PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 1 | 40–46
Article title

Zawroty głowy i upadki u osób w starszym wieku – wybrane zagadnienia praktyczne

Content
Title variants
EN
Dizziness and falls in elderly patients – selected practical aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zawroty głowy i zaburzenia równowagi są jednymi z częstszych dolegliwości zgłaszanych przez osoby starsze. Należą do istotnych wewnętrznych czynników ryzyka upadków w tej grupie wiekowej. Równowaga zależy od wielu czynników, w tym od odpowiedniej funkcji struktur czuciowych, przedsionkowych, wzrokowych i somatosensorycznych, siły mięśni i ruchomości stawów. Struktura układu równowagi może być upośledzona przez powszechne choroby związane z wiekiem oraz z procesem starzenia obwodowego i centralnego układu przedsionkowego. Zawroty głowy mają zróżnicowany charakter – od zawrotów prawdziwych, z dokładnie opisaną iluzją ruchu otoczenia, do rzekomych, z poczuciem niestabilności, braku równowagi czy lęku przed upadkiem. Obwodowe patologie przedsionkowe, odpowiedzialne za połowę przypadków, wiążą się z dobrym rokowaniem, jednak jakość życia starszych pacjentów z zaburzeniami przedsionkowymi jest znacznie ograniczona przez zawroty głowy, które prowadzą do funkcjonalnych ograniczeń w wykonywaniu codziennych czynności. Powszechne obwodowe zaburzenia przedsionkowe u osób w podeszłym wieku obejmują łagodne napadowe pozorne zawroty głowy, chorobę Ménière’a i zapalenie nerwu przedsionkowego. Rokowanie w przypadku zawrotów głowy spowodowanych chorobami ośrodkowego układu nerwowego lub zaburzeniami ortostatycznymi jest złe. Przejściowe ataki niedokrwienne, udary, migreny, guzy i choroby neurodegeneracyjne mózgu są związane z zawrotami głowy. Niedociśnienie ortostatyczne może powodować zawroty głowy oraz zwiększać ryzyko upadków, chorób sercowo-naczyniowych, niewydolności serca i udaru. Wywiad i badanie fizykalne pozwalają zazwyczaj na ustalenie prawidłowego rozpoznania, a co za tym idzie – na właściwe ukierunkowanie postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.
EN
Dizziness and disequilibrium are one of the more frequent complaints reported by elderly patients. They are significant intrinsic risk factors for falls among the elderly. Balance depends on many factors, including adequate function of sensory, vestibular, visual, somatosensory structures, muscle strength and joint mobility. The structure of the balance system can be impaired by common diseases of aging and by senility of the peripheral and central vestibular system. Dizziness may vary from real vertigo with a precisely described illusion of environmental motion to the feeling of instability, imbalance or fear of falling. Peripheral vestibular pathologies, responsible for half of the cases, are associated with a good prognosis. However, the quality of life of elderly patients with vestibular disorders is greatly impaired by dizziness causing functional limitations in their activities of daily living. Common peripheral vestibular disorders in the elderly include benign paroxysmal positional vertigo, Ménière’s disease and vestibular neuritis. Dizziness caused by diseases of the central nervous system or orthostatic disorders are, on the other hand, associated with a poor prognosis. Transient ischaemic attacks, strokes, migraines, tumours and neurodegenerative disease of the brain may lead to central vertigo. Orthostatic hypotension may cause dizziness and increase the risk of falls, cardiovascular disease, heart failure and stroke. History and careful examination will typically reveal the underlying cause in the majority of cases, allowing the full diagnostic workup and management to be targeted appropriately.
Keywords
Discipline
Year
Volume
18
Issue
1
Pages
40–46
Physical description
Contributors
 • Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Polska
References
 • Ballester M, Liard P, Vibert D et al.: Menière’s disease in the elderly. Otol Neurotol 2002; 23: 73–78.
 • Belal A Jr, Glorig A: Dysequilibrium of ageing (presbyastasis). J Laryngol Otol 1986; 100: 1037–1041.
 • Bradley SM: Falls in older adults. Mt Sinai J Med 2011; 78: 590–595.
