PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 37 | 2 | 205-216
Article title

Terapia amiodaronem a zaburzenia czynności gruczołu tarczowego

Content
Title variants
EN
Amiodarone therapy and thyroid gland function
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Amiodaron jest często stosowanym lekiem antyarytmicznym, jodowaną pochodną benzofuranową o budowie cząsteczki zbliŜonej do tyroksyny, klasyfikowany do III grupy wg podziału Vaughana-Williamsa. Jednym z najwaŜniejszych i dość częstych powikłań w terapii amiodaronem są problemy związane z zaburzeniami czynności gruczołu tarczowego. U chorych moŜe wystąpić zarówno nadczynność (AIT- amiodarone-induced thyrotoxicosis), jak i niedoczynność tarczycy (AIH - amiodarone induced hypothyreosis). Patomechanizm choroby związany jest z budową (dwa atomy jodu w cząsteczce) oraz farmakokinetyką amiodaronu. Nie bez znaczenia są takŜe dane z wywiadu wskazujące na przebyte choroby tarczycy, płeć oraz podaŜ jodu w diecie. Odpowiednie postępowanie z chorym przed włączeniem leku oraz w trakcie terapii pozwala na szybką diagnostykę i właściwe leczenie ewentualnych zaburzeń czynności gruczołu tarczowego indukowanego terapią antyarytmiczną. Nowe nadzieje, zarówno lekarze jak i chorzy, pokładają w dronedaronie. Lek ten wydaje się być bezpieczniejszy dla gruczołu tarczowego, gdyŜ nie zawiera w swej cząsteczce atomów jodu. Odpowiedź na pytanie, czy skutecznie zastąpi powszechnie stosowany amiodaron przyniesie przyszłość. W pracy przedstawiamy krótką charakterystykę amiodaronu, a takŜe patomechanizm, diagnostykę i leczenie zaburzeń czynności tarczycy indukowanych leczeniem antyarytmicznym.
EN
Amiodarone is a benzofuranic-derivated iodine-rich drug widely used for the treatment of arrhythmias. Traditionally classified as a class III of Vaughana-Williams antiarrhythmic agent. Its structural formula is similar to thyroxine. Treatment can result in a range of effects from mild disturbances to overt thyreotoxicosis (AIT) or hypothyreosis (AIH). Development of thyroid disorders is connected with former medical history of thyroid gland, sex and daily iodine uptake. The proper management before and during amiodarone therapy can be useful in right diagnosis and treatment of thyroid diseases induced by this antiarrythmic agent. New drug called dronedarone (approved for the treatment in 2009) with similar electrophysiological properties is a hope for both doctors and patients. Dronedarone is structurally devoided of iodine and has a shorter half-life. The treatment by use of this new drug has significantly fewer adverse effects than amiodarone and is safe for thyroid gland. In our work we would like to present short characteristic of amiodarone, diagnosis and treatment of amiodarone – induced thyroid gland disorders.
Discipline
Year
Volume
37
Issue
2
Pages
205-216
Physical description
Contributors
 • Klinika Kardiologii I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • Klinika Endokrynologii I Katedry Endokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • Martino E, Bartalena L, Bogazzi F, Braverman LE. The effects of amiodarone on the thyroid. Endocrine Reviews. 2001; 22:240-254.
 • Barbesino G. Drug affecting thyroid function. Thyroid. 2010; 20:763-770.
 • Gietka-Czernel M, Jastrzębska H. Rozpoznawanie i leczenie chorób tarczycy. Ośrodek informacji naukowej. „Polfa” Sp. z o.o., Warszawa, 2002.
 • Zgliczyński S (red.). Choroby tarczycy, Urban & Partner, Wrocław, 2001: 160-161.
 • Bednarek–Tupikowska G, Filus A, Kuliczkowska J, Bugajski J. Amiodaron a tarczyca. Postępy Hig Med Dośw (online). 2004; 58: 216-225.
 • Herman ZS. Leki przeciwarytmiczne. W: Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy, Kostowski W, Herman ZS (red.), wyd III, PZWL, Warszawa, 2003: 527-544.
 • Pazin-Fiho A, de Jesus AMX, Magalhaes PKR, Melato LH, Campos D, Maciel BC i wsp. How frequently should a patient taking amiodarone be screened for thyroid dysfunction? Braz J Med Biol Res. 2009; 42:744-749.
 • Padmanabhan H. Amiodarone and thyroid dysfunction. South Med J. 2010; 103:922-930.
