PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 2 | 109–118
Article title

Rola wybranych czynników ryzyka w etiopatogenezie i przebiegu choroby Alzheimera

Content
Title variants
EN
The role of selected risk factors in the aetiology and the course of Alzheimer’s disease
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Choroba Alzheimera (Alzheimer’s disease, AD) stanowi jedną z najczęstszych przyczyn otępienia w wieku starszym. Ma charakter postępujący i prowadzi do stopniowej degeneracji mózgu. Zapadalność na AD wzrasta wraz z wiekiem. Etiologia choroby jest wieloczynnikowa. Składają się na nią interakcje pomiędzy czynnikami genetycznymi a środowiskowymi, w tym m.in. stylem życia, dietą, aktywnością fizyczną i nałogami. Uważa się, że sposób odżywiania zbliżony w składzie do diety śródziemnomorskiej ma ochronne działanie i sprzyja długotrwałemu życiu w zdrowiu. Podwyższone stężenie homocysteiny oraz obniżone stężenie witaminy B12 może pośrednio wpływać na rozwój AD. Natomiast zwiększone spożycie kwasu foliowego, witaminy C i E może działać ochronnie. Niekorzystny wpływ na rozwój AD odnotowano zarówno w przypadku zbyt dużej masy ciała, jak i w przebiegu niedożywienia. Podkreśla się również związek pomiędzy naczyniopochodnym uszkodzeniem mózgu a rozwojem otępienia. Przemawia za tym fakt, że odpowiednia dieta, prawidłowy stan odżywienia, brak cukrzycy, unikanie palenia papierosów oraz zwrócenie uwagi na aktywność fizyczną odgrywają istotną rolę w zapobieganiu nie tylko chorobom układu sercowo-naczyniowego, ale także AD. Dane epidemiologiczne dowodzą, iż wraz ze starzeniem się społeczeństwa częstość występowania AD będzie wzrastać, tym samym zwiększy się liczba osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. Następstwem tego będzie wzrost obciążeń medycznych, kulturowych i ekonomicznych całego społeczeństwa. Dlatego znaczenie poszczególnych czynników ryzyka AD powinno być nadal zgłębiane, a skuteczna profilaktyka wprowadzana już we wczesnym okresie życia.
EN
Alzheimer’s disease (AD) is the most common form of dementia among elderly. It is a progressive, neurodegenerative disease. Morbidity of AD rises with age. Aetiology of AD is multifactorial and it compounds of genetics and environmental factors including general lifestyles, diet, physical activity smoking and alcohol abuse. It is believed that a diet similar in composition to the Mediterranean diet has a protective effect and promotes a long life in health. Hyperhomocysteinemia and a diet deficient in B12 is indirectly associated with AD. On the other hand, supplementation of vitamins C, E and folate in diet can be protective from AD. Both, obesity and undernutrition, can increase the risk of development of AD. The importance of correlation between vascular disease of the brain and dementia is undeniable. It is supported by the fact that appropriate diet, proper nutritional status, absence of diabetes, avoiding smoking and attention to physical activity play an important role not only in preventing cardiovascular diseases, but also the AD. Epidemiological studies suggest that the incidence of AD will continue to rise along with aging population, which will increase the amount of disable people due to AD impacting medical, cultural and economic aspects of the society. Therefore the role of individual factors should have been investigated still and prophylactic activities must have been introduced in the early age.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
109–118
Physical description
Contributors
 • Zakład Dietetyki, Katedra Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
References
 • 1. Neugroschl J., Sano M.: An update on treatment and prevention strategies for Alzheimer’s disease. Curr. Neurol. Neurosci. Rep. 2009; 9: 368–376.
 • 2. Opala G.: Epidemiologia otępień w perspektywie prognoz demograficznych. W: Leszek J. (red.): Choroby otępienne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2011.
 • 3. Yaffe K., Middleton L.E., Lui L.Y. i wsp.: Mild cognitive impairment, dementia, and their subtypes in oldest old women. Arch. Neurol. 2011; 68: 631–636.
 • 4. Atti A.R., Palmer K., Volpato S. i wsp.: Late-life body mass index and dementia incidence: nine-year follow-up data from the Kungsholmen Project. J. Am. Geriatr. Soc. 2008; 56: 111–116.
 • 5. Hendrie H.C.: Epidemiology of dementia and Alzheimer’s disease. Am. J. Geriatr. Psychiatry 1998; 6 (supl. 1): 3–18.
