PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 13 | 4 | 263–268
Article title

Choroba zakrzepowo-zatorowa jako istotny problem kliniczny w grupie pacjentek z nowotworami narządu płciowego

Content
Title variants
EN
Venous thromboembolism as an essential clinical problem in the group of patients with gynecologic cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Malignancies are a high and a very high risk factor for thrombotic complications. The risk of venous thromboembolism is 4–7 fold increased in patients with cancer, and is particularly high in the first months after diagnosis. Venous thromboembolism most often occurs as deep vein thrombosis and pulmonary embolism. It is the most common complication and, at the same time, the second leading cause of death in cancer patients, after cancer itself. At present, low molecular weight heparins are recommended for both, prophylaxis and treatment of venous thromboembolism. Pharmacological antithrombotic prophylaxis is recommended for cancer patients undergoing abdominal or pelvic surgical procedures, and should be extended to at least 4 weeks after the procedure. Prophylaxis of up to 6 months or even for an indefinite period of time can be considered. Risk assessment for thromboembolic complications as well as the inclusion of appropriate antithrombotic prevention/treatment are essential components of care for cancer patients. At the same time, there is a need to educate cancer patients on their increased risk of venous thromboembolism. The growing awareness of patients will help them accept medications they use.
PL
Nowotwory złośliwe stanowią czynnik dużego i bardzo dużego ryzyka powikłań zakrzepowych. Ryzyko zakrzepicy żylnej u pacjentów z chorobą nowotworową wzrasta 4–7-krotnie i jest ono szczególnie wysokie w pierwszych miesiącach po ustaleniu rozpoznania. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa najczęściej występuje w postaci zakrzepicy żył głębokich oraz zatoru tętnicy płucnej. Stanowi najczęstsze powikłanie, a jednocześnie jest drugą po nowotworze przyczyną śmierci pacjentów onkologicznych. Obecnie stosowanie heparyn drobnocząsteczkowych jest postępowaniem rekomendowanym zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Farmakologiczną profilaktykę przeciwzakrzepową rekomenduje się w przypadku pacjentów onkologicznych poddawanych operacjom w obrębie jamy brzusznej lub miednicy mniejszej, a jej stosowanie powinno zostać wydłużone do co najmniej 4 tygodni po zabiegu, z rozważeniem kontynuacji do 6 miesięcy, a nawet bezterminowo. Ocena ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz włączenie odpowiedniej profilaktyki/leczenia przeciwzakrzepowego jest nieodzownym elementem opieki nad pacjentami onkologicznymi. Jednocześnie istnieje potrzeba edukacji pacjentek z chorobą nowotworową w zakresie podwyższonego ryzyka wystąpienia u nich żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Rosnąca świadomość pacjentek przyczyni się do łatwiejszej akceptacji stosowanych leków.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
263–268
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu. Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek
author
 • Klinika Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu. Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek
References
 • 1. Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Aktualizacja 2012.
 • 2. Blom JW, Doggen CJ, Osanto S et al.: Malignancies, prothrombotic mutations, and the risk of venous thrombosis. JAMA 2005; 293: 715–722.
 • 3. Walker AJ, Card TR, West J et al.: Incidence of venous thromboembolism in patients with cancer – a cohort study using linked United Kingdom databases. Eur J Cancer 2013; 49: 1404–1413.
 • 4. Mandalà M, Falanga A, Roila F; ESMO Guidelines Working Group: Management of venous thromboembolism (VTE) in cancer patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol 2011; 22 Suppl 6: vi85–vi92.
 • 5. Goad KE, Gralnick HR: Coagulation disorders in cancer. Hematol Oncol Clin North Am 1996; 10: 457–484.
 • 6. Fijałkowska A, Szawłowski A, Wojtukiewicz M et al.: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Profilaktyka i przeciwzakrzepowe leczenie u pacjentów z nowotworami złośliwymi. Nowotwory J Oncol 2008; 58: 78–81.
 • 7. O’Connell C, Razavi P, Ghalichi M et al.: Unsuspected pulmonary emboli adversely impact survival in patients with cancer undergoing routine staging multi-row detector computed tomography scanning. J Thromb Haemost 2011; 9: 305–311.
 • 8. Satoh T, Matsumoto K, Uno K et al.: Silent venous thromboembolism before treatment in endometrial cancer and the risk factors. Br J Cancer 2008; 99: 1034–1039.
 • 9. De Cicco M: The prothrombotic state in cancer: pathogenic mechanisms. Crit Rev Oncol Hematol 2004; 50: 187–196.
