PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 65 | 1-2 | 25–32
Article title

Ocena prędkości przepływu krwi w tętnicach zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych metodą Dopplera u chorych z ostrymi zawrotami głowy leczonych Vinpocetyną

Content
Title variants
EN
Assessment of blood fl ow velocity in extra- and intracranial arteries in patients with acute vertigo treated with Vinpocetine
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Zawroty głowy są częstą dolegliwością zgłaszaną przez chorych. Celem pracy była ocena prędkości przepływu krwi w tętnicach zewnątrzi wewnątrzczaszkowych metodą Dopplera u chorych z ostrymi nieukładowymi zawrotami głowy leczonych Vinpocetyną. MATERIAŁ I METODY Zbadano 52 chorych o średniej wieku 58,9 ± 11,9 roku. Analizowano czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, stan neurologiczny, ciśnienie tętnicze, rentgenogram kręgosłupa szyjnego, tomografi ę komputerową głowy oraz EEG. U wszystkich wykonano badanie dopplerowskie tętnic zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych w 1, 7 i 28 dobie od wystąpienia objawów. Wszyscy chorzy byli leczeni Vinpocetyną przez 3–5 dni w dawce 20 mg/d dożylnie, a następnie do 28 doby w dawce 15 mg/d doustnie. WYNIKI Średnia prędkość przepływu krwi u chorych z ostrymi zawrotami głowy była znamiennie niższa niż u osób bez zawrotów. U mężczyzn średnie prędkości w tętnicach kręgowych i podstawnej były niższe niż u kobiet. Wzrost prędkości średniej oceniany w 7 i 28 dobie zaobserwowano u mężczyzn w prawej tętnicy kręgowej. U chorych obciążonych współistnieniem nadciśnienia tętniczego i cukrzycy prędkość przepływu krwi była niższa i uległa stopniowemu przyspieszeniu, osiągając najwyższe wartości w 28 dniu obserwacji. Ustąpieniu objawów klinicznych w trakcie stosowanego leczenia towarzyszył wzrost prędkości przepływu krwi w badanych tętnicach, jednak nadal pozostała ona niższa od stwierdzanej u osób z grupy kontrolnej. WNIOSKI Średnia prędkość przepływu krwi u chorych w ostrym okresie choroby jest niższa niż u osób bez zawrotów głowy. U mężczyzn prędkości przepływu krwi w tętnicach kręgowych i podstawnej są znamiennie niższe niż u kobiet, podobnie jak u chorych obciążonych współistnieniem nadciśnienia i cukrzycy, u których uzyskano związany z leczeniem stopniowy wzrost przepływu w badanych naczyniach. Ultrasonografi a dopplerowska umożliwia monitorowanie i obiektywizowanie efektu leczenia u chorych z zawrotami głowy o ostrym początku.
EN
Vertigo is considered as one of the most common neurological symptoms reported by patients. The aim of the study was to assess the blood fl ow velocities (BFV) in patients with acute vertigo treated with Vinpocetine. The average age of 52 examined patients equaled 58.9 ± 11.9. Vascular risk factors, neurological status, arterial blood pressure, biochemistry, cervical spinal cord X ray, CT of the brain and EEG were performed. Doppler examination of extra- and intracranial arteries was performed in the 1st, 7th and 28th day from the vertigo onset. All patients received Vinpocetine 20mg per day i.v. during fi rst 3-5 days and after that 15mg orally per day until the 28th of observation. The average BFV in patients with vertigo (initial examination) were signifi cantly lower when compared to healthy controls. Mean BFV of VA in men was signifi cantly lower when compared to women. Improvement of neurological status was associated with the increase of BFV probably due to conducted treatment (Vinpocetine). BFV in right VA was signifi cantly higher in men (7th and 28th day of observation compared to initial examination). In patients with both hypertension and diabetes the mean blood fl ow velocity in vertebro-basillar arteries was lower, yet it gradually improved during further observation and reached the highest value on the 28th day. Doppler ultrasonography is suitable for monitoring the treatment in patients with sudden vertigo onset.
Discipline
Year
Volume
65
Issue
1-2
Pages
25–32
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Neurologii w Zabrzu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Neurologii w Zabrzu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Neurologii w Zabrzu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3 Maja 13–15 41-800 Zabrze tel. (32) 370 45 84
 • Katedra i Klinika Neurologii w Zabrzu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Bruzzone M.G., Grisoli M., De Simone T., Regna-Gladin C. Neuroradiological features of vertigo. Neurol. Sci. 2004; 25 Suppl. 1: 20–23.
