Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2013 | 14 | 2 | 7-13

Article title

Quality of life evaluation and a comparison of the effectiveness of pain management when measuring pain intensity with a numeric rating scale and without pain intensity assessment in patients after surgical treatment of laryngeal and pharyngeal cancer during the postoperative period

Title variants

PL
Ocena jakości życia i porównanie skuteczności leczenia bólu z zastosowaniem i bez stosowania skali oceny bólu u chorych po zabiegach operacyjnych nowotworu krtani lub gardła dolnego w okresie pooperacyjnym

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zdiagnozowanie choroby nowotworowej i jej leczenie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie pacjenta oraz jego strategię radzenia sobie z chorobą nowotworową. Celem badania była ocena poczucia sensu życia i strategii radzenia sobie z chorobą oraz porównanie zapotrzebowania na leki przeciwbólowe w okresie pooperacyjnym u pacjentów po zabiegach operacyjnych krtani i gardła dolnego, u których stosowano ocenę natężenia bólu i bez stosowania oceny. Badaniami objęto 71 pacjentów Kliniki Otolaryngologii w okresie pooperacyjnym od doby zabiegu do trzeciej doby po zabiegu. W badaniu wykorzystano test PIL, skalę Mini-MAC, numeryczną skalę oceny natężenia bólu oraz zastosowano retrospektywną analizę dokumentacji medycznej. Ocena natężenia bólu zmniejsza u pacjentów zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe nieopioidowe i opioidy. Poczucie sensu życia zwiększa w sposób istotny poziom konstruktywnych strategii radzenia sobie z chorobą, a zmniejsza poziom destruktywnych strategii. Prawidłowe monitorowanie bólu pooperacyjnego oraz stopnia ulgi w bólu podnosi skuteczność leczenia bólu, zmniejsza zapotrzebowanie pacjentów na leki przeciwbólowe i podnosi jakość opieki nad chorym. Poczucie sensu życia odgrywa ważną rolę w przyjmowanych strategiach radzenia sobie z chorobą nowotworową.
EN
The diagnosis of cancer and its treatment may have a negative influence on patient functioning and coping strategies in malignant diseases. Evaluation of the sense of meaning in life and strategies of coping with cancer were the objectives of this study. In addition, the study compared patient demand for analgesic drugs during the postoperative period after surgical treatment of laryngeal and pharyngeal cancer between patients who assessed their pain with a pain intensity scale and patients who didn’t undergo this type of pain measurement. The study included 71 patients treated in the Clinic of Otolaryngology. Measurements were taken between 24 and 72 hours after the surgery. The following tools were used: the PIL test, the Mini-Mental Adjustment to Cancer (Mini-MAC) scale, a pain intensity numeric rating scale. Additionally, a retrospective review of medical records was conducted. Pain intensity measurement decreased patient demand for analgesic drugs both opioid, and non-opioid medications. The sense of meaning in life significantly increased levels of constructive coping skills in cancer and decreased levels of destructive coping strategies. Accurate assessment of postoperative pain intensity as well as analgesic efficacy increased the effectiveness of pain management, decreased patient demand for analgesic drugs and improved patient care quality. The sense of meaning in life played an important role in the process of developing coping strategies in cancer.

Discipline

Journal

Year

Volume

14

Issue

2

Pages

7-13

Physical description

Contributors

  • Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ CM UJ, Kraków
  • Oddział Kliniczny Kliniki Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  • Zakład Badania Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ, Kraków
  • Oddział Kliniczny Kliniki Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-506ab3b8-b67d-4f5b-a548-5cfcee897cd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.