 • 6. Hofman A., Rocca W.A., Brayne C. i wsp.: The prevalence of dementia in Europe: a collaborative study of 1980–1990 findings. Int. J. Epidemiol. 1991; 20: 736–748.
 • 7. Ferri C.P., Prince M., Brayne C. i wsp.: Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. Lancet 2005; 366: 2112–2117.
 • 8. Barreto Pde S.: Alzheimer’s disease: learning from the past, looking to the future. Am. J. Alzheimers Dis. Other Demen. 2013; 28: 304–305.
 • 9. Flood J.F., Smith G.E., Morley J.E.: Modulation of memory processing by cholecystokinin: dependence on the vagus nerve. Science 1987; 236: 832–834.
 • 10. Diano S., Farr S., Benoit S. i wsp.: Ghrelin controls hippocampal spine synapse density and memory performance. Nat. Neurosci. 2006; 9: 381–388.
 • 11. Solfrizzi V., Panza F., Frisardi V. i wsp.: Diet and Alzheimer’s disease risk factors or prevention: the current evidence. Expert Rev. Neurother. 2011; 11: 677–708.
 • 12. Volicer L.: Can dietary intervention help in management of problem behaviors in dementia? J. Nutr. Health Aging 2009; 13: 499–501.
 • 13. Shatenstein B., Kergoat M.J., Reid I., Chicoine M.E.: Dietary intervention in older adults with early-stage Alzheimer dementia: early lessons learned. J. Nutr. Health Aging 2008; 12: 461–469.
 • 14. Salva A., Andrieu S., Fernandez E. i wsp.: Health and nutritional promotion program for patients with dementia (NutriAlz Study): design and baseline data. J. Nutr. Health Aging 2009; 13: 529–537.
 • 15. Scarmeas N., Stern Y., Mayeux R. i wsp.: Mediterranean diet and mild cognitive impairment. Arch. Neurol. 2009; 66: 216–225.
 • 16. Knopman D.S.: Mediterranean diet and late-life cognitive impairment: a taste of benefit. JAMA 2009; 302: 686–687.
 • 17. Berr C., Portet F., Carriere I. i wsp.: Olive oil and cognition: results from the three-city study. Dement. Geriatr. Cogn. Disord. 2009; 28: 357–364.
 • 18. Barberger-Gateau P., Letenneur L., Deschamps V. i wsp.: Fish, meat, and risk of dementia: cohort study. BMJ 2002; 325: 932–933.
 • 19. Morris M.C., Evans D.A., Tangney C.C. i wsp.: Fish consumption and cognitive decline with age in a large community study. Arch. Neurol. 2005; 62: 1849–1853.
 • 20. Huang T.L., Zandi P.P., Tucker K.L. i wsp.: Benefits of fatty fish on dementia risk are stronger for those without APOE ε4. Neurology 2005; 65: 1409–1414.
 • 21. Hughes T.F., Andel R., Small B.J. i wsp.: Midlife fruit and vegetable consumption and risk of dementia in later life in Swedish twins. Am. J. Geriatr. Psychiatry 2010; 18: 413–420.
 • 22. Polidori M., Praticó D., Mangialasche F. i wsp.: High fruit and vegetable intake is positively correlated with antioxidant status and cognitive performance in healthy subjects. J. Alzheimers Dis. 2009; 17: 921–927.
 • 23. Sofi F., Macchi C., Abbate R. i wsp.: Effectiveness of the Mediterranean diet: can it help delay or prevent Alzheimer’s disease? J. Alzheimers Dis. 2010; 20: 795–801.
 • 24. Solfrizzi V., Frisardi V., Seripa D. i wsp.: Mediterranean diet in predementia and dementia syndromes. Curr. Alzheimer Res. 2011; 8: 520–542.
 • 25. Tamura B.K., Bell C.L., Masaki K.H., Amella E.J.: Factors associated with weight loss, low BMI, and malnutrition among nursing home patients: a systematic review of the literature. J. Am. Med. Dir. Assoc. 2013; 14: 649–655.
 • 26. Pertkiewicz M.: Niedożywienie i jego następstwa. Post. Żywienia Klin. 2008; 3: 4–8.
 • 27. Soto M., Secher M., Gillette-Guyonnet S. i wsp.: Weight loss and rapid cognitive decline in community-dwelling patients with Alzheimer’s disease. J. Alzheimers Dis. 2012; 28: 647–654.
