PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 2 | 76-83
Article title

Identyfikacja podłoża odmowy uczęszczania do szkoły w opinii dzieci i ich rodziców

Content
Title variants
EN
Basic reasons for school refusal behaviour by school children and their parents
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
School refusal behaviour is a serious problem, compromising lives of many children and their families and leading to several immediate and long-term sequels. According to the functional model, school refusal behaviour is usually a result of one or more factors: 1. Avoidance of school-associated places which evoke anxiety or depressive mood; 2. Escape from unpleasant and/or evaluating social situations; 3. Desire to focus parental attention on self or separation anxiety; 4. Rewarding extrascholar experiences. These four causative factors of school refusal behaviour were evaluated using a revised version of the School Refusal Assessment Scale (SRAS-R), including distinct subscales for children and their parents. This questionnaire serves to assess four functional conditions for school refusal as seen by children and parents. The study revealed significant difference between children and parents in identifying causes underlying school refusal behaviour.
PL
Odmowa chodzenia do szkoły jest poważnym problemem rzutującym na życie wielu dzieci oraz ich rodzin. Prowadzi do następstw zarówno natychmiastowych, jak i dalekosiężnych. Zgodnie z modelem funkcjonalnym zachowania unikające szkoły są uwarunkowane przez jeden lub więcej czynników: 1. Unikanie specyficznych miejsc w szkole budzących strach lub przygnębienie; 2. Ucieczka od nieprzyjemnych i/lub oceniających sytuacji społecznych; 3. Skupienie uwagi na sobie lub lęk przed rozstaniem (lęk separacyjny); 4. Nagradzające doświadczenia pozaszkolne. Czynniki te oceniano za pomocą wersji rewidowanej kwestionariusza School Refusal Assessment Scale-Revised (SRAS-R), osobnymi formularzami dla dzieci i rodziców. Kwestionariusz ten ocenia nasilenie czterech funkcjonalnych uwarunkowań unikania szkoły w opinii dziecka i rodziców. Zanotowano istotną różnicę w identyfikacji kategorii, które leżą u podłoża zachowań unikających szkoły, przez dziecko i rodzica.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
76-83
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK Toruń. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. A. Araszkiewicz
References
 • 1. Elliott J.G.: Practitioner Review: School Refusal: Issues of conceptualization, assessment, and treatment. J. Child Psychol. Psychiatry 1999; 40: 1001-1012.
 • 2. Broadwin I.T.: A contribution to the study of truancy. Am. J. Orthopsychiatry 1932; 2: 253-259.
 • 3. Johnson A.M., Falstein E.I., Szurek S.A., Svendsen M.: School phobia. Am. J. Orthopsychiatry 1941; 11: 702-711.
 • 4. King N.J., Bernstein G.A.: School refusal in children and adolescents: A review of the past 10 years. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 2001; 40: 197-205.
 • 5. Berg I., Nichols K., Pritchard C.: School phobia: its classification and relationship to dependency. J. Child Psychol. Psychiatry 1969; 10: 123-141.
 • 6. Berg I.: School avoidance, school phobia and truancy. W: Child and Adolescent Psychiatry: A Comprehensive Textbook. Lewis M. (red.), Baltimore MD: Wiliams and Wilkins 1996: 1104-1110.
 • 7. Hurbert M.: Społeczne i antyspołeczne zachowania dzieci. Gdańsk, GWP 2004.
 • 8. Berg I., Butler A., Franklin J. i wsp.: DSM-III-R disorders, social factors and management of school attendance problems in the normal population. J. Child Psychol. Psychiatry 1993; 34: 1187-1203.
 • 9. Kolvin I., Berney T.P., Bhate S.R.: Depression in school phobia. Br. J. Psychiatry 1987; 150: 268-270.
 • 10. Last C.G., Strauss C.C.: School refusal in anxiety-disordered children and adolescents. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 1990; 29: 31-35.
 • 11. Hoshino Y., Nikkuni S., Kaneko M. i wsp: The application of DSM-III diagnostic criteria to school refusal. Jpn. J. Psychiatry Neurol. 1987; 41: 1-7.
 • 12. Bernstein G.A., Svingen P.H., Garfinkel B.D.: School phobia: patterns of family functioning. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 1990; 1: 24-30.
 • 13. Dąbkowska M.: Czynniki ryzyka fobii szkolnej. Lęk i Depresja. 1999; 4: 186-196.
 • 14. Flakierska-Praquin N., Lindstrom M., Gillberg C.: School phobia with separation anxiety disorder a comparative 20-to 29-year follow-up study of 35 school refusers. Comp. Psychiatry 1997; 38: 17-22.
 • 15. Ohtaka K., Wakabayashi S., Enomoto K. i wsp.: A long-term follow-up study of school refusal children. Jpn. J. Child Adolesc. Psychiatry 1986; 27: 213-219.
 • 16. Berney T., Bhate S.: Classification and diagnosis of depression in school phobia. Br. J. Psychiatry. 1984; 145, 345-357.
 • 17. Bernstein G.A., Garfinkel B.D.: School phobia: the overlap of affective and anxiety disorders. J. Am. Acad. Child Psychiatry 1986; 25:235-241.
 • 18. Borchardt C.M., Giesler J., Bernstein G.A., Crosby R.D.: A comparison of inpatient and outpatient school refusers. Child Psychiatry Human Development 1994; 24: 255-256.
 • 19. Prabhuswamy M., Srinath S., Girimaji S., Seshadri S.: Outcome of children with school refusal. Indian J. Paediatr. 2007; 74: 375-379.
 • 20. Mcshane G., Walter G., Rey J.M.: Characteristics of adolescents with school refusal. Aust. N.Z. J. Psychiatry 2001; 35: 822-826.
 • 21. Nakane A.: Nonattendance at School (School Phobia): Clinical Aspects and Psychopathology. Recent Progress in Child and Adolescent Psychiatry. Springer-Verlag, Tokyo 1996: 64-71.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4fdab6bf-031a-40d5-84f7-ed5b122ec172
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.