PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 39 | 1 | 71-84
Article title

Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Unilateral missing posterior teeth in mandibule as a problem in treatment of dental implant. A case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule opisano leczenie implantoprotetyczne pacjenta z jednostronnym brakiem skrzydłowym w żuchwie. Plan leczenia obejmował wykonanie mostu wspartego na wszczepach śródkostnych. Pacjent cierpiał na cukrzycę typu II, nadciśnienie oraz palił duże ilości papierosów, co powodowało pogorszenie rokowania. W opisywanym przypadku osiągnięto sukces terapeutyczny mimo istniejących czynników ryzyka ograniczających pozytywne prognozy.
EN
The aim of this article is to present the case of restoring unilateral missing posterior teeth in the mandible using implants supported bridges. The patient smoked cigarettes, suffered from diabetes and hypertension. These systemic factors increase the risk of implant loss. In the shown case the success has been achieved despite the existing risk factors.
Discipline
Year
Volume
39
Issue
1
Pages
71-84
Physical description
Contributors
 • Zakład Patomorfologii Stomatologicznej, Katedra Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zakład Patomorfologii Stomatologicznej, Katedra Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • Majewski S, Wiśniewska G, Majewski P. Zakres wskazań, planowanie i etapowość leczenia protetycznego z uwzględnieniem zaopatrzenia implantologicznego. Impantoprotet. 2011; 1-2: 42-43.
 • Majewski P. Ograniczenia w implantologii stomatologicznej – przeciwwskazania i czynniki ryzyka. Implantoprotet. 2011; 3-4: 30-32.
 • Majewski P, Gronkiewicz K, Majewski S. Postępowanie przedimplantacyjne i opieka pozabiegowa, jako istotne elementy wpływające na wynik leczenia implantoprotetycznego. Implantoprotet. 2011; 3-4: 36-38.
 • Zarb GA, Lewis DW. Dental implants and decision making. J Dent Educ.
 • Buser D, Arx T, Weingart D. Basis surgical principles with ITI Implants. Clin Oral Impl Res. 2000; 7 ; 59-62.
 • Alsaadi G, Quirynen M, Komarek A, van Steenberghe D. Impact of local and systemic factors on the incidence of late oral implant loss. Clin Oral Implants Res. 2008; 6: 670-676.
 • Mierzwińska-Nastalska E, Jaworska M, Łomżyński Ł. Wpływ czynników ogólnoustrojowych na wyniki leczenia implantoprotetycznego. Protet Stomatol. 2007; 6: 391-396.
 • Majewski S. Podstawowe wiadomości na temat badania, diagnostyki i kwalifikowania pacjentów do leczenia implantoprotetycznego. Implantoprotet. 2005; 2: 32-48.
 • Koczorowski R, Koczorowski M. Zastosowanie mostów opartych na implantach i zębach u pacjentów z brakami skrzydłowymi – doświadczenia własne. Prot Stom. 2005;6:417-423.
 • Majewski P, Gronkiewicz K, Majewski S. Praktyczne aspekty tkankowej integracji tytanowych wszczepów dentystycznych. Implantoprotet. 2011; 3-4: 44 46.
 • Levin L, Ofec R, Grossman Y, Anner R. Periodontal disease as a risk for dental implant failure over time; a long-term historical cohort study. J Clin Periodontol. 2011; 38: 732-737.
 • Maciejewska I, Nowakowska J, Bereznowski Z. Osteointegracja wszczepów zębowych – etapy gojenia kości. Protet Stomatol. 2006; 3: 214-219.
 • Klokkevold PR, Han TJ. How do smoking, diabetes, and periodontitis affect outcomes of implant treatment? Int J Oral Maxillofac Implants. 2008; 1-2: 56.
 • Majewski S, Wiśniewska G, Majewski P. Zmiany w strukturach kostnych szczęki i żuchwy związane z wiekiem, utratą zębów i osteoporozą – w świetle diagnostyki i planowania leczenia implantologicznego. Implantoprotet. 2011; 1 2: 20-22.
 • Anner R, Grossman Y, Anner Y, Levin L. Smoking, diabetes mellitus, periodontitis, and supportive periodontal treatment as factors associated with dental implant survival: a long-term retrospective evaluation of patients followed for up to 10 years. Implant Dent. 2010; 19: 57-64.
 • Majewski S, Majewski P. Okluzja jako kluczowy problem w implantologii dentystycznej. Implantoprotet, 2009;4: 4-10.
 • Marchand F, Raskin A, Dionnes-Hornes A, Barry T, Dubois N, Valero R i wsp. Dental implants and diabetes; Conditions for success. Diabets Metab. 2012; 38:14-19.
 • Courtney MW, Snider TN, Cottrell DA. Dental implant placement in type II diabetics. J of the Massachusetts Dental Soc. 2010;1:12-14.
 • Fiorellini J, Chen PK, Nevis M. A retrospective study of dental implants in diabetic patients. Int J Periodontics Restorative Dent. 2000; 20:366-373.
 • Olson JW, Shernoff AF, Tarloff J. Dental endosseous implant assessments in a type II diabetic population: a priospective study. Int J Oral maxillofac Implants. 2000;15:811-818.
 • Baig MR, Rajan M. Effects of smoking on the outcome of implant treatment: a literature review. Indian J Dent Res. 2007; 11-12: 190-195.
 • Vervaeke S, Collaert B, Vandeweghe S, Cosyn J, Deschepper E, De Bruyn H. The effects of smoking on survival and bone loss of implants with a fluoride-modified surface; a 2-year retrospective analysis of 1106 placed in daily practice. Clin Oral Implants Res. 2012; 23: 758-766.
 • Vercruyssen M, Marcelis K, Coucke W, Naert I, Quirynen M. Long-term, retrospective evaluation (implant and patient-centred outcome) of the two-implants-supported overdenture in mandible. Part 1: survival rate. Clin Oral Implants Res. 2010 ;21: 357-365.
 • Wennstrom JL, Ekestubbe A, Grondahl K, Karlsson S, Lindhe J. Implant supported single-tooth restorations: a 5-year prospective study. J Clin Periodontol. 2005; 32: 567-574.
 • Ekfeldt A, Christiansson U, Eriksson T, Lindén U, Lundqvist S, Rundcrantz T. Aretrospective analysis of factor associated with multiple implant failures in maxillae. Clin Oral Implants Res. 2001; 12: 462-467.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4e9a9533-bf91-414f-a9b0-cddba6ac7cea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.