 • 2. Koyuncu M., Elhami A.R., Akan H., Sahin M., Basoglu T., Simsek M. Investigation of the vertebrobasilar arterial system in vertigo by vestibulocochlear test, SPECT and angiography. Auris. Nasus. Larynx. 2001;, 28(1):, 23–28.
 • 3. Welsh L.W., Welsh J.J., Lewin B. Vertigo: analysis by magnetic resonance imaging and angiography. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 2000;, 109 (3):, 239–248.
 • 4. Klein I.F., Lavallée P.C., Mazighi M., Schouman-Claeys E., Labreuche J., Amarenco P. Basilar artery atherosclerotic plaques in paramedian and lacunar pontine infarctions: a high-resolution MRI study. Stroke 2010; 41(7): 1405–1409.
 • 5. Schneider P.A., Rossman M.E., Bernstein E.F., Ringelstein E.B., Torem S: Noninvasive evaluation of vertebrobasilar insuffi ciency. J. Ultrasound. Med.1991;, 10(7):, 373–379.
 • 6. Saito K., Kimura K., Nagatsuka K., Nagano K., Minematsu K., Ueno S. et al. Vertebral artery occlusion in duplex colorcoded ultrasonography. Stroke 2004; 35(5): 1068–1072.
 • 7. Delcker A., Timann D., Diener H.C., Juptner M. Doppler and duplex sonography of the vertebral arteries. Rofo 1992; 157(6): 573–578.
 • 8. Tian J.W., Sun L.T., Zhao Z.W., Gao J. Transcranial color Doppler fl ow imaging in detecting severe stenosis of the intracranial vertebral artery: a prospective study. Clin. Imaging. 2006; 30(1): 1–5.
 • 9. Koyuncu M., Celik O., Luleci C., Inan E., Ozturk A. Doppler sonography of vertebral arteries in patients with tinnitus. Auris. Nasus. Larynx. 1995; 22(1): 24–28.
 • 10. Wang W., Zhu L.Y., Shi J.H. Cerebral blood fl ow and hemodynamics in patients with dizziness resulting from central nervous system disorders. Di Yi Jun Yi Da Xue Bau 2003; 23(4): 384–386.
 • 11. Le T.T., Burch C.M., Sargent E.W. Intracranial blood fl ow velocities and CO2 reactivity in diagnosing migraine-related dizziness. Otolaryngol. Head. Neck. Surg. 2004; 131(5): 736–739.
 • 12. Olszewski J., Majak J., Pietkiewicz P., Luszcz C., Repetowski M. The association between positional vertebral and basilar artery fl ow lesion and prevalence of vertigo in patients with cervical spondylosis. Otolaryngol. Head. Neck. Surg. 2006; 134(4): 680–684.
 • 13. Inui K., Motomura E., Kaiga H., Nomura S. Temporal slow waves and cerebrovascular diseases. Psychiatr. Clin. Neurosci. 2001; 55: 525–531.
 • 14. Niedermeyer E. Vertebrobasilar artery insuffi ciency and electroencephalogram. Clin. EEG Neurosci. 2008; 39(1): 8–11.
 • 15. Szapary L., Horvath B., Alexy T., Marton Z., Kesmarky G., Szots M. et al. Eff ect of vinpocetin on the hemorheologic parameters in patients with chronic cerebrovascular disease. Orv. Hetil. 2003; 144(20): 973–978.
 • 16. Sitel A.B., Teterina E.B. Blood fl ow insuffi ciency in vertebrobasilar system. Zh. Nevrol. Psikhiatr. Im. S. S. Korsakova 2003; 103(8): 11–17.
 • 17. Vas A., Gulyas B., Szabo Z., Bonoczk P., Csiba L., Kiss B. et al. Clinical and nonclinical investigations using position emision tomography, near infrared spectroscopy and transcranial Doppler methods on the neuroprotective drug vinpocetine: a summary of evidences. J. Neurol. Sci. 2002; 203–204: 259–262
 • 18. Zelles T., Franklin L., Koncz I., Lendvai B., Zsilla G. The nootropic drug vinpocetine inhibits veratridine-induced [Ca2+] increase in rat hipocampa l CA1 pyramidal cells. Neurochem. Res. 2001; 26(8–9): 1095–1100.
 • 19. Garcia-Barragan N., Hernandez-Lorido R., Sanches-Perez R.M., Medrano V., Lopez- Hernandez N., Garcia-Escriva A. et al. Prevelance of neurosonographic disturbances in chronic instability. Rev. Neurol. 2005; 40(2): 85–89.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-50513ab6-c2f7-42a8-8bf9-14be45269a55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.