PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 8 | 3 | 164-169
Article title

Procesy emocjonalne w schizofrenii

Content
Title variants
EN
Emotional processing in schizophrenia
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Although emotion processing deficits have been implicated in schizophrenia since its original description, with symptoms including a “flat“ and “inappropriate“ affect, the extent and nature of emotion processing performance in schizophrenia are still unclear. Several studies have demonstrated that patients with schizophrenia have deficits in the processing of emotional facial expressions and these have included patients from a wide variety of cultural backgrounds. The deficits seem to affect mainly the ability to name and discriminate expressions. Furthermore, performance correlates with symptom severity, which indicates that deficits in discriminating emotional aspects of facial expressions have clinical significance. Impairment in the specificity of emotion identification may lead to misunderstanding of social communication and may underlie difficulties in social adjustment experienced by people with schizophrenia. The aim of the paper is a review of current literature about emotional processing in patients with schizophrenia. Studies have examined the perception, experience, and expression of emotion in schizophrenia as well as the relation between performance on emotion and olfactory tasks. Studies on emotion expression repeatedly showed that individuals with schizophrenia display fewer overt expressions than nonpatient comparison subjects in verbal, facial, and acoustic channels. Studies on emotion experience tend to show a higher frequency of negative affect and a higher sensitivity to negative conditions and stress. Deficits in emotion recognition have been clearly identified for all channels studied. Studies on olfaction and emotion in schizophrenia revealed that olfactory and emotion recognition abilities appear significantly linked in schizophrenia.
PL
Takie objawy, jak blady czy nieadekwatny afekt wśród chorych na schizofrenię, były opisywane już w pierwszych doniesieniach na temat tej choroby. Jednak wymiar i natura deficytów emocjonalnych w przebiegu schizofrenii nadal pozostają niewyjaśnione. Przeprowadzone dotąd badania wskazują, że pacjenci ze schizofrenią przejawiają zaburzenia ekspresji emocjonalnych, a deficyt ten dotyczy pacjentów pochodzących z różnych środowisk kulturowych. Zaburzenia percepcji ekspresji emocjonalnych odnoszą się zarówno do umiejętności nazywania, jak i rozróżniania emocji. Co więcej, wykazano, że istnieje związek między nasileniem objawów klinicznych, w szczególności objawów negatywnych, a umiejętnością rozróżniania emocji. Informacje te mogą zatem zostać wykorzystane w celach diagnostycznych. Wydaje się, że specyficzne zaburzenia rozpoznawania emocji, np. z twarzy czy z głosu, przez pacjentów ze schizofrenią mogą być przyczyną trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych. Celem pracy był przegląd aktualnego piśmiennictwa na temat procesów emocjonalnych u pacjentów chorujących na schizofrenię. Badano percepcję, doświadczanie i wyrażanie emocji wśród pacjentów chorujących na schizofrenię, a także związek między procesami emocjonalnymi a węchowymi. Badania dotyczące ekspresji emocjonalnej wskazują na mniejszą ekspresję werbalną, akustyczną i mimiczną wśród pacjentów w porównaniu z osobami zdrowymi. W zakresie doświadczania emocji pacjenci w omawianej grupie częściej wyrażają negatywne emocje i dotkliwiej przeżywają negatywne warunki i stres. Deficyty w rozpoznawaniu emocji zostały opisane we wszystkich badanych kanałach. Badania w zakresie rozpoznawania emocji i zapachów ujawniają związek między wskazanymi procesami w przebiegu schizofrenii.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
164-169
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UM w Łodzi. Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Iwona Kłoszewska
 • Katedra Neuropsychologii Eksperymentalnej Instytutu Nauk o Zdrowiu Wydziału Psychologii SWPS w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. Anna Grabowska. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Pracownia Psychofizjologii. Kierownik: prof. dr hab. Anna Grabowska
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UM w Łodzi. Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Iwona Kłoszewska
References
 • 1. Szepietowska M.E., Misztal H.: Neuropsychologiczny opis zaburzeń emocjonalnych w polskim piśmiennictwie klinicznym. W: Herzyk A., Borkowska A. (red.): Neuropsychologia emocji - poglądy, badania, klinika. UMCS, Lublin 2002: 92-102.