 • Han TS, Williams GR, Vanderpump MP. Benzofuran derivatives and the thyroid. Clin Endocrinol (Oxf). 2009; 70:2-13.
 • George J, Joshi SR. Drugs and thyroid. J Assoc Physicians India. 2007;55:215 223.
 • Saikia UK, Saikia M. Drug-induced thyroid disorders. J Indian Med Assoc. 2006; 104:583, 585-587, 600.
 • Bogazzi F, Bartalena L, Gasperi M, Braverman LE, Martino E. The various effects of amiodarone on thyroid function. Thyroid. 2001; 11:511-519.
 • Ceremużyński L (red.). Główne leki kardiologiczne. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 2001.
 • Meurisse M, Gollogy L, Degauque C, Fumal I, Defechereux T, Hamoir E. Iatrogenic thyrotoxicosis causa circumstances, pathophysiology and principles of treatment. Review of the literature. Acta Chir. Belg. 2001; 101:257-266.
 • Morrow JP, Cannon Ch, Reiffel JA. New antiarrhythmic drugs for establishing sinus rhythm in atrial fibrillation: What are our therapies likely to be by 2010 and beyond? Am Heart J. 2007; 154:824-829.
 • Gursoy A, Tutuncu NB, Gencoglu A, Demirer AN, Demirag NG. Radioactive iodine in the treatment of type – 2 amiodarone – induced thyreotoxicosis. J Natl Med Assoc. 2008; 100:716-719.
 • Czarnywojtek A, Czepczyński R, Ruchała M, Wasko R, Zgorzalewicz–Stachowiak M, Szczepanek E i wsp. Radioiodine therapy in patients with amiodarone – induced thyrotoxicosis (AIT). Neuro Endocrinol Lett. 2009; 30:209 214.
 • Tsang W, Houlden RL. Amiodarone – induced thyrotoxicosis: A review. Can J Cardiol. 2009; 25:421-424.
 • Piga M, Serra A, Boi F, Tanda ML, Martino E, Mariotti S. Amiodarone-induced thyrotoxicosis. A review. Minerva Endocrinol. 2008; 33:213-228.
 • Newman CM, Price A, Davies D, Grayb TA, Weetmana AP. Amiodarone and the thyroid: a practical guide to the management of thyroid dysfunction induced by amiodarone therapy. Heart. 1998; 79:121-127.
 • Bogazzi F, Bartalena L, Martino E. Approach to the patient with amiodarone-induced thyrotoxicosis. J Clin Endocrinol Metab. 2010; 95:2529-2535.
 • Todd CH. Management of thyroid disorders in primary care: challenges and controversies. Postgrad Med J. 2009; 85:655-659.
 • Eskes SA, Wiersinga WM. Amiodarone and thyroid. Best Pract Clin Endocrinol Metab. 2009; 23:735-751.
 • Rosei EA, Salvetti M. Dronedarone: an emerging therapy for atrial fibrillation. Ther Adv Cardiovasc Dis. 2010; 4:155-164.
 • Garcia D, Cheng-Lai A. Dronedarone: a new antiarrhythmic agent for the treatment of atrial fibrillation. Cardiol Rev. 2009; 17:230-234.
 • Patel PD, Bhuriya R, Patel DD, Arora BL, Singh PP, Arora RR. Dronedarone for atrial fibrillation: a new therapeutic agent. Vasc Health Risk Manag. 2009; 5:635 642.
 • Clem JR. Dronedarone: where does it fit in the treatment of atrial fibrillation? S D Med. 2010; 63:288-289.
 • Wolbrette D, Gonzalez M, Samii S, Banchs J, Penny-Peterson E, Naccarelli G. Dronedarone for the treatment of atrial fibrillation and atrial flutter: approval and efficacy. Vasc Health Risk Manag. 2010; 6:517-523.
 • Cohen-Lehman J, Dahl P, Danzi S, Klein I. Effects of amiodarone therapy on thyroid function. Nat Rev Endocrinol. 2010; 6:34-41.
 • Franz MR, Singh SN. Amiodarone and dronedarone: the worker bee and the drone? Heart Rhythm. 2010; 7:1280-1281.
 • Hughes PJ, Freeman MK, Cohenour FV, Price EM. Dronedarone: an alternative to amiodarone. Consult Pharm. 2010; 25:555-569.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4e337f78-7eac-4e97-a706-ab336c084324
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.