PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 5 | 2 |
Article title

Określenie wartości diagnostycznej wybranych badań immunohistochemicznych u chorych na mięsaki macicy w aspekcie ich przydatności terapeutycznej i prognostycznej

Content
Title variants
EN
Determination of diagnostic value of selected immunohistochemical tests in patients with uterine corpus sarcoma and their therapeutic and prognostic usefulness
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Uterine sarcomas represent a rare and heterogenous group of tumours, sometimes demonstrating multidirectional differentiation. Histological type of the sarcoma influences the choice of therapeutic modality. Aim of paper: Determination of diagnostic value of selected immunohistochemical studies (MIB1, caldesmon, desmin, SMA, SrMa, CKAE1/3) in the definition of histological type of tumour. Assessment of expression of the protein c-kit (CD117) MIB1 and inhibin and their prognostic role. Material and method: Study material consisted of a group of patients with uterine sarcoma, treated at the Center of Oncology in Warsaw, Poland, since 1999 thru 2006, from whom surgical specimens and paraffin blocks were obtained. Of 120 eligible patients, complete clinical data and specimens suitable for foreseen studies were available in 66 cases and this group became the subject of further analyses. Immunohistochemical (IHC) tests were performed using a panel of antibodies (SMA, SrMa, desmin, h-caldesmon, CD10, CKAE, MIB1, inhibin and CD117). Diagnostic value of IHC studies was assessed by descriptive statistical tests. Original histopathological findings were confronted with the results of validated IHC tests. Survival was assessed based on Kaplan-Meier curves and follow-up time – by an inverse Kaplan-Meier curve. Prognostic factors were analysed by the Cox method. Threshold of statistical significance has been set at p=0.05. Results: Original microscopic findings have had to be modified as to histological type of sarcoma in about 1/3 of the cases. Histological diagnosis was an independent prognostic factor, influencing both overall survival rate and time to tumour recurrence. Prognostic factors influencing recurrence-free survival were: invasion of perivascular lymph space (lymph space invasion, LSI), proliferative index (MB1) and severity of tumour cell necrosis. Conclusions: Application of a panel of suitable IHC tests contributes to a more precise determination of tumour type, assisting in an optimal choice of adjuvant treatment modality and thus in improvement of the patients’ prognosis.
PL
Mięsaki macicy stanowią rzadko występującą, heterogenną grupę nowotworów, wykazującą niekiedy wielokierunkowe różnicowanie. Typ histopatologiczny mięsaka ma wpływ na wybór metody leczenia. Cel: Określenie przydatności diagnostycznej wybranych badań immunohistochemicznych (MIB1, kaldesmon, desmi-na, SMA, SrMa, CKAE1/3) w ocenie typu histopatologicznego. Ocena ekspresji białka c-kit (CD117), MIB1, oraz inhibiny w aspekcie przydatności prognostycznej. Materiał i metoda: Materiał badawczy stanowiła grupa chorych na mięsaki macicy leczonych w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej--Curie w Warszawie w latach 1999-2006, od których uzyskano preparaty i bloczki parafinowe. Spośród 120 chorych pełne dane kliniczne i preparaty nadające się do zastosowania badań uzyskano od 66 chorych, która to grupa stała się przedmiotem analizy. Wykonano badania immunohistochemiczne z użyciem panelu przeciwciał: SMA, SrMa, desmina, h-kaldesmon, CD10, CKAE, MIB1, inhibina oraz CD117. Do oceny wartości diagnostycznej badań immunohistochemicznych (IHC) zastosowano statystykę opisową. Zestawiono wynik pierwotnego badania histopatologicznego z wynikiem zweryfikowanym badaniami IHC. Do oceny przeżycia zastosowano krzywą Kaplana-Meiera, czas obserwacji mierzono odwrotną metodą Kaplana-Me-iera. Do analizy czynników predykcyjnych zastosowano metodę Coksa. Istotność statystyczną określono na poziomie p=0,05. Wyniki: W stosunku do rozpoznania pierwotnego typ histopatologiczny mięsaków został zmieniony w około 1/3 przypadków. Rozpoznanie histopatologiczne okazało się niezależnym czynnikiem rokowniczym mającym wpływ zarówno na przeżycie ogólne, jak i czas do nawrotu choroby. Czynnikami rokowniczymi w aspekcie przeżycia bez nawrotu choroby okazały się: zajęcie naczyniowej przestrzeni chłonnej (LSI), indeks proliferacyjny (MIB1), oraz stopień martwicy w komórkach guza. Wnioski: Zastosowanie panelu odpowiednich badań immunohistochemicznych ma wpływ na precyzyjne określenie charakteru guza, co niesie za sobą wybór odpowiedniej metody leczenia uzupełniającego, a tym samym, być może poprawę rokowania.
