PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 11 | 3 | 238–243
Article title

Promienica miednicy mniejszej o przebiegu klinicznym imitującym złośliwy guz przydatków – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Pelvic actinomycosis with clinical features of an adnexal neoplastic tumor – a case report
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Actinomycosis manifesting as a pelvic tumor is a rare complication following a long-term use of a contraceptive intrauterine device (IUD), which constitutes about 3% of all human actinomycosis infections. The most common symptoms include abdominal pain, vaginal discharge, hematuria, and inflammatory bowel disease. A clinical exam­ination reveals an adnexal tumor, and occasionally intraperitoneal abscesses or even an enterovesical fistula. The lack of any typical symptoms makes the diagnostics very difficult, thereby necessitating a laparotomy in most cases. Case report: A 41-year-old woman was admitted to The Gynecologic Oncology Department of The Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center in Warsaw with a three-month history of abdominal pain, and a weight loss of 23 kg over the same period. The patient had a contraceptive intrauterine device inserted 17 years earlier. A clinical examination, a transvaginal ultrasound and a computed tomography scan revealed a mass of 170 × 150 × 100 mm in the left lower quadrant of the abdomen and the pelvis, as well as dilated left ureter, and left-side hydronephrosis. Due to the presence of the tumor suspicious for malignancy, the patient was scheduled for a surgical procedure. The surgery included: a total abdominal hysterectomy, a left-side salpingo-oophorectomy, and an omentectomy, followed by a biopsy of the right-side iliac lymph nodes. A histologic examination established pelvic actinomycosis. Conclusion: A diagnosis of pelvic actinomycosis should be considered in patients with a pelvic mass, particularly those with a long-term history of an intrauterine contraceptive device, thereby affecting the choice of the course and the extent of treatment.
PL
Promienica manifestująca się guzem miednicy to rzadkie powikłanie długotrwałego stosowania antykoncepcyjnej wkładki wewnątrzmacicznej, stanowiące około 3% wszystkich postaci tej choroby. Dominujące objawy to: bóle miednicy, upławy, krwiomocz, a sporadycznie także zapalenie jelit. W badaniu przedmiotowym stwierdza się guz przydatków, a u pojedynczych osób zmianie tej towarzyszą ropnie międzypętlowe oraz przetoka jelitowo-pęcherzowa. Brak typowych objawów uniemożliwia u większości chorych ustalenie jednoznacznego rozpoznania przedopera­cyjnego. Opis przypadku: Czterdziestojednoletnia pacjentka została przyjęta do Kliniki Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z powodu dolegliwości bólowych zloka­lizowanych w jamie brzusznej, z towarzyszącym spadkiem masy ciała o 23 kg w okresie 3 miesięcy. Kobieta miała założoną 17 lat wcześniej wkładkę wewnątrzmaciczną. Badanie kliniczne, ultrasonografia przezpochwowa i tomo­grafia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej wykazały obecność patologicznej masy o wymiarach 170 × 150 × 100 mm w lewym dolnym kwadrancie jamy brzusznej i miednicy, z poszerzeniem lewego moczowodu oraz z lewostronnym wodonerczem. Ze względu na obecność guza i podejrzenie procesu złośliwego, prawdopo­dobnie mającego źródło w przydatkach, chorą zakwalifikowano do leczenia chirurgicznego. Wycięto macicę z przy­datkami lewymi, sieć większą oraz wykonano biopsję węzłów chłonnych biodrowych prawych. W oparciu o wynik badania histopatologicznego rozpoznano promienicę. Wniosek: Promienica powinna być brana pod uwagę jako jedna z możliwych przyczyn obecności guza w jamie brzusznej, w szczególności u pacjentek stosujących przez długi czas wkładkę wewnątrzmaciczną. Rozważenie takiej opcji może mieć wpływ na wybór metody leczenia i jego zakres.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
3
Pages
238–243
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
author
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
References
 • 1.Słomko Z. (red.): Ginekologia. Wyd. II, tom 2, PZWL, War­szawa 2008.
 • 2.Simsek A., Perek A., Cakcak I.: Pelvic acinomycosis presenting as a malignant pelvic mass: a case report. J. Med. Case Rep. 2011; 5: 40.
 • 3.Marella V., Hakimian O., Wise G.: Pelvic actinomycosis. Uro­logic perspective. Int. Braz. J. Urol. 2004; 30: 367–376.
 • 4.Lee Y.K., Bea J.M., Park Y.J.: Pelvic actinomycosis with hydro­nephrosis and colon stricture simulating an advanced ovarian cancer. J. Gynecol. Oncol. 2008; 19: 154–156.
 • 5.Schiffer M.A., Elguezabal A., Sultana M., Allen A.C.: Actino­mycosis infections associated with intrauterine contraceptive devices. Obstet. Gynecol. 1975; 45: 67–72.
 • 6.Dominquez D.C., Antony S.J.: Actinomyces and nocardia infections in immunocompromised and nonimmunocompro­mised patients. J. Natl Med. Assoc. 1999; 91: 35–39.
 • 7.Weese W., Smith I.: A study of 57 cases of actinomycosis over a 36 year period: a diagnosic ‘failure’ with good prognosis after treatment. Arch. Intern. Med. 1975; 135: 1562–1568.
 • 8.Hinnie J., Jaques B., Bell E. i wsp.: Actinomycosis presenting as carcinoma. Postgrad. Med. J. 1995; 71: 749–750.
 • 9.Valicenti J., Pappas A., Graber C. i wsp.: Detection and preva­lence of IUD-associated Actinomyces colonization and related morbidity. A prospective study of 69,925 cervical smears. JAMA 1982; 247: 1149–1152.
 • 10.Perlow J., Wigton T., Yordan E. i wsp.: Disseminated pelvic actinomycosis presenting as metastatic carcinoma: associa­tion with the progestasert intrauterine devices. Rev. Infect. Dis. 1991; 13: 1115–1119.
 • 11.Joshi C., Sharma R., Mohsin Z.: Pelvic actinomycosis: a rare entity presenting as tubo-ovarian abscess. Arch. Gynecol. Obstet. 2010; 281: 305–306.
 • 12.Pirenne Y., Bouckaert W., Vangertruyden G.: Pelvic actinomy­cosis: a malignant appearing mass. A case report. Acta Chir. Belg. 2009; 109: 250–252.
 • 13.Yilmaz M., Akbulut S., Samdanci E., Yilmaz S.: Abdominopel­vic actinomycosis associated with an intrauterine device and presenting with a rectal mass and hydronephrosis: a trouble­some condition for the clinician. Int. Surg. 2012; 97: 254–259.
 • 14.Pusiol T., Morichetti D., Pedrazzani C., Ricci F.: Abdomi­nal-pelvic actinomycosis mimicking malignant neoplasm. Infect. Dis. Obstet. Gynecol. 2011; 2011: 747059.
 • 15.Koshiyama M., Yoshida M., Fujii H. i wsp.: Ovarian actinomy­cosis complicated by diabetes mellitus simulating an advanced ovarian carcinoma. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 1999; 87: 95–99.
 • 16.Kaszuba M., Tomaszewska R., Pityński K. i wsp.: Actinomy­cosis mimicking advanced cancer. Pol. Arch. Med. Wewn. 2008; 118: 581–584.
 • 17.Maxová K., Menzlová E., Kolařík D. i wsp: Case report: pel­vic actinomycosis. Prague Med. Rep. 2012; 113: 44–48.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4e5fa997-13d3-467b-a8d4-8ace27d1ab15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.