PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 7 | 36-44
Article title

Wietrzenie meteorytów Saint-Aubin i Zegdou w kolekcjach

Content
Title variants
EN
Weathering of meteorites Saint-Aubin and Zegdou in collections
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wietrzenie meteorytów w zbiorach kolekcjonerskich przebiega w zróżnicowany sposób. Jego przebieg jest uzależniony głównie od warunków, jakie panują w pomieszczeniu gdzie meteoryty są przechowywane, od upływu czasu oraz od ich budowy. W meteorycie żelaznym Saint-Aubin w wyniku wietrzenia, w przestrzeniach międzyziarnowych i szczelinach, wykształcają się wodorotlenki żelaza, głównie akaganeit (beta-Fe3+ (O, OH, Cl)). Na powierzchniach płytek meteorytu Zegdou powstaje uwodniony siarczan magnezu (najprawdopodobniej epsomit) (MgSO4·7(H2O)). Płytka meteorytu Zegdou przechowywana w pomieszczeniu, w stałej temperaturze (ok. 20°C) i niskiej wilgotności powietrza, ulegała znacznie wolniejszej degradacji w stosunku do płytki tego samego meteorytu, przechowywanego w pomieszczeniu o zmiennych temperaturach i podwyższonej wilgotności. Różnice obserwowano już w przeciągu kilku lat.
EN
Weathering meteorites in different collections carried out in various ways. Its course depends mainly on the conditions which exist in a room, where meteorites are stored as well as on their construction. An important role is also the time. In Saint-Aubin iron meteorite, as a result of weathering, were formed iron hydroxides, mainly akaganeite (beta-Fe3+ (O, OH, Cl)), that occurs in the intergranular spaces and cracks. On plate surfaces of the meteorite Zegdou hydrated magnesium sulfate (most likely epsomite) (MgSO4·7(H2O)) are formed. The thin slice of the Zegdou meteorite stored in a room at constant temperature (about 20°C) and low air humidity underwent significantly, a slower degradation in relation to the tiles of the same meteorite stored in a room variable temperatures and high atmospheric humidity. The differences were observed already over several years.
Discipline
Year
Volume
7
Pages
36-44
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
  • Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
References
  • Dransart E., Baron M., 2003, Saint-Aubin: Nowy francuski meteoryt, Meteoryt, 3, s. 23–24.
  • Gurdziel A., Karwowski Ł., 2007, Wtórne przemiany w meteorycie Morasko (Secondary Alterations in Morasko Meteorite), Materiały III Seminarium Meteorytowe, 21–22 kwietnia, Olsztyn 2005, 2007, s. 24–29.
  • Karl T.F., Alain C., 2004, Unusual large chromite crystals in the Saint-Aubin iron meteorite, Meteoritics and Planetary Science, 39(S8), s. A139–A141.
  • Karwowski Ł., Gurdziel A., 2004, Wietrzenie Meteorytu Morasko, Materiały III Konferencja Meteorytowa, 25–26 września 2004, Poznań 2004, s. 15–21.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4d23cadc-0ae1-46d4-99d7-d824ef4ecc6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.