Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 8 | 39-44

Article title

Samochody elektryczne

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Contributors

 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw Katedra Energetyki Wodorowej al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

References

 • 1. A. Czerwiński - Akumulatory baterie ogniwa, WKŁ, Warszawa 2005.
 • 2. M. Bellis - History of Electric Vehicles, dostęp on-line: http://inventors.about.com/od/estartinventions/a/History-Of-Electric-Vehicles.htm
 • 3. Fotografie, źródło: http://pl.wikipedia.org
 • 4. Fotografia LRV, źródło:
 • http://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/apollo/apollo17/html/as17-134-20476.html
 • 5. S. Wójtowicz i in.- Pojazdy elektryczne i sieci Smart Grid, Instytut Elektrotechniki, Warszawa 2011.
 • 6. K. Michałowski, J. Ocioszyński - Pojazdy sa-mochodowe o napędzie elektrycznym i hybry-dowym, WKŁ, Warszawa 1989.
 • 7. M. Pawłowski - Alternatywne systemy napę-dowe w pojazdach samochodowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wro-cław 2013.
 • 8. B. Fic - Samochody elektryczne, Wyd. KaBe, Krosno 2012.
 • 9. E. Frąckowiak - Biuletyn Polskiego Stowarzy-szenia Wodoru i Ogniw Paliwowych 8 (2014)
 • 10. http:// samochodyelektryczne.org
 • 11. http://www.elektro.info.pl/artykul/id5882,stacje-ladowania-zrodel-energii-pojazdow-elektrycznych
 • 12. http://ecomoto.info

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-4fbf68b3-a055-4d3b-86ef-3e66764e566d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.