PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 4 | 457–465
Article title

Pediatryczny system segregujący (TRIAGE) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim

Content
Title variants
EN
Paediatric triage system at the Emergency Department of the Western Hospital in Grodzisk Mazowiecki, Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Słowo triage pochodzi z języka francuskiego i oznacza segregowanie, sortowanie. Na świecie istnieje kilka systemów przedszpitalnych TRIAGE, w większości dostosowanych do pacjentów dorosłych. Stworzono również systemy przeznaczone dla dzieci, np. JumpSTART MCI Triage, Paediatric SATS Chart czy Paediatric CTAS. W Polsce brakuje odpowiedniego, jednolitego systemu pediatrycznego, a w szpitalach pediatrycznych są wykorzystywane systemy z innych krajów. Dotychczas nie opracowano sposobu kwalifikacji i kodowania chorych dzieci zgłaszających się do szpitala. Taką próbę podjęto w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, gdzie powstał autorski system pediatrycznego TRIAGE, dostosowany do specyficznych potrzeb oddziału ratunkowego. W niniejszym artykule przedstawiono działający od kwietnia 2016 roku „Pediatryczny TRIAGE Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”. System kategoryzacji i kwalifikacji pacjentów został przygotowany na bazie Manchester Triage z użyciem kolorów: czerwonego – przeznaczonego dla chorych, którzy wymagają natychmiastowej pomocy, pomarańczowego – dla dzieci, które wymagają pilnego przyjęcia w czasie do 10 minut, żółtego – dla pacjentów, którzy mogą oczekiwać na pomoc do 1 godziny, zielonego – dla osób, którym można udzielić pomocy w czasie do 4 godzin, niebieskiego – dla chorych, którzy mogą czekać do 6 godzin. Przewidziano również procedurę tzw. krótkiej ścieżki. System TRIAGE jest nieuciążliwą dodatkową procedurą, dzięki niej pacjent może otrzymać niezbędną pomoc tak szybko, jak tego wymaga jego stan kliniczny. Dodatkowo pełna dokumentacja postępowania chroni personel medyczny przed nieuzasadnionymi roszczeniami opiekunów chorych dzieci.
EN
The word triage comes from the French verb trier, which means to separate from others, to sort. There are a number of prehospital triage systems in the world, usually designed for adult patients. Triage systems for children have also been developed, such as JumpSTART MCI Triage, Paediatric SATS Chart or Paediatric CTAS. Poland lacks an appropriate uniform paediatric system and paediatric hospitals use systems from other countries. Until recently no method of prioritising and coding of sick children reporting to the hospital had been developed. Such an attempt has been made at the Western Hospital in Grodzisk Mazowiecki, Poland, where an original paediatric triage system has been created to meet the needs of the emergency department. This article presents the paediatric triage system of the Western Hospital in Grodzisk Mazowiecki, which has been used since April 2016. This system for categorisation and prioritisation of patients was developed based on the Manchester Triage System. It uses the following colours: red – for patients requiring immediate help, orange – for children requiring urgent admission within 10 minutes, yellow – for patients who may wait for help up to 1 hour, green – for individuals who may receive help within up to 4 hours and blue – for patients who can wait up to 6 hours. A fast-track procedure has also been included. The triage system is an additional procedure that does not cause any inconvenience and thanks to which the patient may receive necessary help as quickly as their clinical condition requires it. In addition, full documentation of the procedure protects medical staff against unjustified claims by the guardians of sick children.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
457–465
Physical description
Contributors
 • Oddział Pediatryczny, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki, Polska. Kierownik Oddziału: lek. med. Radosław W. Suchner
 • Oddział Pediatryczny, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki, Polska. Kierownik Oddziału: lek. med. Radosław W. Suchner
References
 • 1. Mackway-Jones K, Marsden J, Widle J: Triage. Ratunkowa segregacja medyczna. Jakubaszko J. (ed.), Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.
 • 2. Romig LE, Team Life Support Inc.: The JumpSTART Pediatric MCI Triage Tool and other pediatric disaster and emergency medicine resources. Available from: http://www.jumpstarttriage.com/.
 • 3. Manchester Triage Group Staff; Windle J, Mackway-Jones K, Marsden J: Emergency Triage. Blackwell Publishing, Cambridge, MA 2006.
 • 4. The South African Triage Scale (SATS). Training manual 2012. Available from: http://emssa.org.za/wp-content/uploads/ /2011/04/SATS-Manual-A5-LR-spreads.pdf.
 • 5. Warren DW, Jarvis A, LeBlanc L et al.; CTAS National Working Group; Canadian Association of Emergency Physicians; National Emergency Nurses Affiliation; Association des Médecins d’Urgence du Québec; Canadian Paediatric Society; Society of Rural Physicians of Canada: Revisions to the Canadian Triage and Acuity Scale paediatric guidelines (PaedCTAS). CJEM 2008; 10: 224–243.
 • 6. ICTS National Steering Group: National Emergency Medicine Programme. Irish Children’s Triage System (ICTS). April 2016, available from: http://www.hse.ie/eng/about/Who/clinical/natclinprog/emergencymedicineprogramme/IrishChildrensTriageSystem.pdf.
 • 7. Kawalec W, Grenda R, Ziółkowska H (eds.): Pediatria. Vol. 1, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.
 • 8. Czukowska-Milanova L, Gucwa J, Madej T et al.: Odmienność pacjenta pediatrycznego i rozpoznawanie stanu zagrożenia życia u dziecka. Medycyna Praktyczna Pediatria 2013; 14.01.2013.
 • 9. Harris M, Clark J, Coote N et al.; British Thoracic Society Standards of Care Committee: British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in children: update 2011. Thorax 2011; 66 Suppl 2: ii1–ii23.
 • 10. Wolfsdorf JI, Allgrove J, Craig ME et al.; International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes: ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2014. Diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar state. Pediatr Diabetes 2014; 15 Suppl 20: 154–179.
 • 11. Szenborn L: Gorączka jako alarmujący objaw kliniczny zakażeń u dzieci. Przegl Lek 2007; 64 Supl 3: 12–15.
 • 12. Albrecht P (ed.): Gastroenterologia dziecięca. Poradnik lekarza praktyka. Czelej, Warszawa 2014.
 • 13. Guarino A, Ashkenazi S, Gendrel D et al.; European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition; European Society for Pediatric Infectious Diseases: European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: update 2014. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014; 59: 132–152.
 • 14. Kalbowiak J: Leczenie bólu ostrego u dzieci w warunkach szpitalnych – część 1. Podstawowe koncepcje analgezji. Standardy Medyczne Pediatria 2013; 10: 647–661.
 • 15. Rijnbeek PR, Witsenburg M, Schrama E et al.: New normal limits for the paediatric electrocardiogram. Eur Heart J 2001; 22: 702–711.
 • 16. Dai Y, Foy HM, Zhu Z et al.: Respiratory rate and signs in roentgenographically confirmed pneumonia among children in China. Pediatr Infect Dis J 1995; 14: 48–50.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4ebd747f-c59d-4308-bb8d-a4d16a1f0a6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.