PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 37 | 2 | 259-270
Article title

Optymalizacja terapii resynchronizującej

Content
Title variants
EN
Cardiac resynchronization therapy optimization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Terapia resynchronizująca (ang. cardiac resynchronization therapy - CRT) polega na korygowaniu niesynchronicznego skurczu serca, w szczególności opóźnienia lewej komory w stosunku do komory prawej i jest metodą o udowodnionej skuteczności leczniczej u chorych ze skurczową niewydolnością serca oraz współistniejącym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa w zapisie elektrokardiograficznym. Wyniki duŜych randomizowanych badań klinicznych oraz ich meta-analizy wykazały skuteczność CRT u powyŜszych pacjentów w zwiększaniu wydolności fizycznej, poprawianiu jakości Ŝycia, zmniejszaniu liczby hospitalizacji, obniŜaniu ryzyka zgonu sercowego oraz promowaniu zjawiska odwrotnego remodelingu lewej komory serca. Pomimo niezaprzeczalnych korzyści płynących z CRT około 1/3 pacjentów nie odpowiada w sposób zadowalający na resynchronizację. Wśród moŜliwych przyczyn wymienia się m.in. fakt, Ŝe w większości przypadków nie wykonuje się czasochłonnego dostosowywania parametrów urządzenia do indywidualnych potrzeb pacjenta, co nazywamy optymalizacją, lecz pozostawia większość ustawień producenta. Artykuł omawia podstawowe zagadnienia związane z terapią CRT i optymalizacją resynchronizacji.
EN
Cardiac resynchronization therapy (CRT) was designed to correct asynchronous cardiac contraction, mainly affecting left ventricle, and it has already proven it's value in systolic heart failure patients with left bundle branch block. The outcomes of some major clinical trials and their meta-analyses demonstrated efficacy of resynchronization in improving exercise capacity, reduction of hospitalization rate, risk of sudden cardiac death and reverse remodeling. Despite indisputable profits about one third of implanted patients doesn't respond to CRT. Among possible causes there is also the fact, that many patients' devices are not being fully optimized before discharge and during follow-up. The article deals with basic aspects of CRT optimization.
Discipline
Year
Volume
37
Issue
2
Pages
259-270
Physical description
Contributors
 • Zakład Elektrokardiologii I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zakład Elektrokardiologii I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zakład Elektrokardiologii I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • Cowie MR, Mosterd A, Wood DA, Deckers JW, Poole-Wilson PA, Sutton GC i wsp. The epidemiology of heart failure. Eur Heart J. 1997; 18:208-225.
 • Karasek D, Kubica A, Sinkiewicz W, Błażejewski J, Bujak R. Epidemia niewydolności serca - problem zdrowotny i społeczny starzejących się społeczeństw Polski i Europy. Folia Cardiologica Excerpta. 2008; 3:242–248.
 • Kannel WB, Ho K, Thom T. Changing epidemiological features of cardiac failure. Br Heart J. 1994; 72:S3-9.
 • Fauchier L, Marie O, Casset-Senon D, Babuty D, Cosnay P, Fauchier JP. Reliability of QRS duration and morphology on surface electrocardiogram to identify ventricular dyssynchrony in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy. Am J Cardiol. 2003; 92:341-344.
 • Dickstein K, Vardas PE, Auricchio A, Daubert JC, Linde C, McMurray J i wsp. 2010 Focused Update of ESC Guidelines on device therapy in heart failure: An update of the 2008 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure and the 2007 ESC Guidelines for cardiac and resynchronization therapy. Developed with the special contribution of the Heart Failure Association and the European Heart Rhythm Association. Eur J Heart Fail. 2010; 12:1143-1153.
 • Sawhney NS, Waggoner AD, Garhwal S, Chawla MK, Osborn J, Faddis MN. Randomized prospective trial of atrioventricular delay programming for cardiac resynchronization therapy. Heart Rhythm. 2004; 1:562-567.
 • Mullens W, Grimm RA, Verga T, Dresing T, Starling RC, Wilkoff BL i wsp. Insights from a cardiac resynchronization optimization clinic as part of a heart failure disease management program. J Am Coll Cardiol. 2009; 53:765-773.
 • Kerlan JE, Sawhney NS, Waggoner AD, Chawla MK, Garhwal S, Osborn JL i wsp. Prospective comparison of echocardiographic atrioventricular delay optimization methods for cardiac resynchronization therapy. Heart Rhythm. 2006; 3:148-154.