 • 28. Poniewierka E.: Problemy żywieniowe u osób w wieku starszym. W: Leszek J. (red.): Choroby otępienne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2011.
 • 29. Kivipelto M., Ngandu T., Fratiglioni L. i wsp.: Obesity and vascular risk factors at midlife and the risk of dementia and Alzheimer disease. Arch. Neurol. 2005; 62: 1556–1560.
 • 30. Whitmer R., Gunderson E., Barrett-Connor E. i wsp.: Obesity in middle age and future risk of dementia: a 27 year longitudinal population based study. BMJ 2005; 330: 1360–1365.
 • 31. Fitzpatrick A.L., Kuller L.H., Lopez O.L. i wsp.: Midlife and late-life obesity and the risk of dementia: cardiovascular health study. Arch. Neurol. 2009; 66: 336–342.
 • 32. Profenno L., Porsteinsson A., Faraone S.: Meta-analysis of Alzheimer’s disease risk with obesity, diabetes, and related disorders. Biol. Psychiatry 2010; 67: 505–512.
 • 33. Anstey K.J., Cherbuin N., Budge M., Young J.: Body mass index in midlife and late-life as a risk factor for dementia: a meta-analysis of prospective studies. Obes. Rev. 2011; 12: e426–e437.
 • 34. Marshall T.A., Stumbo P.J., Warren J.J., Xie X.J.: Inadequate nutrient intakes are common and are associated with low diet variety in rural, community-dwelling elderly. J. Nutr. 2001; 131: 21922196.
 • 35. Selvatici R., Marani L., Marino S., Siniscalchi A.: In vitro mitochondrial failure and oxidative stress mimic biochemical features of Alzheimer disease. Neurochem. Int. 2013; 63: 112–120.
 • 36. Schmidt R., Hayn M., Reinhard B.: Plasma antioxidants and cognitive performance in middle-aged and older adults: results of the Austrian Stroke Prevention Study. J. Am. Geriatr. Soc. 1998; 46: 1407–1410.
 • 37. Perkins A.J., Hendrie H.C., Callahan C.M. i wsp.: Association of antioxidants with memory in a multiethnic elderly sample using the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Am. J. Epidemiol. 1999; 150: 37–44.
 • 38. Perrig W.J., Perrig P., Stähelin H.B.: The relation between antioxidants and memory performance in the old and very old. J. Am. Geriatr. Soc. 1997; 45: 718–724.
 • 39. Morris M.C., Evans D.A., Bienias J.L.: Dietary intake of antioxidant nutrients and the risk of incident Alzheimer diseases in a biracial community study. JAMA 2002; 287: 3230–3237.
 • 40. Ortega R.M., Requejo A.M., López-Sobaler A., Andres P.: Cognitive function in elderly people is influence by vitamin E status. J. Nutr. 2002; 132: 2065–2068.
 • 41. Morris M.C., Evans D.A., Tangney C.C. i wsp.: Relation of the tocopherol forms to incident Alzheimer disease and to cognitive change. Am. J. Clin. Nutr. 2005; 81: 508–514.
 • 42. Devore E.E., Grodstein F., van Rooij F.J. i wsp.: Dietary antioxidants and long-term risk of dementia. Arch. Neurol. 2010; 67: 819–825.
 • 43. Engelhart M.J., Geerlings M.I., Ruitenberg A. i wsp.: Dietary intake of antioxidants and risk of Alzheimer disease. JAMA 2002; 287: 3223–3229.
 • 44. Zandi P.P., Anthony J.C., Khachaturian A.S. i wsp.: Reduced risk of Alzheimer disease in users of antioxidant vitamin supplements: the Cache County Study. Arch. Neurol. 2004; 61: 82–88.
 • 45. Malaguarnera M., Ferri R., Bella R. i wsp.: Homocysteine, vitamin B12 and folate in vascular dementia and in Alzheimer disease. Clin. Chem. Lab. Med. 2004; 42: 1032–1035.
 • 46. Corrada M.M., Kawas C.H., Hallfrisch J. i wsp.: Reduced risk of alzheimer’s disease with high folate intake: the Baltimore Longitudinal Study of Aging. Alzheimers Dement. 2005; 1: 11–18.
 • 47. Wang H.X., Wahlin A., Basun H. i wsp.: Vitamin B12 and folate in relation to the development of Alzheimer’s disease. Neurology 2001; 56: 1188–1194.
