PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 4 | 346–359
Article title

Obrazy kliniczne fenotypów nietolerancji na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Część I

Content
Title variants
EN
Clinical pictures of phenotypes of intolerance to aspirin and other nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Part I
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Clinically, three phenotypes of intolerance to aspirin and other nonsteroidal anti-inflammatory drugs are distinguished: bronchospastic phenotype, urticaria/oedema and chronic hyperplastic eosinophilic sinusitis. Recently, the term aspirinexacerbated respiratory disease has been proposed for an aspirin-intolerant respiratory disease. The bronchospastic phenotype of aspirin sensitivity, called aspirin-intolerant asthma, occurs only in patients with asthma. In these individuals, the symptoms of aspirin sensitivity include dyspnoea and extrabronchial symptoms, such as: watery rhinorrhoea, conjunctivitis and lacrimation, flushing of the face and neck, oedema of the larynx, fall in blood pressure and even death. Aspirin-intolerant urticaria/angioedema occurs mainly in patients with chronic or recurrent urticaria and angioedema. The typical features of aspirin-intolerant asthma are nasal and paranasal polyps. They occur almost in 80% of patients with aspirin-intolerant asthma, and in only 3% of those with aspirin-intolerant urticaria. Bronchial and nasal mucosae are inflamed mainly with eosinophils. Aspirin-intolerant asthma and urticaria/angioedema can occur at any age, but they especially affect women between 30 and 50 years of age. In about 50% of aspirin-intolerant asthmatics, atopic features were found. The clinical course of aspirin-intolerant asthma is usually severe, but total or partial control can be achieved with the use of inhaled corticosteroids and long-acting β2-agonists. The authors assume that anamnesis plays the major role in the detection of intolerance to aspirin. Oral challenge tests should be applied only with the use of acetylsalicylic acid, administered at low, increasing doses at intervals not shorter than 24 hours. The majority of nonsteroidal anti-inflammatory drugs elicit dyspnoea in patients with aspirin-intolerant asthma and skin eruptions in those with aspirin-intolerant urticaria. Sometimes nasal and inhalation tests with lysine aspirin are performed. These tests are safer, but less sensitive and for that reason, oral challenge with acetylsalicylic acid is treated as “the gold standard.” In patients with aspirin-intolerant asthma and aspirin-intolerant urticaria, tolerance to acetylsalicylic acid is achieved by using increasing doses of aspirin.
PL
Klinicznie wyróżnia się trzy rodzaje nadwrażliwości: bronchospastyczną, pokrzywkowo-obrzękową i hiperplastyczne zapalenie błony śluzowej zatok z eozynofilią. Ostatnio nadwrażliwość dróg oddechowych określono jako chorobę dróg oddechowych zaostrzającą się po aspirynie. Bronchospastyczny typ nadwrażliwości na aspirynę, zwany astmą aspirynową (ASA-astma), występuje tylko u pacjentów chorych na astmę. U tych chorych objawy nadwrażliwości na aspirynę to duszność oraz pozaoskrzelowe objawy nadwrażliwości, takie jak wodnisty wyciek z nosa, zmiany spojówkowe i łzawienie, zaczerwienienie twarzy i szyi, obrzęk krtani, spadek ciśnienia tętniczego krwi, a nawet zgon. Pokrzywka wywołana przez aspirynę występuje przede wszystkim u osób z przewlekłą lub nawracającą pokrzywką. Typowym obrazem ASA-astmy są polipy nosa i zatok. Dotyczą one 80% chorych na astmę aspirynową, a tylko 3% z pokrzywką aspirynową. Błona śluzowa oskrzeli i nosa nacieczone są głównie eozynofilami. ASA-astma