PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 5 | 72-79
Article title

Rola wirusa cytomegalii w patogenezie choroby wieńcowej

Content
Title variants
EN
The influence of cytomegalovirus on pathogenesis of ischemic heart disease
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Miażdżyca tętnic wieńcowych i jej konsekwencja -choroba wieńcowa – jest istotną przyczyną chorobowości i umieralności. Pozostaje również główną przyczyną choroby niedokrwiennej serca. Klasyczne czynniki ryzyka choroby wieńcowej nie tłumaczą jej występowania u znacznej liczby chorych, dlatego wciąż poszukuje się nowych. Obecnie coraz częściej uważa się, że jest to przewlekła reakcja zapalna dotycząca ściany naczyniowej. Badania ostatnich lat, dotyczące miażdżycy wykazują, że wirusy mogą odgrywać dużą rolę w jej etiopatogenezie. W związku z tym podjęto próbę oceny przebiegu zakażenia wirusem cytomegalii na przebieg choroby wieńcowej. MATERIAŁ I METODY W badaniu uczestniczyło 58 chorych z objawami ostrego zespołu wieńcowego (30 chorych) i ze stabilną dusznicą bolesną (28 chorych). Celem pracy była próba określenia wpływu zakażenia wirusem cytomegalii na przebieg choroby wieńcowej poprzez oznaczenie poziomu przeciwciał klasy IgM i IgG przeciwko wirusowi cytomegalii w surowicy krwi pacjentów, a także awidności, czyli siły wiązania wielowartościowego antygenu przez przeciwciała, w klasie przeciwciał IgG skierowanych przeciwko wirusowi cytomegalii. WYNIKI. Przeciwciała klasy IgM przeciwko wirusowi cytomegalii w surowicy krwi występowały rzadko w obu badanych grupach. Częstość występowania przeciwciał klasy IgG była bardzo wysoka zarówno u pacjentów z ostrą postacią choroby wieńcowej jak i ze stabilną. Wysoką awidność przeciwciał IgG stwierdzono istotnie częściej u pacjentów z dusznicą bolesną niż w grupie chorych z ostrym zespołem wieńcowym. WNIOSKI Zakażenie wirusem cytomegalii może być związane z chorobą niedokrwienną serca, jednak nie wpływa na jej zaostrzenie. Infekcja cytomegalowirusem u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca ma charakter przewlekły.
EN
INTRODUCTION Coronary atherosclerosis and its sequel, coronary heart disease, is an essential cause of prevalence and mortality. It also remains the main cause of ischaemic heart disease. The classical risk factors of coronary heart disease do not explain its occurrence in a substantial number of patients and that is why new factors are still being searched for. At present, chronic infl ammatory response of the vessel wall is thought to be one of them. Recent researches on atherosclerosis show that viruses can play an essential role in etiopatogenesis. On account of this, an attempt was made to assess the infl uence of cytomegalovirus infection upon coronary heart disease. MATERIAL AND METHODS Fifty-eight patients took part in the study: thirty with symptoms of acute coronary syndrome and twenty-eight with stable angina pectoris The aim of the study was to determine the infl uence of cytomegalovirus infection upon coronary heart disease by determining IgM and IgG class antibodies against cytomegalovirus in blood serum of the patients, as well as avidity in IgG class antibodies against cytomegalovirus. RESULTS IgM class antibodies against cytomegalovirus in blood serum were seldom found in both studied groups. Frequency of IgG class antibodies was high both in the group of patients with acute coronary heart disease and in the group with stable angina. High avidity of IgG antibodies was found more often in the group of patients with angina pectoris than in the patients with acute coronary syndrome. CONCLUSIONS Cytomegalovirus infection may be connected with ischaemic heart disease, however, it does not aff ect its exacerbation. Cytomegalovirus infection in patients with ischaemic heart disease is chronic in nature.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
5
Pages
72-79
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii Immunologii w Zabrzu SUM w Katowicach, 41-808 Zabrze-Rokitnica, ul.Jordana 19; tel: (32) 272 25 54
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii SUM w Zabrzu
 • III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii SUM w Zabrzu
References
 • 1. Budaj A., Beręsewicz A., Undas A. at all.: Choroba niedokrwienna serca. Choroby wewnętrzne pod redakcją A. Szczeklika Wyd. 1. Med. Prakt. Kraków 2005: 137- 179.
 • 2. Sepulveda MA., Moreu J., Canton T., Pagin F., Rodriguez L.: Prevelence of IgG antibodies against cytomegalovirus in patient with angiographically demonstrated coronary atherosclerosis. Enferm. Infec. Microbiol. Clin. 1999; 17: 386-389.