 • 48. Walker J.G., Batterham P.J., Mackinnon A.J. i wsp.: Oral folic acid and vitamin B-12 supplementation to prevent cognitive decline in community-dwelling older adults with depressive symptoms – the Beyond Ageing Project: a randomized controlled trial. Am. J. Clin. Nutr. 2012; 95: 194–203.
 • 49. Morris M.C., Evans D.A., Schneider J.A. i wsp.: Dietary folate and vitamins B-12 and B-6 not associated with incident Alzheimer’s disease. J. Alzheimers Dis. 2006; 9: 435–443.
 • 50. Nelson C., Wengreen H.J., Munger R.G., Corcoran C.D.: Dietary folate, vitamin B-12, vitamin B-6 and incident Alzheimer’s disease: the Cache County Memory, Health and Aging Study. J. Nutr. Health Aging 2009; 13: 899–905.
 • 51. Kalmijn S., Launer L.J., Ott A. i wsp.: Dietary fat intake and the risk of incident dementia in the Rotterdam Study. Ann. Neurol. 1997; 42: 776–782.
 • 52. Lopez L., Kritz-Silverstein D., Barrett Connor E.: High dietary and plasma levels of the omega-3 fatty acid docosahexaenoic acid are associated with decreased dementia risk: the Rancho Bernardo study. J. Nutr. Health Aging 2011; 15: 25–31.
 • 53. Laitinen M., Ngandu T., Rovio S. i wsp.: Fat intake at midlife and risk of dementia and Alzheimer’s disease: a populationbased study. Dement. Geriatr. Cogn. Disord. 2006; 22: 99–107.
 • 54. Morris M.C., Evans D.A., Bienias J.L. i wsp.: Dietary fats and the risk of incident Alzheimer disease. Arch. Neurol. 2003; 60: 194–200. Erratum in: Arch. Neurol. 2003; 60: 1072.
 • 55. Devore E.E., Grodstein F., van Rooij F.J. i wsp.: Dietary intake of fish and omega-3 fatty acids in relation to long-term dementia risk. Am. J. Clin. Nutr. 2009; 90: 170–176.
 • 56. Kröger E., Verreault R., Carmichael P.H. i wsp.: Omega-3 fatty acids and risk of dementia: the Canadian Study of Health and Aging. Am. J. Clin. Nutr. 2009; 90: 184–192.
 • 57. Luchsinger J.A., Tang M.X., Shea S., Mayeux R.: Hyperinsulinemia and risk of Alzheimer disease. Neurology 2004; 63: 1187–1192.
 • 58. Peila R., Rodriguez B.L., Launer L.J.: Type 2 diabetes, APOE gene, and the risk for dementia and related pathologies: the Honolulu-Asia Aging Study. Diabetes 2002; 51: 1256–1262.
 • 59. Arvanitakis Z., Wilson R.S., Bienias J.L. i wsp.: Diabetes mellitus and risk of Alzheimer disease and decline in cognitive function. Arch. Neurol. 2004; 61: 661–666.
 • 60. Akomolafe A., Beiser A., Meigs J.B. i wsp.: Diabetes mellitus and risk of developing Alzheimer disease: results from the Framingham Study. Arch. Neurol. 2006; 63: 1551–1555.
 • 61. Irie F., Fitzpatrick A.L., Lopez O.L. i wsp.: Enhanced risk for Alzheimer disease in persons with type 2 diabetes and APOE ε4: the Cardiovascular Health Study Cognition Study. Arch. Neurol. 2008; 65: 89–93.
 • 62. Biessels G., Staekenborg S., Brunner E. i wsp.: Risk of dementia in diabetes mellitus: a systematic review. Lancet Neurol. 2006; 5: 64–74.
 • 63. Roberts R.O., Geda Y.E., Knopman D.S. i wsp.: Association of duration and severity of diabetes mellitus with mild cognitive impairment. Arch. Neurol. 2008; 65: 1066–1073.
 • 64. Cheng G., Huang C., Deng H., Wang H.: Diabetes as a risk factor for dementia and mild cognitive impairment: a metaanalysis of longitudinal studies. Intern. Med. J. 2012; 42: 484–491.
 • 65. Xu W., Qiu C., Winblad B., Fratiglioni L.: The effect of borderline diabetes mellitus on the risk of dementia and Alzheimer disease. Diabetes 2007; 56: 211–216.
 • 66. Rönnemaa E., Zethelius B., Sundelöf J. i wsp.: Impaired insulin secretion increases the risk of Alzheimer disease. Neurology 2008; 71: 1065–1071.