i ASA-pokrzywka pojawiają się w każdym wieku, ale szczególnie dotyczą kobiet między 30. a 50. rokiem życia. U około 50% chorych na ASA-astmę stwierdzono cechy atopii. Kliniczny przebieg ASA-astmy jest zazwyczaj ciężki, lecz stosując wziewne glikokortykosteroidy i długo działających β2-agonistów, można osiągnąć całkowitą lub częściową kontrolę choroby. Wywiad stanowi ważną część diagnozowania nadwrażliwości. Doustny test ekspozycyjny powinien być stosowany tylko z kwasem acetylosalicylowym, we wzrastających dawkach, podawanych w przynajmniej 24-godzinnych odstępach. W wielu badaniach prowokacyjnych udowodniono, że większość niesteroidowych leków przeciwzapalnych wywołuje duszność u chorych na ASA-astmę oraz zmiany skórne u pacjentów z ASA-pokrzywką. Czasami mogą być wykonywane donosowe i wziewne testy z lizynową aspiryną – są one bezpieczniejsze, ale mniej czułe, dlatego doustny test z kwasem acetylosalicylowym traktowany jest jako „złoty standard”. U chorych na astmę aspirynową i pokrzywkę aspirynową stan tolerancji na kwas acetyloaspirynowy osiąga się poprzez zastosowanie wzrastających dawek aspiryny.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
4
Pages
346–359
Physical description
Contributors
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii, I Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii, I Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
References
 • 1. Widal MF, Abrami P, Lermoyez J: Anaphylaxis et idiosyncrasie. Presse Med 1922; 30: 189-192.
 • 2. Szczeklik A, Gryglewski RJ, Czerniawska-Mysik G: Clinical patterns of hypersensitivity to nonsteroidal anti-inflammatory drugs and their pathogenesis. J Allergy Clin Immunol 1977; 60: 276-284.
 • 3. Settipane RA, Constantine HP, Settipane GA: Aspirin intolerance and recurrent urticaria in normal adults and children. Allergy 1980;35: 149-154.
 • 4. Berges-Gimeno M, Simon RA, Stevenson DD: The natural history and clinical characteristics of aspirin-exacerbated respiratory disease. Ann Allergy Asthma Immunol 2002; 89: 474-478.
 • 5. Jenkins C, Costello J, Hodge L: Systematic review of prevalence of aspirin-induced asthma and its implications for clinical practice. BMJ 2004; 328: 434-437.
 • 6. Samter M, Beers RF Jr.: Intolerance to aspirin. Clinical studies and consideration of its pathogenesis. Ann Intern Med 1968; 68: 975-983.
 • 7. Grzelewska-Rzymowska I, Rożniecki J, Szmidt M et al.: Asthma with aspirin intolerance. Clinical entity or coincidence of nonspecific bronchial hyperreactivity and aspirin intolerance. Allergol Immunopathol (Madr) 1981; 9: 533-538.
 • 8. Szczeklik A, Niżankowska E, Duplaga M: Natural history of aspirin-induced asthma. AIANE Investigators. European Network on Aspirin-Induced Asthma. Eur Respir J 2000; 16: 432-436.
 • 9. Hope AP, Woessner KA, Simon RA et al. Rational approach to aspirin dosing during oral challenges and desensitization of patients with aspirin-exacerbated respiratory disease. J Allergy Clin Immunol 2009; 123: 406-410.
 • 10. Grzelewska-Rzymowska I, Bogucki A, Szmidt M et al.: Migraine in aspirin-sensitive asthmatics. Allergol Immunopathol (Madr) 1985; 13: 13-16.
 • 11. Mascia K, Haselkorn T, Deniz YM et al.: Aspirin sensitivity and severity of asthma: evidence for irreversible airway obstruction in patients with severe or difficult-to-treat asthma. J Allergy Clin Immunol 2005; 116: 970-975.
 • 12. Fukutomi Y, Taniguchi M, Tsuburai T et al.: Obesity and aspirin intolerance are risk factors for difficult-to-treat asthma in Japanese non-atopic women. Clin Exp Allergy 2012; 42: 738-746.
 • 13. GINA 2014. Available from: htttp://www.ginasthma.org/local/ up loads/files/GINA_Report_2014_Aug12.pdf.