Year
Volume
5
Issue
2
Physical description
Contributors
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. M. Bidziński
 • Zakład Patomorfologii CSK MSWiA w Warszawie
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
References
 • 1. Kaplan F.L., Meier P.: Nonparametric estimation from incomplete observations. J. Am. Stat. Assoc. 1958; 52: 457-481.
 • 2. Schemper M., Smith T.L.: A note on quantifying follow-up in studies of failure time. Control. Clin. Trials 1996; 17: 343-346.
 • 3. Cox D.R.: Regression models and life tables. J. R. Stat. Soc. B 1972; 34: 187-220.
 • 4. Chauveinc L., Deniaud E., Plancher C. i wsp.: Uterine sarcomas: the Curie Institut experience. Prognosis factors and adjuvant treatments. Gynecol. Oncol. 1999; 72: 232-237.
 • 5. Bodner K., Bodner-Adler B., Obermair A. i wsp.: Prognostic parameters in endometrial stromal sarcoma: a clinico-pathologic study in 31 patients. Gynecol. Oncol. 2001; 81: 160-165.
 • 6. Al-Nafussi A.: Uterine smooth-muscle tumours: practical approach to diagnosis. Current Diagnostic Pathology 2004; 10: 140-156.
 • 7. Hoskins W, Perez C.A., Young R.H. (red.): Principles and Practice of Gynecologic Oncology. Corpus: Mesenchymal Tumors. Wyd. 4, Lippincott Williams & Wilkins, 2005: 873-894.
 • 8. Vaidya A.P, Horowitz N.S., Oliva E. i wsp.: Uterine malignant mixed mullerian tumors should not be included in studies of endometrial carcinoma. Gynecol. Oncol. 2006; 103: 684-687.
 • 9. Nordal R.R., Kristensen G.B., Stenwig A.E. i wsp.: An evaluation of prognostic factors in uterine carcinosarcoma. Gynecol. Oncol. 1997; 67: 316-321.
 • 10. Tse G.M., Tan PH., Lui PC. i wsp.: The role of immuno-histochemistry for smooth-muscle actin, p63, CD10 and cytokeratin 14 in the differential diagnosis of papillary lesions of the breast. J. Clin. Pathol. 2007; 60: 315-320.
 • 11. Baker P., Oliva E.: Endometrial stromal tumours of the uterus: a practical approach using conventional morphology an ancillary techniques. J. Clin. Pathol. 2007; 60: 235-243.
 • 12. Kempson R.L., Hendrickson M.R.: Smooth muscle, endometrial stromal, and mixed Mullerian tumors of the uterus. Mod. Pathol. 2000; 13: 328-342.
 • 13. Chu PG., Arber D.A., Weiss L.M., Chang K.L.: Utility of CD10 in distinguishing between endometrial stromal sarcoma and uterine smooth muscle tumors: an immunohis-tochemical comparison of 34 cases. Mod. Pathol. 2001: 14: 465-471.
 • 14. Mikami Y., Hata S., Kiyokawa T., Manabe T.: Expression of CD10 in malignant mullerian mixed tumors and adeno-sarcomas: an immunohistochemical study. Mod. Pathol. 2002; 15: 923-930.
 • 15. Nucci M.R., O’Connell J.T., Huettner PC. i wsp.: h-Cal-desmon expression effectively distinguishes endometrial stromal tumors from uterine smooth muscle tumors. Am. J. Surg. Pathol. 2001; 25: 455-463.
 • 16. Kir G., Cetiner H., Karateke A. i wsp.: Utility of MIB-1 and estrogen and progesterone receptor in distinguishing between endometrial stromal sarcomas and endometrial stromal nodules, highly cellular leiomyomas. Int. J. Gynecol. Cancer 2005; 15: 337-342.
 • 17. Simpson K.W, Albores-Saavedra J.: HMB-45 reactivity in conventional uterine leiomyosarcomas. Am. J. Surg. Pathol. 2007; 31: 95-98.
 • 18. Dorfman D.M., Bui M.M., Tubbs R.R. i wsp.: The CD117 immunohistochemistry tissue microarray survey for quality assurance and interlaboratory comparison: a College of American Pathologists Cell Markers Committee Study. Arch. Pathol. Lab. Med. 2006; 130: 779-782.
 • 19. Gerszten K., Faul C., Kounelis S. i wsp.: The impact of adjuvant radiotherapy on carcinosarcoma of the uterus. Gynecol. Oncol. 1998; 68: 8-13.
 • 20. Esposito N.N., Hunt J.L., Bakker A., Jones M.W: Analysis of allelic loss as an adjuvant tool in evaluation of malignancy in uterine smooth muscle tumors. Am. J. Surg. Pathol. 2006; 30: 97-103.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-509a1484-603a-47f6-95bb-42289dc3db0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.