 • 3. Leowattana W.: Chronic infections and atherosclerosis. J. Med. Assoc. Thai. 2001; 84: 650-657.
 • 4. Fong I.W.: Emerging relations between infectious diseases and coronary artery disease and atherosclerosis. CMAJ. 2000; 163: 49-56.
 • 5. Wierzbicki WB., Hagmeyer KO.: Helicobacter pylori, Chlamydia pneumoniae, and cytomegalovirus: chronic infections and coronary heart disease. Pharmacotherapy 2000; 20: 52-63.
 • 6. Da Silva Neto L.B., Ribeiri J.P., Alegre P.: Infectious agents in coronary atherosclerosis. Arq. Bras. Cardiol. 1999; 73: 459-462.
 • 7. Bartels C., Maass M., Bein G., Brill N., Bechtel J.F.M., Leyh R., Sievers H.H.: Association of serology with the endovascular presence of Chlamydia pneumoniae and cytomegalovirus in coronary artery and vein graft disease. Circulation. 2000; 101: 137-141.
 • 8. Wreghitt TG., Teare EL., Sule O., Devi R., Rice P.: Cytomegalovirus infection in immunocompetent patients. Clin. Infect. Dis. 2003; 37: 1603-1606.
 • 9. Frohlich J., Dobiasova M., Lear S., Lee KW.: The role of risk factors in the development of atherosclerosis. Crit. Rev. Clin. Lab. Sci. 2001; 38: 401-440.
 • 10. Horvath R., Cerny J., Benedik J Jr, Hokl J., Jelinkova I., Benedik J.: The possible role of human cytomegalovirus (HCMV) in the origin of atherosclerosis. J. Clin. Virol. 2000; 16: 17-24.
 • 11. Sun Y., Pei W., Welte T., Wu Y., Ye S., Yang Y.: Cytomegalovirus infection is associated with elevated interleukin-10 in coronary artery disease. Atherosclerosis. 2005; 179: 133-137.
 • 12. Carlsson J., Miketic S., Brom J., Ross R., Bachmann H., Tebbe U.: Prior cytomegalovirus, Chlamydia pneumoniae or Helicobacter pylori infection and the risk of restenosis after percutaneous transluminal coronary angioplasty. Int. J. Cardiol.2000; 73: 165-171.
 • 13. Sienniecka J., Kruk M., Przyłuski J., Krajeński P.: Relationship between CMV infection and coronary heart disease. Acta. Microbiol. Pol. 2001; 50: 175-179.
 • 14. Gabrylewicz B., Mazurek U., Ochała A., Sliupkas-Dyrda Elektra., Garbocz P., Pyrlik A., Mróz I., Wilczok T., Tendera M.: Cytomegalovirus infection in acute myocardial infarction. Is there a causative relationship? Kardiol. Pol. 2003; 59: 283-287.
 • 15. Borgia MC., Mandolini C., Barresi C., Battisti G., Carletii F., Capobianchi MR.: Further evidence against the implication of active cytomegalovirus infection in vascular atherosclerotic diseases. Atherosclerosis. 2001; 157: 457-462.
 • 16. Timoteo A., Ferreira J., Paixao P., Aguiar C., Teles R., Cardoso E., Silva JA., Marques T., Seabra-Gomes R.: Serologic markers for cytomegalovirus in acute coronary syndromes. Rev. Port. Cardiol. 2003; 22: 633-637.
 • 17. Basinkevich A.B., Shakhnovich R.M., Martynowa VR., Kolkova N.I., Rakovskaia I.V., Karazhas N.V., Evseeva L.F., Dobrovolskii A.B., Deev A.D., Noeva E.A., Ruda M.I.: Role of Chlamydia pneumoniae and cytomegalovirus infection in the development of coronary artery disease. Kardiol. 2003; 43: 4-9.
 • 18. Altannavch Ts., Roubalova K., Broz J., Hruba D., Andel M.: Serological markers of Chlamydia pneumoniae, cytomegalovirus and Helicobacter pylori infection in diabetic and non-diabetic patients with unstable angina pectoris. Cent. Eur. J. Public. Health. 2003; 11: 102-106.
 • 19. Eryol N.K., Kilic H., Gűl A., Őzdogru I., Inanc T., Dogan A., Topsakal R., Basar E.: Are the high levels of cytomegalovirus antibodies a determinant in the development of coronary artery disease? Int. Heart. J. 2005; 46: 205-209.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4e6b7c31-f37e-47ce-adc3-2b3e5c8d8e58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.