 • 14. Berges-Gimeno MP, Simon RA, Stevenson DD: The effect of leukotriene-modifier drugs on aspirin-induced asthma and rhinitis reactions. Clin Exp Allergy 2002; 32: 1491-1496.
 • 15. White AA, Stevenson DD, Simon RA: The blocking effect of essential controller medications during aspirin challenges in patients with aspirin-exacerbated respiratory disease. Ann Allergy Asthma Immunol 2005; 95: 330-335.
 • 16. Brown BL, Harner SG, Van Dellen RG: Nasal polypectomy in patients with asthma and sensitivity to aspirin. Arch Otolaryngol 1979;105:413-416.
 • 17. Mastalerz L, Milewski M, Duplaga M et al.: Intranasal fluticasone propionate for chronic eosinophilic rhinitis in patients with aspirin-induced asthma. Allergy 1997; 52: 895-900.
 • 18. Lumry WR, Curd JG, Zeiger RS et al.: Aspirin-sensitive rhinosinusitis: the clinical syndrome and effects of aspirin administration. J Allergy Clin Immunol 1983; 71: 580-587.
 • 19. Grzelewska-Rzymowska I, Szmidt M, Rożniecki J: Aspirin-induced urticaria - a clinical study. J Investig Alergol Clin Immunol 1992; 2: 39-42.
 • 20. Weltman JK, Szaro RP, Settipane GA: An analysis of the role of IgE in intolerance to aspirin and tartrazine. Allergy 1978; 33: 273-281.
 • 21. Doeglas HM: Reactions to aspirin and food additives in patients with chronic urticaria, including the physical urticarias. Br J Dermatol 1975; 93: 135-144.
 • 22. Setkowicz M, Mastalerz L, Szczeklik A: Aspiryna, eikozanoidy i przewlekła pokrzywka idiopatyczna. Przegl Dermatol 2003; 90: 159-167.
 • 23. Vanselow NA, Smith JR: Bronchial asthma induced by indomethacin. Ann Intern Med 1967; 66: 568-572.
 • 24. Gryglewski RJ, Szczeklik A, Czerniawska-Mysik G: Letter: Aspirin sensitivity: other drugs. Ann Intern Med 1975; 82: 286-287.
 • 25. Grzelewska-Rzymowska I, Rożniecki J, Szmidt M: Aspirin “desensitization” in patients with aspirin-induced urticaria and angioedema. Allergol Immunopathol (Madr) 1988; 16: 305-308.
 • 26. Grzelewska-Rzymowska I, Szmidt M, Rożniecki J: Urticaria/ angioedema-type sensitivity to aspirin and other nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Diagnostic value of anamnesis and challenge test with acetylsalicylic acid. J Investig Allergol Clin Immunol 1992; 2: 191-195.
 • 27. Quiralte J, Saenz de San Pedro B, Florido JJ: Safety of selective cyclooxygenase-2 inhibitor rofecoxib in patients with NSAID-induced cutaneous reactions. Ann Allergy Asthma Immunol 2002; 89: 63-66.
 • 28. Stevenson DD, Simon RA: Lack of cross-reactivity between rofe-coxib and aspirin in aspirin-sensitive patients with asthma. J Allergy Clin Immunol 2001; 108: 47-51.
 • 29. Szczeklik A, Niżankowska E, Bochenek G et al.: Safety of a specific COX-2 inhibitor in aspirin-induced asthma. Clin Exp Allergy 2001; 31: 219-225.
 • 30. Nettis E, Di PR, Ferrannini A et al.: Tolerability of rofecoxib in patients with cutaneous adverse reactions to nonsteroidal antiinflammatory drugs. Ann Allergy Asthma Immunol 2002; 88: 331-334.
 • 31. Pacor ML, Di Lorenzo G, Biasi D et al.: Safety of rofecoxib in subjects with a history of adverse cutaneous reactions to aspirin and/or non-steroidal anti-inflammatory drugs. Clin Exp Allergy 2002; 32: 397-400.
 • 32. Niżankowska E, Bestyńska-Krypel A, Ćmiel A et al.: Oral and bronchial provocation tests with aspirin for diagnosis of aspirin-induced asthma. Eur Respir J 2000; 15: 863-869.
