono podstawowe pomyłki, które można popełnić podczas badania ultrasonograficznego tych gruczołów. Przyczyny błędów mogą być zależne i niezależne od lekarza badającego. Do przyczyn niezależnych należą m.in. trudne warunki badania (techniczne lub ze strony osoby badanej), podobieństwo obrazów ultrasonograficznych w różnych jednostkach chorobowych oraz brak danych klinicznych, laboratoryjnych i wyników innych badań lub ich zbyt mała liczba czy nieprawidłowość. Wśród przyczyn pomyłek zależnych od lekarza wykonującego badanie ultrasonograficzne należy wymienić nieznajomość: anatomii prawidłowej, cech obrazów ultrasonograficznych w różnych chorobach ślinianek, statystycznej częstości występowania chorób, ale również zbytnie sugerowanie się nią. Skomplikowane struktury anatomiczne okolicy dna jamy ustnej mogą być mylone z łagodnymi lub złośliwymi nowotworami. Fragmenty prawidłowych struktur anatomicznych (kości, zwłókniałe ściany tętnic, pęcherzyki powietrza w jamie ustnej) mogą zostać nieprawidłowo zinterpretowane jako złogi w śliniance lub jej przewodzie wyprowadzającym. Prawidłowe węzły chłonne obecne w śliniankach przyusznych można potraktować jako struktury patologiczne. Zmiany niebędące torbielą prostą mogą zostać z nią pomylone, np. chłoniak, niezłośliwe i złośliwe nowotwory ślinianek, węzły chłonne przerzutowe. Obraz rozsianych zmian ogniskowych, zarówno bezechowych, jak i litych, nie jest w śliniankach patognomoniczny dla konkretnych jednostek chorobowych, chociaż w części występuje typowo i wymaga poszerzonej diagnostyki różnicowej. Problem diagnostyczny stanowią małe zmiany ogniskowe oraz zmiany naciekowe, ponieważ na podstawie samego badania ultrasonograficznego nie można bezpiecznie sugerować ich etiologii. Najbezpieczniejszym sposobem postępowania jest kierowanie pacjentów z obecnością nieprawidłowych zmian ogniskowych na biopsję aspiracyjną cienkoigłową celowaną, monitorowaną ultrasonograficznie.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
65
Pages
191-203
Physical description
Contributors
 • Department of Diagnostic Ultrasound, Masovian Bródnowski Hospital, Warsaw, Poland
 • Department of Diagnostic Imaging, Medical University of Warsaw, Poland
References
 • 1. Białek EJ, Jakubowski W, Zajkowski P, Szopiński KT, Osmólski A: US of the major salivary glands: anatomy and spatial relationships, pathologic conditions, and pitfalls. Radiographics 2006; 26: 745–763.
 • 2. Białek EJ, Jakubowski W, Zajkowski P, Wareluk P: Obraz ultrasonograficzny gruczolaków wielopostaciowych podniebienia w badaniu z dostępu wewnątrzustnego. Opis 2 przypadków. Ultrasonografia 2003; 14: 58–60.
 • 3. Białek EJ, Jakubowski W, Osmólski A, Zajkowski P: Ultrasonography as the method of incidental detection of mandible lesions. Acta Otorhinolaryngol Belg 2004; 58: 157–159.
 • 4. Białek EJ, Jakubowski W, Karpińska G: Role of ultrasonography in diagnosis and differentiation of pleomorphic adenomas: work in progress. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2003; 129: 929–933.
 • 5. Ying M, Ahuja A, Metreweli C: Diagnostic accuracy of sonographic criteria for evaluation of cervical lymphadenopathy. J Ultrasound Med 1998; 17: 437–445.
 • 6. Schick S, Steiner E, Gahleitner A, Böhm P, Helbich T, Ba-Ssalamah A et al.: Differentiation of benign and malignant tumors of the parotid gland: value of pulsed Doppler and color Doppler sonography. Eur Radiol 1998; 8: 1462–1467.
 • 7. Shimizu M, Ussmüller J, Hartwein J, Donath K, Kinukawa N: Statistical study for sonographic differential diagnosis of tumorous lesions in the parotid gland. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1999; 88: 226–233.
 • 8. Martinoli C, Pretolesi F, Del Bono V, Derchi LE, Mecca D, Chiaramondia M: Benign lymphoepithelial parotid lesions in HIV-positive patients: spectrum of findings at gray-scale and Doppler sonography. AJR Am J Roentgenol 1995; 165: 975–979.
 • 9. Martinoli C, Derchi LE, Solbiati L, Rizzatto G, Silvestri E, Giannoni M: Color Doppler sonography of salivary glands. AJR Am J Roentgenol 1994; 163: 933–941.
 • 10. Ahuja AT, Ying M, Yuen YH, Metreweli C: ‘Pseudocystic’ appearance of non-Hodgkin’s lymphomatous nodes: an infrequent finding with highresolution transducers. Clin Radiol 2001; 56: 111–115.
 • 11. Kessler A, Rappaport Y, Blank A, Marmor S, Weiss J, Graif M: Cystic appearance of cervical lymph nodes is characteristic of metastatic papillary thyroid carcinoma. J Clin Ultrasound 2003; 31: 21–25.
 • 12. Białek EJ, Osmólski A, Karpińska G, Fedorowicz M, Jakubowski W, Zajkowski P et al.: US-appearance of a Küttner tumor resembling a malignant lesion: US-histopathologic correlation. Eur J Ultrasound 2001; 14: 167–170.
 • 13. Osmólski A, Osmólski R, Jakubowski W, Białek E: Küttner tumor – review of the literature and report of 3 cases. Otolaryngol Pol 2004; 58: 1199–1202.
 • 14. Makula E, Pokorny G, Rajtár M, Kiss I, Kovács A, Kovács L: Parotid gland ultrasonography as a diagnostic tool in primary Sjögren’s syndrome. Br J Rheumatol 1996; 35: 972–977.
 • 15. Shimizu M, Ussmüller J, Donath K, Yoshiura K, Ban S, Kanda S et al.: Sonographic analysis of recurrent parotitis in children: a comparative study with sialographic findings. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1998; 86: 606–615.
 • 16. Rubaltelli L, Sponga T, Candiani F, Pittarello F, Andretta M: Infantile recurrent sialectatic parotitis: the role of sonography and sialography in diagnosis and follow-up. Br J Radiol 1987; 60: 1211–1214.
 • 17. Chiou HJ, Chou YH, Chiou SY, Chen WM, Chen W, Wang HK et al.: High-resolution ultrasonography of primary peripheral soft tissue lymphoma. J Ultrasound Med 2005; 24: 77–86.
 • 18. Zajkowski P, Jakubowski W, Białek EJ, Wysocki M, Osmólski A, Serafin-Król M: Pleomorphic adenoma and adenolymphoma in ultrasonography. Eur J Ultrasound 2000; 12: 23–29.
 • 19. Yu GY, Ma DQ, Zhang Y, Peng X, Cai ZG, Gao Y et al.: Multiple primary tumours of the parotid gland. Int J Oral Maxillofac Surg 2004; 33: 531–534.
 • 20. Eneroth CM, Hamberger CA, Jakobsson PA: Malignancy of acinic cell carcinoma. Ann Otol Rhinol Laryngol 1966; 75: 780–792.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-50e90dde-310e-4e42-a3b9-64284854b6ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.