 • 2. Zagrodzka J.: Neurofizjologiczne mechanizmy zachowania emocjonalnego. W: Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. (red.): Mózg a zachowanie. PWN, Warszawa 2005: 397.
 • 3. Kucharska-Pietura K, Klimkowski M.: Kliniczne aspekty emocji w zdrowym i chorym mózgu. Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2002.
 • 4. Tremeau F.: A review of emotion deficits in schizophrenia. Dialogues Clin. Neurosci. 2006; 8: 59-70.
 • 5. Addington J., Addington D.: Facial affect recognition and information processing in schizophrenia and bipolar disorder. Schizophr. Res. 1998; 32: 171-181.
 • 6. Kee K.S., Kern R.S., Green M.F.: Perception of emotion and neurocognitive functioning in schizophrenia - what’s the link? Psychiatry Res. 1998; 81: 57-65.
 • 7. Heimberg C., Gur R.E., Erwin R.J. i wsp.: Facial emotion discrimination: HI. Behavioral findings in schizophrenia. Psychiatry Res. 1992; 42: 253-265.
 • 8. Schneider F., Gur R.C., Gur R.E., Shtasel D.L.: Emotional processing in schizophrenia: neurobehavioral probes in relation to psychopathology. Schizophr. Res. 1995; 17: 67-75.
 • 9. Johnston P.J., Devir H., Karayanidis F.: Facial emotion processing in schizophrenia: no evidence for a deficit specific to negative emotions in a differential deficit design. Psychiatry Res. 2006; 143: 51-61.
 • 10. Kohler C.G., Turner T.H., Bilker WB. i wsp.: Facial emotion recognition in schizophrenia: intensity effects and error pattern. Am. J. Psychiatry 2003; 160: 1768-1774.
 • 11. Edwards J., Pattison P.E., Jackson H.J., Wales R.J.: Facial affect and affective prosody recognition in first-episode schizophrenia. Schizophr. Res. 2001; 48: 235-253.
 • 12. Tomlinson E.K., Jones C.A., Johnston R.A. i wsp.: Facial emotion recognition from moving and static point-light images in schizophrenia. Schizophr. Res. 2006; 85: 96-105.
 • 13. Kerr S.L., Neale J.M.: Emotion perception in schizophrenia: specific deficit or further evidence of generalized poor performance? J. Abnorm. Psychol. 1993; 102: 312-318.
 • 14. Archer J., Hay D.C., Young AW: Movement, face processing and schizophrenia: evidence of a differential deficit in expression analysis. Br. J. Clin. Psychol. 1994; 33: 517-528.
 • 15. Bozikas V.P., Kosmidis M.H., Anezoulaki D. i wsp.: Relationship of affect recognition with psychopathology and cognitive performance in schizophrenia. J. Int. Neuropsychol. Soc. 2004; 10: 549-558.
 • 16. Myin-Germeys I., Delespaul P., van Os J.: Behavioural sensitization to daily life stress in psychosis. Psychol. Med. 2005; 35: 733-741.
 • 17. Myin-Germeys I., Peeters F., Havermans R. i wsp.: Emotional reactivity to daily life stress in psychosis and affective disorder: an experience sampling study. Acta Psychiatr. Scand. 2003; 107: 124-131.
 • 18. Kring A.M., Earnst K.S.: Stability of emotional responding in schizophrenia. Behavior Therapy 1999; 30: 373-388.
 • 19. Kring A.M., Barrett L.F., Gard D.E.: On the broad applicability of the affective circumplex: representations of affective knowledge among schizophrenia patients. Psychol. Sci. 2003; 14: 207-214.
 • 20. Berenbaum H., Oltmanns T.F.: Emotional experience and expression in schizophrenia and depression. J. Abnorm. Psychol. 1992; 101: 37-44.
 • 21. Gaebel W, Wolwer W: Facial expressivity in the course of schizophrenia and depression. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 2004; 254: 335-342.
 • 22. Tremeau F., Malaspina D., Duval F. i wsp.: Facial expressiveness in patients with schizophrenia compared to depressed patients and nonpatient comparison subjects. Am. J. Psychiatry 2005; 162: 92-101.
