PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 1 | 53–61
Article title

Interfejsy człowiek–komputer dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku

Content
Title variants
EN
Human-computer interfaces for disabled and elderly people
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wykorzystanie komputera może dać osobie niepełnosprawnej niezależność, poczucie zwiększonej produktywności oraz wzrost szacunku do samego siebie. Istnieje zatem stała potrzeba wdrażania osób niepełnosprawnych w użycie komputerów oraz rozwiązań dostosowujących komputery do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowi to ogromne wyzwanie w związku z rosnącą liczbą osób niepełnosprawnych oraz starzeniem się społeczeństwa. Artykuł stanowi próbę oceny stopnia wykorzystania możliwości w omawianym zakresie.
EN
The use of a computer may give disabled people independence, a feeling of increased productivity and an increased sense of self-respect. Thus there is a constant need to train disabled people in the use of computers and associated assistive technology. This task contitutes an enormous challenge because of both the increasing number of disabled people and the ageing population. This article aims at investigating the extent to which the available opportunities in this area are being exploited.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
1
Pages
53–61
Physical description
Contributors
 • Klinika Rehabilitacji 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy ul. Powstańców Warszawy 5 85-681 Bydgoszcz tel. +48 607 887 707
 • Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • 1. Szpunar M. Interfejs użytkownika jako sposób komunikacji z komputerem. Global Media Journal Polish Edition 2007; 1(3): 117–125.
 • 2. Sucher J.F., Todd S.R., Jones S.L., Throckmorton T., Turner K.L., Moore F.A. Robotic telepresence: a helpful adjunct that is viewed favorably by critically ill surgical patients. Am. J. Surg. 2011; 202: 843–847.
 • 3. Haidegger T., Sándor J., Benyó Z. Surgery in space: the future of robotic telesurgery. Surg. Endosc. 2011; 25: 681–690.
 • 4. Bowman D.A., Kruijff E., LaViola J.J. et al. 3D user interfaces: theory and practice. Addison Wesley Professional, Boston 2005.
 • 5. HCI models, theories, and frameworks: toward a multidisciplinary science. Red. J.M. Carroll. Morgan Kaufmann Publishers, Massachusets 2003.
 • 6. Dix A., Finlay J.E., Abowd G.D. Human Computer Interaction. Prentice Hall, Upper Sadle River 2005.
 • 7. Karwatka T. Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem? Helion, Gliwice 2009.
 • 8. Preece J., Rogers Y., Sharp H. Interaction Design beyond Human Computer Interaction. John Wiley & Sons, New York 2002.
 • 9. Shneiderman B., Plaisant C. Designing the user interface: strategies for effective Human-Computer Interaction. Addison-Wesley Professional, Boston 2005.
 • 10. Rosson M.B., Carroll J.M. Usability engineering: scenario-based devel-opment of Human Computer Interaction. Morgan Kaufmann Publishers, Massachusets 2001.
 • 11. Wright R.D., Ward L.M. Orienting of attention. Oxford University Press, Oxford 2008.
 • 12. Manovich L. Język nowych mediów. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 • 13. Gogołek W. Technologie informacyjne mediów. ASPRA, Warszawa 2006.
 • 14. Begel A. Programming By Voice: A Domain-specific application of Speech Recognition. Conference on Human Factors in Computing Systems. CHI '06 extended abstracts on Human factors in computing systems 2006, p. 239–242.
 • 15. Dimitriadis D., Segura J.C., Garcia L. i wsp. Advanced front-end for robust Speech Recognition in extremely adverse environments. The Proceedings of INTERSPEECH 2007, 8th Annual Conference of the International Speech Communication Association 2007, p. 1–4.
 • 16. Jones D., Wolf F., Gibbon E. i wsp. Measuring the readability of auto-matic speech-to-text transcripts. Materiały konferencji EUROSPEECH 2003, p. 1585–1588.
 • 17. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Interfejsy mózg–komputer jako rozwiązania dla osób niepełnosprawnych z uszkodzeniami układu nerwowego. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania 2012; III/2012(4): 19–36.
 • 18. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neuroprostheses for increasing disabled patients' mobility and control. Adv. Clin. Exp. Med. 2012; 21: 263–272.
 • 19. Birbaumer N., Cohen L.G. Brain-computer interfaces: communication and restoration of movement in paralysis. J. Physiol. 2007; 579: 621–636.
 • 20. Birbaumer N. Breaking the silence: brain-computer interfaces (BCI) for communication and motor control. Psychophysiology 2006; 43: 517–532.
 • 21. Wolpaw J.R. Brain-computer interfaces as new brain output pathways. J. Physiol. 2007; 579: 613–619.
 • 22. Oviatt S. Multimodal interfaces, The human-computer interaction handbook: fundamentals, evolving technologies and emerging applications. Lawrence Erlbaum Associates, Routledge 2002.
 • 23. Bangalore S., Johnston M. Robust understanding in multimodal interfaces. Computational Linguistics 2009; 35: 345–397.
 • 24. Bourguet M.-L. Handling uncertainty in multimodal pervasive computing applications. Computer Communications 2008; 31: 4234–4241.
 • 25. Oviatt S., Cohen P., Wu L. i wsp. Designing the user interface for multimodal speech and pen-based gesture applications: state-of-the-art systems and future research directions. Human-Computer Interaction 2000; 15: 263–322.
 • 26. Oviatt S., Lunsford R., Coulston R. Individual differences in multimodal integration patterns: what are they and why do they exist? Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems, April 02–07, 2005, Portland, Oregon, USA.
 • 27. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Komunikacja dla osób niepełnosprawnych w środowiskach nowych mediów. Lingua ac Communitas 2012; 22: 89–112.
 • 28. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Dobór komputera dla osób niepełnosprawnych – doświadczenia własne. Acta Bio. Opt. Inform. Med. 2012; 8: 171–174.
 • 29. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neurorehabilitacja XXI wieku. Techniki teleinformatyczne. Impuls, Kraków 2011.
 • 30. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Wsparcie teleinformatyczne aktywizacji edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych – propozycja rozwiązania. Roczniki Ekonomiczne KPSW 2011; 4: 285–294.
 • 31. Lenker J.A., Paquet V.L. A review of conceptual models for assistive technology outcomes research and practice. Assist. Technol. 2003; 15: 1–15.
 • 32. Cook A., Hussey S. Assitive tehcnologies: principles and practice. Mosby, St. Louis 1995.
 • 33. Z. Wiśniewski: Ergonomia interfejsów. W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Red. Z. Zieliński. T I 2/2009. Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2009.
 • 34. U. S. Army Weapon Systems Human-Computer Interface Style Guide v. 3 1999 http://www.deepsloweasy.com/HFE%20resources/Army%20WS-HCI%20Style%20Guide%201999.pdf – data pobrania 14.07.2013 r.
 • 35. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Od komputera do niezależności życiowej. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2009; 1: 115–120.
 • 36. Mikołajewska E., Mikołajewski D. E-learning in the education of people with disabilities. Adv. Clin. Exp. Med. 2011; 20: 103–109.
 • 37. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Informatyka afektywna w zastosowaniach cywilnych i wojskowych. Zeszyty Naukowe WSOWL, 2013, 2(116): 171–184.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4e8d96ac-1f93-4f85-878b-86a4136c47d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.