 • 67. Xu W.L., von Strauss E., Qiu C.X. i wsp.: Uncontrolled diabetes increases the risk of Alzheimer’s disease: a population based cohort study. Diabetologia 2009; 52: 1031–1039.
 • 68. Lindeman R.D., Wayne S.J., Baumgartner R.N., Garry P.J.: Cognitive function in drinkers compared to abstainers in the New Mexico elder health survey. J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci. 2005; 60: 1065–1070.
 • 69. Panza F., Capurso C., D’Introno A. i wsp.: Alcohol drinking, cognitive functions in older age, predementia, and dementia syndromes. J. Alzheimers Dis. 2009; 17: 7–31.
 • 70. Neafsey E.J., Collins M.A.: Moderate alcohol consumption and cognitive risk. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 2011; 7: 465–484.
 • 71. Panza F., Frisardi V., Seripa D. i wsp.: Alcohol consumption in mild cognitive impairment and dementia: harmful or neuroprotective? Int. J. Geriatr. Psychiatry 2012; 27: 1218–1238.
 • 72. Gunzerath L., Faden V., Zakhari S., Warren K.: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism report on moderate drinking. Alcohol. Clin. Exp. Res. 2004; 28: 829–847.
 • 73. Allam M.F., Campbell M.J., Hofman A. i wsp.: Smoking and Parkinson’s disease: systematic review of prospective studies. Mov. Disord. 2004; 19: 614–621.
 • 74. Wang C.C., Lu T.H., Liao W.C. i wsp.: Cigarette smoking and cognitive impairment: a 10-year cohort study in Taiwan. Arch. Gerontol. Geriatr. 2010; 51: 143–148.
 • 75. Reitz C., den Heijer T., van Duijn C. i wsp.: Relation between smoking and risk of dementia and Alzheimer disease: the Rotterdam Study. Neurology 2007; 69: 998–1005.
 • 76. Launer L.J., Andersen K., Dewey M.E. i wsp.: Rates and risk factors for dementia and Alzheimer’s disease: results from EURODEM pooled analyses. EURODEM Incidence Research Group and Work Group, European Studies of Dementia. Neurology 1999; 52: 78–84.
 • 77. Ott A., Slooter A.J., Hofman A. i wsp.: Smoking and risk of dementia and Alzheimer’s disease in a population-based cohort study: the Rotterdam Study. Lancet 1998; 351: 1840–1843.
 • 78. Aggarwal N.T., Bienias J.L., Bennett D.A. i wsp.: The relation of cigarette smoking to incident Alzheimer’s disease in a biracial urban community population. Neuroepidemiology 2006; 26: 140–146.
 • 79. Juan D., Zhou D.H., Li J. i wsp.: A 2-year follow-up study of cigarette smoking and risk of dementia. Eur. J. Neurol. 2004; 11: 277–282.
 • 80. Tyas S.L., White L.R., Petrovitch H. i wsp.: Mid-life smoking and late-life dementia: the Honolulu-Asia Aging Study. Neurobiol. Aging 2003; 24: 589–596.
 • 81. Kivipelto M., Rovio S., Ngandu T. i wsp.: Apolipoprotein E ε4 magnifies lifestyle risks for dementia: a population-based study. J. Cell. Mol. Med. 2008; 12: 2762–2771.
 • 82. Rosengren A., Skoog I., Gustafson D., Wilhelmsen L.: Body mass index, other cardiovascular risk factors, and hospitalization for dementia. Arch. Intern. Med. 2005; 165: 321–326.
 • 83. Gurland B.J., Wilder D.E., Lantigua R. i wsp.: Rates of dementia in three ethnoracial groups. Int. J. Geriatr. Psychiatry 1999; 14: 481–493.
 • 84. Zang E.A., Wynder E.L.: Smoking trends in the United States between 1969 and 1995 based on patients hospitalized with non-smoking-related diseases. Prev. Med. 1998; 27: 854–861.
 • 85. Rusanen M., Kivipelto M., Quesenberry C. Jr i wsp.: Heavy smoking in midlife and long-term risk of Alzheimer disease and vascular dementia. Arch. Intern. Med. 2011; 171: 333–339.
 • 86. Balsamo S., Willardson J.M., Frederico Sde S. i wsp.: Effectiveness of exercise on cognitive impairment and Alzheimer’s disease. Int. J. Gen. Med. 2013; 24: 387–391.
