PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 61 | 164–171
Article title

Badanie ultrasonograficzne piersi – oczekiwania chirurga

Content
Title variants
EN
Breast ultrasound scans – surgeons’ expectations
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Recent years have witnessed a dynamic development of mammary gland imaging techniques, particularly ultrasonography and magnetic resonance imaging. A challenge related to these studies is the increase in the precision of the anatomical assessment of breast, particularly for early detection of subclinical lesions, performance of ultrasound- guided biopsy procedures, and accurate preoperative location of pathological lesions so as to optimize the surgical treatment. Ultrasound imaging is a primary and baseline diagnostic procedure the patient with suspected pathological lesions within breast is referred to by the surgeon. Lesions visualized in ultrasound scans are classified according to the BI-RADS US assessment categories. The successive categories (2 through 6) encompass individual pathological lesions, estimating the risk of malignancy and provide guidelines for further diagnostic and therapeutic management. This article described the important aspects of ultrasonographic imaging of focal lesions within the breasts as significant from the standpoint of surgical treatment of patients falling within BI-RADS US categories 3, 4, 5, and 6. Attention is drawn to the importance of ultrasound scans in the assessment of axillary fossa lymph nodes before the decision regarding the surgical treatment.
PL
W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój metod obrazowania gruczołów piersiowych, zwłaszcza ultrasonografii i badania techniką rezonansu magnetycznego. Wyzwaniem dla tych badań pozostaje jeszcze bardziej precyzyjna ocena anatomii piersi, zwłaszcza pod kątem wczesnego wykrywania zmian subklinicznych, monitorowanie zabiegów biopsyjnych pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego, dokładna lokalizacja przedoperacyjna nieprawidłowych zmian w celu optymalizacji leczenia chirurgicznego. Badanie ultrasonograficzne jest podstawowym i wyjściowym badaniem diagnostycznym, na które chirurg kieruje pacjentkę z podejrzeniem zmian patologicznych w piersiach. Uwidocznione w tym badaniu zmiany są na podstawie cech morfologicznych przydzielane do konkretnej kategorii wg klasyfikacji BIRADS-usg. Kolejne stopnie tej klasyfikacji (od 2 do 6) obejmują poszczególne nieprawidłowe zmiany (patologie piersi), szacują ryzyko ich złośliwości i zawierają wskazówki dotyczące dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. W artykule omówiono ważne elementy obrazowania ultrasonograficznego zmian ogniskowych w piersiach, istotne z punktu widzenia leczenia chirurgicznego w poszczególnych kategoriach BIRADS-usg 3, 4, 5 i 6. Zwrócono uwagę na znaczenie badania ultrasonograficznego w ocenie węzłów dołów pachowych przed decyzją dotyczącą leczenia chirurgicznego.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
61
Pages
164–171
Physical description
Contributors
 • Institute of Rheumatology, Spartańska 1, Warsaw, Poland
 • Department of Radiodiagnostics, 2nd Ultrasonography Lab, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Centre and Institute of Oncology, Warsaw, Poland. MD, PhD, Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Centre and Institute of Oncology, Wawelska 15B, 02-034 Warsaw, Poland
 • Cancer Center and Institute of Oncology Maria Sklodowska-Curie Memorial, Warsaw, Poland
 • Medical University of Warsaw, 2nd Faculty of Medicine, Department of Diagnostic Imaging, Kondratowicza 8, Warsaw, Poland
References
 • 1. Halsted WS: A clinical and histological study of certain adenocarcinomata of the breast, and a brief consideration of the supraclavicular operation and of the results of operations for cancer of the breast from 1889 to 1898 at the Johns Hopkins hospital. Ann Surg 1898; 28: 557–576.
 • 2. Sharma B, Martin A, Stanway S, Johnston SR, Constantinidou A: Imaging in oncology – over a century of advances. Nat Rev Clin Oncol 2012; 9: 728–737.
 • 3. Jakubowski W, Dobruch-Sobczak K, Migda B: Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – aktualizacja. Badanie sonomammograficzne. J Ultrason 2012; 12: 245–261.
 • 4. Stavros AT: Lite guzki łagodne: Charakterystyczne rozpoznania patologiczne. In: Stavros AT: Ultrasonografia piersi. Medipage, Warszawa 2007: 528–596.
 • 5. Wu JT, Chen ST, Chen CJ, Kuo YL, Tseng LM, Chen DP et al.: Breast cancer arising within fibroadenoma: collective analysis of case reports in the literature and hints on treatment policy. World J Surg Oncol 2014; 12: 335.
 • 6. Jassem J, Krzakowski M, Bobek-Bilewicz B, Duchnowska R, Jeziorski A, Olszewski W et al.: Rak piersi. In: Krzakowski M, Warzocha K. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych. Via Medica, Gdańsk 2013: 213–257.
 • 7. Lyman GH, Temin S, Edge SB, Newman LA, Turner RR, Weaver DL et al.: Sentinel lymph node biopsy for patients with early-stage breast cancer. American Society of Clinical practice guideline update. J Clin Obcol 2014; 32: 1365–1383.
 • 8. Choi YJ, Ko EY, Han BK, Shin JH, Kang SS, Hahn SY: High-resolutionultrasonographic features of axillaty lymph node metastasis in patients with breast cancer. The Breast 2009; 18: 119–122.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4e833651-7fb4-4a62-92a3-a8a95c05c6f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.