PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 75 | 332–337
Article title

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego przy zastosowaniu iniekcji osocza bogatopłytkowego pod kontrolą ultrasonograficzną: systematyczny przegląd piśmiennictwa

Content
Title variants
EN
The use of ultrasound-guided platelet-rich plasma injections in the treatment of hip osteoarthritis: a systematic review of the literature
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel: Celem przeglądu jest ustalenie, czy iniekcja osocza bogatopłytkowego pod kontrolą ultrasonograficzną przyczynia się do poprawy wyników klinicznych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego. Metody: Przeszukano bazę danych National Institute for Health and Care Excellence przy użyciu narzędzia Healthcare Databases Advanced Search. Wykorzystując bazę danych PubMed, przeszukano również: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, Excerpta Medica, Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature oraz Allied and Complementary Medicine Database. Zastosowano metodologię zgodną z deklaracją Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis, a ocenę jakości badań przeprowadzono przy wykorzystaniu skali Jadada. Wyniki: Trzy randomizowane badania kliniczne spełniły kryteria włączenia do przeglądu i zostały uwzględnione w analizie. Na podstawie wyników w skali Jadada stwierdzono, że wszystkie trzy badania odznaczały się wysoką jakością. ‎Łącznie 115 spośród 254 uczestniczących w badaniach pacjentów otrzymało iniekcje z osocza bogatopłytkowego pod kontrolą ultrasonograficzną. Grupa osób leczonych osoczem bogatopłytkowym liczyła 61 mężczyzn i 54 kobiety w przedziale wiekowym od 53 do 71 lat. Wyniki oceny wskazują na zmniejszenie nasilenia objawów i poprawę stanu czynnościowego stawu, które utrzymywały się do 12 miesięcy od iniekcji osocza bogatopłytkowego. Wnioski: Jak wskazuje dostępne piśmiennictwo, iniekcje osocza bogatopłytkowego podawane dostawowo pod kontrolą ultrasonograficzną w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego są dobrze tolerowane i potencjalnie skuteczne pod względem długotrwałego i istotnego klinicznie ograniczania dolegliwości bólowych i poprawy stanu czynnościowego stawu. W celu bardziej szczegółowej oceny tych obiecujących wyników niezbędne są zakrojone na większą skalę badania z uwzględnieniem grupy placebo. Poziom dowodów: Poziom I, systematyczny przegląd badań poziomu I.
EN
Purpose: This review aims to determine whether ultrasound-guided platelet-rich plasma injection has any role in improving clinical outcomes in patients with hip osteoarthritis. Methods: A search of the National Institute for Health and Care Excellence database using the Healthcare Databases Advanced Search tool was conducted. The PubMed database was also utilised to search the Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, Excerpta Medica database, Cumulative Index of Nursing and Allied Health and Allied and Complimentary Medicine databases. The Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis methodology guidance was employed and a quality assessment was performed using the Jadad score. Results: Three randomised clinical trials met the inclusion criteria and were included for analysis. All three trials were of good quality based on the Jadad score. A total of 115 patients out of 254 received platelet-rich plasma injections under ultrasound guidance. The platelet-rich plasma recipient group included 61 males and 54 females with an age range from 53 to 71 years. Outcome scores show an improvement of symptoms and function maintained up to 12 months following platelet-rich plasma injection. Conclusions: Literature to date concludes that intra-articular platelet-rich plasma injections of the hip, performed under ultrasound guidance to treat hip osteoarthritis, are well tolerated and potentially efficacious in delivering long-term and clinically significant pain reduction and functional improvement in patients with hip osteoarthritis. Larger future trials including a placebo group are required to further evaluate these promising results. Level of evidence: Level I, a systematic review of level I studies.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
75
Pages
332–337
Physical description
Contributors
author
 • Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust, North Shields, Wielka Brytania
author
 • Health Education North East, Newcastle, Wielka Brytania
 • South Tyneside District Hospital, South Shields, Wielka Brytania
author
 • Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust, North Shields, Wielka Brytania
author
 • Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust, North Shields, Wielka Brytania
References
 • 1. Buckwalter JA, Martin JA: Osteoarthritis. Adv Drug Deliv Rev 2006; 58: 150–167.
 • 2. Cochran L, Banerjee P: Baby boomers and seniors: Understanding their leisure values enhances programs. Activ Adapt Aging 2010; 34: 196–215.
 • 3. Bhatia D, Bejarano T, Novo M: Current interventions in the management of knee osteoarthritis. J Pharm Bioallied Sci 2013; 5: 30–38.
 • 4. Robinson WH, Lepus CM, Wang Q, Raghu H, Mao R, Lindstrom TM et al.: Low-grade inflammation as a key mediator of the pathogenesis of osteoarthritis. Nat Rev Rheumatol 2016; 12: 580–592.