 • 10. Piccioli A, Falanga A, Baccaglini U et al.: Cancer and venous thromboembolism. Semin Thromb Hemost 2006; 32: 694–699.
 • 11. Tateo S, Mereu L, Salamano S et al.: Ovarian cancer and venous thromboembolic risk. Gynecol Oncol 2005; 99: 119–125.
 • 12. Wahrenbrock M, Borsig L, Le D et al.: Selectin-mucin interactions as a probable molecular explanation for the association of Trousseau syndrome with mucinous adenocarcinomas. J Clin Invest 2003; 112: 853–862.
 • 13. Fotopoulou C, Karavas A, Trappe R et al.: Venous thromboembolism in recurrent ovarian cancer-patients: a systematic evaluation of the North-Eastern German Society of Gynaecologic Oncology Ovarian Cancer Study Group (NOGGO). Thromb Res 2009; 124: 531–535.
 • 14. Fotopoulou C, duBois A, Karavas AN et al.; Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie Ovarian Cancer Study Group: Incidence of venous thromboembolism in patients with ovarian cancer undergoing platinum/paclitaxel-containing first-line chemotherapy: an exploratory analysis by the Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie Ovarian Cancer Study Group. J Clin Oncol 2008; 26: 2683–2689.
 • 15. Schmeler KM, Wilson GL, Cain K et al.: Venous thromboembolism (VTE) rates following the implementation of extended duration prophylaxis for patients undergoing surgery for gynecologic malignancies. Gynecol Oncol 2013; 128: 204–208.
 • 16. Sivanesaratnam V, Sen DK, Jayalakshmi P et al.: Radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy for early invasive cancer of the cervix – 14-year experience. Int J Gynecol Cancer 1993; 3: 231–238.
 • 17. Mousa SA: Low-molecular-weight heparins in thrombosis and cancer: emerging links. Cardiovasc Drug Rev 2004; 22: 121–134.
 • 18. Wojtukiewicz MZ, Sierko E, Zacharski LR et al.: Tissue factordependent coagulation activation and impaired fibrinolysis in situ in gastric cancer. Semin Thromb Hemost 2003; 29: 291–300.
 • 19. Hull RD, Raskob GE, Pineo GF et al.: Subcutaneous low-molecular-weight heparin compared with continuous intravenous heparin in the treatment of proximal-vein thrombosis. N Engl J Med 1992; 326: 975–982.
 • 20. Kakkar AK, Williamson RC: Thromboprophylaxis in malignant disease. Br J Surg 1995; 82: 724–725.
 • 21. Farge D, Debourdeau P, Beckers M et al.: International clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis of venous thromboembolism in patients with cancer. J Thromb Haemost 2013; 11: 56–70.
 • 22. Gould MK, Garcia DA, Wren SM et al.; American College of Chest Physicians: Prevention of VTE in nonorthopedic surgical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012; 141 (2 Suppl): e227S–e277S.
 • 23. Lyman GH, Bohlke K, Khorana AA et al.; American Society of Clinical Oncology: Venous thromboembolism prophylaxis and treatment in patients with cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update 2014. J Clin Oncol 2015; 33: 654–656.
 • 24. National Comprehensive Cancer Network (NCCN): Clinical practice guidelines in oncology: venous thromboembolic disease, v. 1.2010. Available from: www.nccn.org [accessed September 2012].
 • 25. Committee on Practice Bulletins – Gynecology, American College of Obstetricians and Gynecologists: ACOG Practice Bulletin No. 84: Prevention of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Obstet Gynecol 2007; 110: 429–440.
 • 26. Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie stosowania heparyny drobnocząsteczkowej – nadroparyny wapniowej (Fraxiparine) w położnictwie i ginekologii. Ginekol Pol 2011; 82: 230–233.
 • 27. Francis CW, Kessler CM, Goldhaber SZ et al.: Treatment of venous thromboembolism in cancer patients with dalteparin for up to 12 months: the DALTECAN Study. J Thromb Haemost 2015; 13: 1028–1035.
 • 28. Chojnacki T, Rzepecki P: Zakrzepica w chorobie nowotworowej. Pediatr Med Rodz 2015; 11: 48–67.
 • 29. Kahn SR, Lim W, Dunn AS et al.; American College of Chest Physicians: Prevention of VTE in nonsurgical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012; 141 (Suppl): e195S–e226S.
 • 30. Carrier M, Le Gal G, Cho R et al.: Dose escalation of low molecular weight heparin to manage recurrent venous thromboembolic events despite systemic anticoagulation in cancer patients. J Thromb Haemost 2009; 7: 760–765.
Document Type
communication
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4d73060d-48d2-4998-9cb7-5949b63aefe4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.