 • Burns ER, Stevens JA, Lee R: The direct costs of fatal and non-fatal falls among older adults – United States. J Safety Res 2016; 58: 99–103.
 • Davis LE: Dizziness in elderly men. J Am Geriatr Soc 1994; 42: 1184–1188.
 • Feldstein C, Weder AB: Orthostatic hypotension: a common, serious and underrecognized problem in hospitalized patients. J Am Soc Hypertens 2012; 6: 27–39.
 • Geser R, Straumann D: Referral and final diagnoses of patients assessed in an academic vertigo center. Front Neurol 2012; 3: 169.
 • Herdman SJ, Blatt P, Schubert MC et al.: Falls in patients with vestibular deficits. Am J Otol 2000; 21: 847–851.
 • Homann B, Plaschg A, Grundner M et al.: The impact of neurological disorders on the risk for falls in the community dwelling elderly: a case-controlled study. BMJ Open 2013; 3: e003367.
 • Jahn K, Kressig RW, Bridenbaugh SA et al.: Dizziness and unstable gait in old age: etiology, diagnosis and treatment. Dtsch Arztebl Int 2015; 112: 387–393.
 • Johkura K, Momoo T, Kuroiwa Y: Positional nystagmus in patients with chronic dizziness. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008; 79: 1324–1326.
 • Jönsson R, Sixt E, Landahl S et al.: Prevalence of dizziness and vertigo in an urban elderly population. J Vestib Res 2004; 14: 47–52.
 • Józefowicz-Korczyńska M: Rehabilitacja zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Otorynolaryngologia 2010; 9: 7–12.
 • Kentala E, Pyykkö I: Vertigo in patients with benign paroxysmal positional vertigo. Acta Otolaryngol Suppl 2000; 543: 20–22.
 • Lee R, Elder A: Dizziness in older adults. Medicine 2013; 41: 16–19.
 • Lo AX, Harada CN: Geriatric dizziness: evolving diagnostic and therapeutic approaches for the emergency department. Clin Geriatr Med 2013; 29: 181–204.
 • Pluijm SM, Smit JH, Tromp EA et al.: A risk profile for identifying community-dwelling elderly with a high risk of recurrent falling: results of a 3-year prospective study. Osteoporos Int 2006; 17: 417–425.
 • Prusiński A: Klasyfikacja, obraz kliniczny i leczenie zawrotów głowy. Pol Przegl Neurol 2011; 7: 11–19.
 • Prusiński A: Przemijające napady niedokrwienne mózgu. In: Prusiński A (ed.): Neurogeriatria. Praktyczne problemy neurologii w wieku podeszłym. Czelej, Lublin 2004: 67–76.
 • Saeed SR: Fortnightly review. Diagnosis and treatment of Ménière’s disease. BMJ 1998; 316: 368–372.
 • Sekitani T, Imate Y, Noguchi T et al.: Vestibular neuronitis: epidemiological survey by questionnaire in Japan. Acta Otolaryngol Suppl 1993; 503: 9–12.
 • Silva AL, Marinho MR, Gouveia FM et al.: Benign Paroxysmal Positional Vertigo: comparison of two recent international guidelines. Braz J Otorhinolaryngol 2011; 77: 191–200.
 • Tinetti ME: Clinical practice. Preventing falls in elderly persons. N Engl J Med 2003; 348: 42–49.
 • Tinetti ME, Williams CS, Gill TM: Dizziness among older adults: a possible geriatric syndrome. Ann Intern Med 2000; 132: 337–344.
 • Verhaeverbeke I, Mets T: Drug-induced orthostatic hypotension in the elderly: avoiding its onset. Drug Saf 1997; 17: 105–118.
 • von Brevern M, Radtke A, Lezius F et al.: Epidemiology of benign paroxysmal positional vertigo: a population based study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007; 78: 710–715.
 • Walker MF: Treatment of vestibular neuritis. Curr Treat Options Neurol 2009; 11: 41–45.
 • Wysocki J: Zarys anatomii i fizjologii układu równowagi. In: Narożny W, Prusiński A (eds.): Farmakoterapia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Termedia, Poznań 2010: 27–43.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4f511e26-07e5-4269-ad80-eeff776f076c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.