 • 33. Pleskow WW, Stevenson DD, Mathison DA et al.: Aspirin-sensitive rhinosinusitis/asthma: spectrum of adverse reactions to aspirin. J Allergy Clin Immunol 1983; 71: 574-579.
 • 34. Moore-Robinson M, Warin RP: Effect of salicylates in urticaria. Br Med J 1967; 4: 262-264.
 • 35. Ferreri NR, Howland WC, Stevenson DD et al.: Release of leukotrienes, prostaglandins, and histamine into nasal secretions of aspirin-sensitive asthmatics during reaction to aspirin. Am Rev Respir Dis 1988; 137: 847-854.
 • 36. Kowalski ML, Śliwińska-Kowalska M, Igarashi Y et al.: Nasal secretions in response to acetylsalicylic acid. J Allergy Clin Immunol 1993; 91: 580-398.
 • 37. Milewski M, Mastalerz L, Niżankowska E et al.: Nasal provocation test with lysine-aspirin for diagnosis of aspirin-sensitive asthma. J Allergy Clin Immunol 1998; 101: 581-586.
 • 38. Niżankowska-Mogilnicka E, Bochenek G, Mastalerz L et al.: EAACI/GA2LEN guideline: aspirin provocation tests for diagnosis of aspirin hypersensitivity. Allergy 2007; 62: 1111-1118.
 • 39. Micheletto C, Tognella S, Visconti M et al.: Changes in urinary LTE4 and nasal functions following nasal provocation test with ASA in ASA-tolerant and -intolerant asthmatics. Respir Med 2006;100: 2144-2150.
 • 40. Kowalski ML, Ptasińska A, Jędrzejczak M et al: Aspirin-triggered 15-HETE generation in peripheral blood leukocytes is a specific and sensitive Aspirin-Sensitive Patients Identification Test (ASPITest). Allergy 2005; 60: 1139-1145.
 • 41. Kowalski ML, Grzelewska-Rzymowska I, Szmidt M et al.: Bronchial hyperreactivity to histamine in aspirin sensitive asthmatics: relationship to aspirin threshold and effect of aspirin desensitisation. Thorax 1985; 40: 598-602.
 • 42. Pleskow WW, Stevenson DD, Mathison DA et al.: Aspirin desensitization in aspirin-sensitive asthmatic patients: clinical manifestations and characterization of the refractory period. J Allergy Clin Immunol 1982; 69: 11-19.
 • 43. Kowalski ML, Grzelewska-Rzymowska I, Rożniecki J et al.: Aspirin tolerance induced in aspirin-sensitive asthmatics. Allergy 1984; 39: 171-178.
 • 44. Szmidt M, Grzelewska-Rzymowska I, Kowalski ML et al.: Tolerance to acetylsalicylic acid (ASA) induced in ASA-sensitive asthmatics does not depend on initial adverse reaction. Allergy 1987; 42: 182-185.
 • 45. Sweet JM, Stevenson DD, Simon RA et al.: Long-term effects of aspirin desensitization - treatment for aspirin-sensitive rhinosinusitis-asthma. J Allergy Clin Immunol 1990; 85: 59-65.
 • 46. Kowalski ML, Grzelewska-Rzymowska I, Szmidt M et al.: Clinical efficacy of aspirin in “desensitised” aspirin-sensitive asthmatics. Eur J Respir Dis 1986; 69: 219-225.
 • 47. Berges-Gimeno PM, Simon RA, Stevenson DD: Long-term treatment with aspirin desensitization in asthmatic patients with aspirin-exacerbated respiratory disease. J Allergy Clin Immunol 2003; 111: 180-186.
 • 48. Wong JT, Nagy CS, Krinzman SJ et al.: Rapid oral challenge-desensitization for patients with aspirin-related urticaria-angioedema. J Allergy Clin Immunol 2000; 105: 997-1001.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4d25801f-0cfa-4bc0-8b17-2b3a0d4e2664
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.