PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 3 | 3 | 13-19
Article title

Novel approaches in the post-tracheostomy care of the COVID-19 patient.

Content
Title variants
PL
Nowatorskie podejścia w opiece nad chorym na COVID-19 po zabiegu tracheostomii.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: SARS-CoV-2 is a novel strain of coronavirus that has caused illness in over 6 million people worldwide as of June 2020. Patients with severe illness are treated with invasive mechanical ventilation, as such, tracheostomy has become a topic of interest. Traditional schema employed during independent breathing trials in patients with tracheostomies employ the use of a collar mask attached to flexible corrugated tubing with humidified oxygen from a wall source. One drawback of this arrangement is the creation of an open circuit with the potential for viral aerosolization. MATERIAL AND METHODS: We adapted high flow oxygen (HFO) therapy to patient’s tracheostomy tube and devised a rapid decannulation protocol for patients recovering from Covid-19. Corrugated flexible tubing with a heating element is attached to the HFO meter-blender/heated humidifier apparatus and then connected directly to one end of a Y-adapter. An in-line suction kit specified for tracheostomy patients is also placed. Humidified air is delivered to the patient using the heating element of the HFO system obviating the need for a heat moisture exchanger. A second corrugated tube is attached to the free end of the Y-adapter and a non-conductive viral particle filter is attached to its free end to limit viral aerosolization. RESULTS: The mean time to tracheostomy placement is 18 days from initiation of mechanical ventilation (5-39 days). To date 20/52 (38%) patients have undergone tracheostomy tube removal, and of those 13 have been discharged. The mean time to decannulation is 15 days (8-32 days). Three patients failed decannulation requiring repeat endotracheal intubation (5.7%). SARS-CoV-2 was not detected in 22/24 patients undergoing repeat polymerase chain reaction testing on day 45 after initial positive test. CONCLUSIONS: Utilizing HFO to tracheostomy scheme creates a closed circuit theoretically reducing the risk of COVID-19 exposure, while also helping patients breathe independently. This schema coupled with a rapid decannulation protocol is a reasonable alternative in select patients recovering from severe COVID-19.
PL
WSTĘP: SARS-CoV-2 to nowy szczep koronawirusa, który wywołał zakażenia u ponad 6 milionów ludzi na całym świecie od czerwca 2020 r. Pacjenci z ciężkimi chorobami są leczeni za pomocą inwazyjnej wentylacji mechanicznej, której przedmiotem zainteresowania stała się tracheostomia. W tradycyjnym schemacie stosowanym podczas niezależnych prób oddechowych u pacjentów z tracheostomią należy stosować maskę z kołnierzem przymocowaną do elastycznej rurki falistej z nawilżeniem tlenu ze źródła ściennego. Wadą tego układu jest utworzenie obwodu otwartego z potencjałem na aerozol wirusowy. MATERIAŁ I METODY: Dostosowano terapię tlenem o wysokim przepływie (HFO) do rurki tracheostomijnej pacjenta i opracowano protokół szybkiej dekaniulacji dla pacjentów wracających do zdrowia po Covid-19. Rura elastyczna karbowana z elementem grzejnym jest przymocowana do miernika-mieszalnika / podgrzewanego nawilżacza HFO, a następnie podłączona bezpośrednio do jednego końca adaptera Y. Umieszczany jest również zestaw do odsysania liniowego przeznaczony dla pacjentów z tracheostomią. Nawilżone powietrze jest dostarczane do pacjenta korzystając z elementu grzejnego systemu HFO, co eliminuje potrzebę stosowania wymiennika ciepła i wilgoci. Rura karbowana jest przymocowana do wolnego końca trójnika, a nieprzewodzący filtr cząstek wirusowych jest przymocowany do jego wolnego końca, aby ograniczyć aerozolację wirusów. WYNIKI: Średni czas do założenia tracheostomii to 18 dni od rozpoczęcia wentylacji mechanicznej (5-39 dni). Do tej pory usunięto rurkę tracheostomijną u 20/52 (38%) pacjentów, z czego 13 zostało wypisanych do domu. Średni czas do dekaniulacji to 15 dni (8-32 dni). U trzech pacjentów dekaniulacja nie powiodła się, wymagając powtórzenia intubacji dotchawiczej (5,7%). SARS-CoV-2 nie został wykryty u 22/24 pacjentów poddawanych powtórnemu łańcuchowi polimerazy badania reakcji w 45 dniu po wstępnym pozytywnym teście. WNIOSKI: Wykorzystanie HFO do schematu tracheostomii tworzy zamknięty obwód teoretycznie zmniejszając ryzyko ekspozycji na COVID-19, a jednocześnie pomaga pacjentom w samodzielnym oddychaniu. Ten schemat w połączeniu z szybkim protokołem dekaniulacji jest rozsądną alternatywą u wybranych pacjentów po powrocie z ciężkiego COVID-19.
Discipline
Year
Volume
3
Issue
3
Pages
13-19
Physical description
Contributors
author
author
author
author
author
author
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4d828e6d-51f7-4cf5-aeab-9361ab33b69c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.