 • 23. Earnst K.S., Kring A.M.: Emotional responding in deficit and non-deficit schizophrenia. Psychiatry Res. 1999; 88: 191-207.
 • 24. Berenbaum H.: Posed facial expressions of emotion in schizophrenia and depression. Psychol. Med. 1992; 22: 929-937.
 • 25. Murphy D., Cutting J.: Prosodic comprehension and expression in schizophrenia. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1990; 53: 727-730.
 • 26. Whittaker J.F., Connell J., Deakin J.F.: Receptive and expressive social communication in schizophrenia. Psychopathology 1994; 27: 262-267.
 • 27. Wolf K., Mass R., Kiefer F. i wsp.: Characterization of the facial expression of emotions in schizophrenia patients: preliminary findings with a new electromyography method. Can. J. Psychiatry 2006; 51: 335-341.
 • 28. Wolf K., Mass R., Kiefer F. i wsp.: The influence of olanzapine versus risperidone on facial expression of emotions in schizophrenia - preliminary results of a facial electromyogram study. J. Clin. Psychopharmacol. 2005; 25: 278-281.
 • 29. Schneider F., Ellgring H., Friedrich J. i wsp.: The effects of neuroleptics on facial action in schizophrenic patients. Pharmacopsychiatry 1992; 25: 233-239.
 • 30. Williams L.M., Das P., Harris A.W i wsp.: Dysregulation of arousal and amygdala-prefrontal systems in paranoid schizophrenia. Am. J. Psychiatry 2004; 161: 480-489.
 • 31. Grabowska A.: Lateralizacja emocji w mózgu - dane eksperymentalne i kliniczne. W: Herzyk A., Borkowska A. (red.): Neuropsychologia emocji - poglądy, badania, klinika. UMCS, Lublin 2002: 59-76.
 • 32. Herzyk A.: Mózg, emocje, uczucia - analiza neuropsychologiczna. UMCS, Lublin 2003: 89-93.
 • 33. David A.S., Cutting J.C.: Affect, affective disorder and schizophrenia. A neuropsychological investigation of right hemisphere function. Br. J. Psychiatry 1990; 156: 491-495.
 • 34. Brewer WJ., Pantelis C., Anderson V. i wsp.: Stability of olfactory identification deficits in neurolepticnaive patients with first-episode psychosis. Am. J. Psychiatry 2001; 158: 107-115.
 • 35. Malaspina D., Coleman E., Goetz R.R.: Odor identification, eye tracking and deficit syndrome schizophrenia. Biol. Psychiatry 2002; 51: 809-815.
 • 36. Moberg P.J., Arnold S.E., Doty R.L. i wsp.: Impairment of odor hedonics in men with schizophrenia. Am. J. Psychiatry 2003; 160: 1784-1789.
 • 37. Kohler C.G., Barrett F.S., Gur R.C. i wsp.: Association between facial emotion and odor identification in schizophrenia. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2007; 19: 128-131.
 • 38. Morris J.S., Frith C.D., Perrett D.I. i wsp.: A differential neural response in the human amygdala to fearful and happy facial expressions. Nature 1996; 383: 812-815.
 • 39. Blood A.J., Zatorre R.J.: Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain regions implicated in reward and emotion. Proc. Natl Acad. Sci. USA 2001; 98: 11818-11823.
 • 40. Royet J.P., Zald D., Versace R. i wsp.: Emotional responses to pleasant and unpleasant olfactory, visual, and auditory stimuli: a positron emission tomography study. J. Neurosci. 2000; 20: 7752-7759.
 • 41. Zald D.H., Lee J.T., Fluegel K.W, Pardo J.V: Aversive gustatory stimulation activates limbic circuits in humans. Brain 1998; 121: 1143-1154.
 • 42. Francis S., Rolls E.T, Bowtell R. i wsp.: The representation of pleasant touch in the brain and its relationship with taste and olfactory areas. Neuroreport 1999; 10: 453-459.
 • 43. Crespo-Facorro B., Paradiso S., Andreasen N.C. i wsp.: Neural mechanisms of anhedonia in schizophrenia: a PET study of response to unpleasant and pleasant odors. JAMA 2001; 286: 427-435.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-505dacb1-0637-471f-bc38-2785447acae7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.