 • 5. Persson MSM, Sarmanova A, Doherty M, Zhang W: Conventional and biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs for osteoarthritis: A meta-analysis of randomized controlled trials. Rheumatology 2018; 57: 1830–1837.
 • 6. Ali M, Oderuth E, Atchia I, Malviya A: The use of platelet-rich plasma in the treatment of greater trochanteric pain syndrome: A systematic literature review. J Hip Preserv Surg 2018; 5: 209–219.
 • 7. Meheux CJ, McCulloch PC, Lintner DM, Varner KE, Harris JD: Efficacy of intra-articular platelet-rich plasma injections in knee osteoarthritis: A systematic review. Arthroscopy 2016; 32: 495–505.
 • 8. Mishra AK, Skrepnik NV, Edwards SG, Jones GL, Sampson S, Vermillion DA et al.: Efficacy of platelet-rich plasma for chronic tennis elbow: A double-blind, prospective, multicenter, randomized controlled trial of 230 patients. Am J Sports Med 2014; 42: 463–471.
 • 9. Mei-Dan O, Carmont MR, Laver L, Mann G, Maffulli N, Nyska M: Platelet-rich plasma or hyaluronate in the management of osteochondral lesions of the talus. Am J Sports Med 2012; 40: 534–541.
 • 10. Foster TE, Puskas BL, Mandelbaum BR, Gerhardt MB, Rodeo SA: Platelet-rich plasma: from basic science to clinical applications. Am J Sports Med 2009; 37: 2259–2272.
 • 11. Lee JW, Kwon OH, Kim TK, Cho YK, Choi KY, Chung HY et al.: Plateletrich plasma: quantitative assessment of growth factor levels and comparative analysis of activated and inactivated groups. Arch Plast Surg 2013; 40: 530–535.
 • 12. Kakudo N, Morimoto N, Kushida S, Ogawa T, Kusumoto K: Plateletrich plasma releasate promotes angiogenesis in vitro and in vivo. Med Mol Morphol 2014; 47: 83–89.
 • 13. Kajikawa Y, Morihara T, Sakamoto H, Matsuda K, Oshima Y, Yoshida A et al.: Platelet-rich plasma enhances the initial mobilization of circulation-derived cells for tendon healing. J Cell Physiol 2008; 215: 837–845.
 • 14. Yin W, Qi X, Zhang Y, Sheng J, Xu Z, Tao S et al.: Advantages of pure platelet-rich plasma compared with leukocyte- and platelet-rich plasma in promoting repair of bone defects. J Transl Med 2016; 14: 73.
 • 15. Moher D, Liberati A, Altman DG; PRISMA Group: Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. Int J Surg 2010; 8: 336–341.
 • 16. Jadad AR, Moore RA, Carroll D, Jenkinson C, Reynolds DJ, Gavaghan DJ et al.: Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: Is blinding necessary? Controlled Clinical Trials 1996; 17: 1–12.
 • 17. Di Sante L, Villani C, Santilli V, Valeo M, Bologna E, Imparato L et al.: Intra-articular hyaluronic acid vs platelet-rich plasma in the treatment of hip osteoarthritis. Med Ultrason 2016; 18: 463–468.
 • 18. Dallari D, Stagni C, Rani N, Sabbioni G, Pelotti P, Torricelli P et al.: Ultrasound-guided injection of platelet-rich plasma and hyaluronic acid, separately and in combination, for hip osteoarthritis: A randomized controlled study. Am J Sports Med 2016; 44: 664–671.
 • 19. Battaglia M, Guaraldi F, Vannini F, Rossi G, Timoncini A, Buda R et al.: Efficacy of ultrasound-guided intra-articular injections of platelet-rich plasma versus hyaluronic acid for hip osteoarthritis. Orthopedics 2013; 36: e1501–e1508.
 • 20. Pereira D, Peleteiro B, Araújo J, Branco J, Santos RA, Ramos E: The effect of osteoarthritis definition on prevalence and incidence estimates: a systematic review. Osteoarthritis Cartilage 2011; 19: 1270–1285.
 • 21. Li G, Yin J, Gao J, Cheng TS, Pavlos NJ, Zhang C et al.: Subchondral bone in osteoarthritis: Insight into risk factors and microstructural changes. Arthritis Res Ther 2013; 15: 223.
 • 22. Mlynarek RA, Kuhn AW, Bedi A: Platelet-rich plasma (PRP) in orthopedic sports medicine. Am J Orthop (Belle Mead NJ) 2016; 45: 290–326.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4f38022b-76ec-489c-9fad-87f913c02db0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.