 • 87. Weuve J., Kang J.H., Manson J.E. i wsp.: Physical activity, including walking, and cognitive function in older women. JAMA 2004; 292: 1454–1461.
 • 88. Middleton L.E., Mitnitski A., Fallah N. i wsp.: Changes in cognition and mortality in relation to exercise in late life: a population based study. PLoS ONE 2008; 3: e3124.
 • 89. Larson E.B., Wang L., Bowen J.D. i wsp.: Exercise is associated with reduced risk for incident dementia among persons 65 years of age and older. Ann. Intern. Med. 2006; 144: 73–81.
 • 90. Podewils L.J., Guallar E., Kuller L.H. i wsp.: Physical activity, APOE genotype, and dementia risk: findings from the Cardiovascular Health Cognition Study. Am. J. Epidemiol. 2005; 161: 639–651.
 • 91. Rovio S., Kåreholt I., Helkala E.L. i wsp.: Leisure-time physical activity at midlife and the risk of dementia and Alzheimer’s disease. Lancet Neurol. 2005; 4: 705–711.
 • 92. Wang L., Larson E.B., Bowen J.D., van Belle G.: Performance- based physical function and future dementia in older people. Arch. Intern. Med. 2006; 166: 1115–1120.
 • 93. Yoshitake T., Kiyohara Y., Kato I. i wsp.: Incidence and risk factors of vascular dementia and Alzheimer’s disease in a defined elderly Japanese population: the Hisayama Study. Neurology 1995; 45: 1161–1168.
 • 94. Angevaren M., Vanhees L., Wendel-Vos W. i wsp.: Intensity, but not duration, of physical activities is related to cognitive function. Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. 2007; 14: 825–830.
 • 95. Verghese J., Lipton R.B., Katz M.J. i wsp.: Leisure activities and the risk of dementia in the elderly. N. Engl. J. Med. 2003; 348: 2508–2516.
 • 96. Wilson R.S., Mendes De Leon C.F., Barnes L.L. i wsp.: Participation in cognitively stimulating activities and risk of incident Alzheimer disease. JAMA 2002; 287: 742–748.
 • 97. Tseng C.N., Gau B.S., Lou M.F.: The effectiveness of exercise on improving cognitive function in older people: a systematic review. J. Nurs. Res. 2011; 2: 119–131.
 • 98. Barnes D.E., Haight T.J., Mehta K. i wsp.: Secondhand smoke, vascular disease, and dementia incidence: findings from the cardiovascular health cognition study. Am. J. Epidemiol. 2010; 171: 292–302.
 • 99. High Blood Pressure, 2010. Adres: www.cdc.gov/obesity/index. html.
 • 100. Barnes D.E., Yaffe K.: The projected effect of risk factor reduction on Alzheimer’s disease prevalence. Lancet Neurol. 2011; 10: 819–828.
 • 101. Rolland Y., Abellan van Kan G., Vellas B.: Physical activity and Alzheimer’s disease: from prevention to therapeutic prospective. J. Am. Med. Dir. Assoc. 2008; 9: 390–405.
 • 102. Brown B.M., Peiffer J.J., Sohrabi H.R. i wsp.: Intense physical activity is associated with cognitive performance in the elderly. Transl. Psychiatry 2012; 2: e191.
 • 103. Knopman D.S.: Dementia and cerebrovascular disease. Mayo Clin. Proc. 2006; 81: 223–230.
 • 104. Knopman D., Boland L.L., Mosley T. i wsp.; Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study Investigators: Cardiovascular risk factors and cognitive decline in middle-age adults. Neurology 2001; 56: 42–48.
 • 105. Álvarez-Sabín J., Román G.: Citicoline in vascular cognitive impairment and vascular dementia after stroke. Stroke 2011; 42 (supl.): S40–S43.
 • 106. Tatemichi T.K., Desmond D.W., Stern Y. i wsp.: Cognitive impairment after stroke: frequency, patterns, and relationship to functional abilities. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1994; 57: 202–207.
 • 107. Kokmen E., Whisnant J.P., O’Fallon W.M. i wsp.: Dementia after ischemic stroke: a population-based study in Rochester, Minnesota (1960–1984). Neurology 1996; 46: 154–159.
 • 108. Krikorian R., Shidler M.D., Nash T.A. i wsp.: Blueberry supplementation improves memory in older adults. J. Agric. Food Chem. 2010; 58: 3996–4000.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4e89b45a-66a0-470c-9ecd-aaf9c3502b30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.