PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2015 | 2 | 4 | 258-262
Article title

Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki – współczesne możliwości diagnostyki i leczenia

Content
Title variants
EN
Retinitis pigmentosa – modern possibilities diagnosis and treatment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, choć dosyć rzadkie, wiąże się z bardzo niekorzystnym rokowaniem dla pacjenta. Mimo rozwoju nauk medycznych w dalszym ciągu nie posiadamy narzędzia do skutecznego leczenia chorych z retinopatią barwnikową. Jednak od kilku lat prowadzi się intensywne badania m.in. w zakresie terapii genowej oraz chirurgii siatkówkowej z wykorzystaniem tkanek i implantów. Dają one nadzieję na przyszłość zarówno pacjentom, jak i lekarzom.
EN
Retinitis pigmentosa, however rare, is connected with very poor prognosis for the patient. Despite fast development of medical sciences, there is still no tool for effective treatment of patients with retinitis pigmentosa. Nevertheless, recent years have seen intense research in gene therapy and retinal surgery using tissue and implants. These advancements bring hope for the future of both the patients and physicians.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
258-262
Physical description
Contributors
  • Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
References
  • 1. Telander DG, Roy H (red.). Retinitis Pigmentosa. Medscape [online: http://emedicine.medscape.com/article/1227488-overview].
  • 2. Mackiewicz J, Dolar-Szczasny J. Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. Medycyna Praktyczna [online: http://okulistyka.mp.pl/ chorobyoczu/chorobysiatkowki/85913,zwyrodnienie-barwnikowe-siatkowki].
  • 3. Second Sight. ©2014 SECOND SIGHT [online: www.secondsight.com].
  • 4. Retina Implant. ©Retina Implant AG 2008 [online: www.retina-implant.de].
  • 5. Phillips D. Prosthetic Retinal Implant: Long-term Results Promising. Medscape [online: http://www.medscape.com/viewarticle/ 848280].
  • 6. Uy HS, Chan PS, Cruz FM. Stem Cell Therapy: a Novel Approach for Vision Restoration in Retinitis Pigmentosa. Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol 2013; 2(2): 52-55.
  • 7. Lin MK, Tsai YT, Tsang SH, et al. Emerging Treatments for Retinitis Pigmentosa. Retin Physician 2015; 12: 52-55, 70.
  • 8. Tomita H, Sugano E, Isago H, et al. Gene Therapy for Retinitis Pigmentosa. W: Martin Molina F (red.). Gene Therapy – Tools and Potential Applications, 2013 [online: http://www.intechopen.com/books/gene-therapy-tools-and-potential-applications/ gene-therapy-for-retinitis-pigmentosa].
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4e1d7919-ded0-4ef7-a044-980f52aa982d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.