PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 3 | 159–163
Article title

Chirurgiczne metody leczenia padaczki

Content
Title variants
EN
Surgical treatment of epilepsy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
U około 6–10% chorych z padaczką, u których stosowano różne kombinacje leków przeciwpadaczkowych, mimo systematycznego leczenia nadal występują napady. Są to chorzy z tzw. padaczką lekooporną. Autorzy przedstawiają możliwości chirurgicznego leczenia takich osób. Potencjalnymi kandydatami do takiego leczenia padaczki są też chorzy z napadami częściowymi prostymi z precyzyjnie określonym ogniskiem padaczkorodnym, którego usunięcie jest możliwe i nie spowoduje powstania u pacjenta tzw. ubytków neurologicznych. W pracy omówiono techniki diagnostyczne pozwalające zlokalizować ognisko padaczkowe w mózgu (EEG z możliwościami długotrwałego monitorowania: Holter, wideometria, telemetria; cyfrowe EEG: rezonans magnetyczny, SPECT, PET, elektrokortykografia). Przedstawiono także rodzaje zabiegów neurochirurgicznych wykonywanych w celu leczenia padaczki: zabiegi resekcyjne (lobektomia, lezjonektomia, hemisferektomia, rozległa resekcja wielopłatowa), zabiegi rozłączeniowe (kallozotomia) oraz zabiegi neurostymulacyjne (stymulacja nerwu błędnego, głęboka stymulacja mózgu). Autorzy uważają, że w pewnych określonych przypadkach chorych z padaczką niepoddającą się leczeniu farmakologicznemu są to skuteczne metody leczenia.
EN
Despite a systematic and multidrug treatment, about 6–10% epileptic patients continue to present epileptic seizures. This is the so-called drug-resistant epilepsy. Authors discuss currently available surgical epilepsy treatment. Potential candidates are patients with focal epilepsy and epileptogenic foci which may be removed without causing new neurological deficits. We present diagnostic techniques enabling precise location of focus within the brain (Holter EEG, videometry, telemetry, digital EEG, MRI, SPECT, PET, electrocorticography). We also show the types of neurosurgical procedures used in epilepsy therapy: procedures of resection (lobectomy, lesionectomy, hemispherectomy, extensive multilobar resection), procedures of disconnection (callosotomy) and procedures of neurostimulation (vagus nerve stimulation, deep brain stimulation). We consider these methods might be of benefit in a selected group of patients with drug-resistant epilepsy.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
159–163
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii i Epileptologii z Oddziałem Udarowym, Katedra Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM
 • Klinika Neurologii i Epileptologii z Oddziałem Udarowym, Katedra Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM
 • Klinika Neurologii i Epileptologii z Oddziałem Udarowym, Katedra Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM
References
 • 1. Jędrzejczak J.: Padaczka. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006: 10–11.
 • 2. Szczerbicki M., Maksymowicz W., Bacia T., Barczewska M.: Chirurgiczne leczenie padaczki. Probl. Lek. 2006; 45: 27–30.
 • 3. Arts N.: After Jackson: the borderland of epilepsy. W: Arts N. (red.): Epilepsy through the Ages. An Anthology of Classic Writings on Epilepsy. Van Ziuden Communication B.V., Alphen aan den Rijn 2001: 289–293.
 • 4. Bidziński J., Bacia T.: Chirurgiczne leczenie ciężkich form padaczki. Gazeta Lek. 1997; 10: 35–39.
 • 5. Horsley V.P.: Brain surgery. Br. Med. J. 1886; 2: 670–675.
 • 6. Penfield W.: Pitfalls and success in surgical treatment of focal epilepsy. Br. Med. J. 1958; 1: 669–672.
 • 7. Zwoliński P., Jędrzejczak J., Roszkowski M.: Nowości diagnostyczne i terapeutyczne w leczeniu padaczek. Część II: Strategia leczenia padaczek. Aktualn. Neurol. 2002; 2: 50–63.
 • 8. Polkey C.E.: Alternative surgical procedures to help drugresistant epilepsy – a review. Epileptic Disord. 2003; 5: 63–75.
 • 9. Lega B.C., Halpern C.H., Jaggi J.L., Baltuch G.H.: Deep brain stimulation in the treatment of refractory epilepsy: update on current data and future directions. Neurobiol. Dis. 2010; 38: 354–360.
 • 10. Zwoliński P., Roszkowski M., Drabik K. i wsp.: Leczenie padaczki lekoopornej metodą stymulacji nerwu błędnego. Doświadczenia własne u 23 chorych. Neurol. Neurochir. Pol. 2004; 38: 161–169.
 • 11. Engel J. Jr (red.): Surgical Treatment of the Epilepsies. Wyd. 2, Raven Press, New York 1993.
 • 12. Zwoliński P., Roszkowski M.: Nowości diagnostyczne i terapeutyczne w leczeniu padaczek. Część I: Diagnostyka. Aktualn. Neurol. 2002; 1: 230–236.
 • 13. Chadwick D.: Diagnosis of epilepsy. Lancet 1990; 336: 291–296.
 • 14. Engel J. Jr: Epilepsy surgery. Curr. Opin. Neurol. 1994; 7: 140–147.
 • 15. Rasmussen T.: Hemispherectomy for seizures revisited. Can. J. Neurol. Sci. 1983; 10: 71–78.
 • 16. Patil A.A., Andrews R.V., Torkelson R.: Surgical treatment of intractable seizures with multilobar or bihemispheric seizure foci (MLBHSF). Surg. Neurol. 1997; 47: 72–77.
 • 17. Siemianowski C., Jędrzejczak J.: Malformacje rozwojowe kory mózgowej. Patogeneza, diagnostyka i rola w etiologii padaczek. Epileptologia 1998; 6: 87.
 • 18. Taylor D., Falconer M.A., Bruton C.J., Corsellis J.A.: Focal dysplasia of the cerebral cortex in epilepsy. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1971; 34: 369–387.
 • 19. Kahane P., Depaulis A.: Deep brain stimulation in epilepsy: what is next? Curr. Opin. Neurol. 2010; 23: 177–182.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4f50b1e1-37ad-425c-9278-cb2e96c9459b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.