 • Jia P, Ramanathan C, Ghanem RN, Ryu K, Varma N, Rudy Y. Electro-cardiographic imaging of cardiac resynchronization therapy in heart failure: observation of variable electrophysiologic responses. Heart Rhythm. 2006; 3:296 310.
 • Boriani G, Müller CP, Seidl KH, Grove R, Vogt J, Danschel W i wsp. Resynchronization for the HemodYnamic Treatment for Heart Failure Management II Investigators. Randomized comparison of simultaneous biventricular stimulation versus optimized interventricular delay in cardiac resynchronization therapy. The Resynchronization for the HemodYnamic Treatment for Heart Failure Management II implantable cardioverter defibrillator (RHYTHM II ICD) study. Am Heart J. 2006; 151:1050-1058.
 • Boriani G, Biffi M, Müller CP, Seidl KH, Grove R, Vogt J i wsp. A prospective randomized evaluation of VV delay optimization in CRT-D recipients: echocardiographic observations from the RHYTHM II ICD study. Pacing Clin Electrophysiol. 2009; 32(Suppl 1):S120-125.
 • León AR, Abraham WT, Brozena S, Daubert JP, Fisher WG, Gurley JC i wsp. InSync III Clinical Study Investigators. Cardiac resynchronization with sequential biventricular pacing for the treatment of moderate-to-severe heart failure. J Am Coll Cardiol. 2005; 46:2298-2304.
 • Sogaard P, Egeblad H, Pedersen AK, Kim WY, Kristensen BO, Hansen PS i wsp. Sequential versus simultaneous biventricular resynchronization for severe heart failure: evaluation by tissue Doppler imaging. Circulation. 2002; 106:2078-2084.
 • Dane przedstawione na Kongresie HRS 2010 r. w Denver, (niepublikowane).
 • http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00658203?term=clear+study+crt&rank=2. Dostęp: 27.10.2010r.
 • Stein KM, Ellenbogen KA, Gold MR, Lemke B, Lozano IF, Mittal S i wsp. SmartDelay determined AV optimization: a comparison of AV delay methods used in cardiac resynchronization therapy (SMART-AV): rationale and design. Pacing Clin Electrophysiol. 2010; 33:54-63.
 • Bleeker GB, Bax JJ, Fung JW, van der Wall EE, Zhang Q, Schalij MJ i wsp. Clinical versus echocardiographic parameters to assess response to cardiac resynchronization therapy. Am J Cardiol. 2006; 97:260-263.
 • Murphy RT, Sigurdsson G, Mulamalla S, Agler D, Popovic ZB, Starling RC i wsp. Tissue synchronization imaging and optimal left ventricular pacing site in cardiac resynchronization therapy. Am J Cardiol. 2006; 97:1615-1621.
 • Steinberg JS, Derose JJ. The rationale for nontransvenous leads and cardiac resynchronization devices. Pacing Clin Electrophysiol. 2003; 26:2211-2212.
 • Ansalone G, Giannantoni P, Ricci R, Trambaiolo P, Fedele F, Santini M. Doppler myocardial imaging to evaluate the effectiveness of pacing sites in patients receiving biventricular pacing. J Am Coll Cardiol. 2002; 39:489-499.
 • Chung ES, Leon AR, Tavazzi L, Sun JP, Nihoyannopoulos P, Merlino J i wsp. Results of the Predictors of Response to CRT (PROSPECT) trial. Circulation. 2008; 117:2608-2616.
 • Yu CM, Fung WH, Lin H, Zhang Q, Sanderson JE, Lau CP. Predictors of left ventricular reverse remodeling after cardiac resynchronization therapy for heart failure secondary to idiopathic dilated or ischemic cardiomyopathy. Am J Cardiol. 2003; 91:684-688.
 • Murphy RT, Sigurdsson G, Mulamalla S, Agler D, Popovic ZB, Starling RC i wsp. Tissue synchronization imaging and optimal left ventricular pacing site in cardiac resynchronization therapy. Am J Cardiol. 2006; 97:1615-1621.
 • Fung JW, Lam YY, Zhang Q, Yip GW, Chan WW, Chan GC i wsp. Effect of left ventricular lead concordance to the delayed contraction segment on echocardiographic and clinical outcomes after cardiac resynchronization therapy. J Cardiovasc Electrophysiol. 2009; 20:530-535.
 • Abraham WT, Gras DS. "Results from the Freedom Trial - Assess the safety and efficacy of frequent optimization of cardiac resynchronization therapy". Kongres Heart Rhtyhm Society, Denver, Stany Zjednoczone, 2010 r.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4f8d8c42-757f-460b-be4f-355a112201d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.