PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 1 | 2 | 108-113
Article title

Demodekoza – patofizjologia, leczenie oraz ocena skuteczności terapii z zastosowaniem maści z metronidazolem oraz maści z tlenkiem rtęci

Content
Title variants
EN
Demodicosis – pathophysiology, treatment and therapeutic efficacy of metronidazole ointment and mercury oxide ointment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
U człowieka opisano dwa gatunki nużeńców: Demodex folliculorum oraz Demodex brevis. Stan chorobowy spowodowany obecnością nużeńca nazywa się nużycą lub demodekozą. W leczeniu demodekozy stosuje się m.in.: maść z metronidazolem, maść z tlenkiem rtęci, olejki eteryczne, iwermektynę albo Infectoscab. Celem pracy była ocena skuteczności leczenia demodekozy przy użyciu maści z tlenkiem rtęci oraz maści z metronidazolem. Do grupy, w której badano skuteczność leczenia maścią z tlenkiem rtęci, zakwalifikowano 49 pacjentów, a do grupy leczonej maścią z metronidazolem – 42 pacjentów. Materiał do badań stanowiły rzęsy pobrane od pacjentów. Za leczenie skuteczne uznawano przypadek, gdy u pacjenta podczas pierwszej lub kolejnej wizyty kontrolnej po leczeniu nie stwierdzono nużeńców w pobranym materiale. Skuteczność leczenia maścią z metronidazolem wyniosła 10%, natomiast maści z tlenkiem rtęci – 37%.
EN
Two species known to infest humans are Demodex folliculorum and Demodex brevis. Infestation by Demodex sp. is known as demodicosis. Demodicosis is currently typically managed with a metronidazole ointment, mercury oxide ointment, essential oils, ivermectin or Infectosab (permethrinum 5%). The aim of the study was to efficacy of mercury oxide ointment and metronidazole ointment in the treatment of patients with demodicosis. The therapeutic efficacy of mercury oxide ointment was tested in 49 patients and metronidazole ointment in 42 patients. Material for this study were eyelashes collected from patients. Treatment was considered effective when patient on the first or subsequent control visit did not have any Demodex mites in eyelashes. The efficacy of mercury oxide ointment and metronidazole ointment was demonstrated in 37% and 10% of cases, respectively.
Keywords
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
108-113
Physical description
Contributors
 • Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
References
 • 1. Gerkowicz M., Baltyziak L., Puacz E.: Przewlekłe zapalenie brzegów powiek wywołane przez nużeńca Demodex folliculorum. Klin. Oczna 2005; 107(4-6): 376-378.
 • 2. Wesołowska M., Baran W., Szepietowski J., Hirschberg L., Jankowski S.: Demodekoza u ludzi jako aktualny problem w dermatologii. Wiad. Parazytol. 2005; 51(3): 253-256.
 • 3. Jansen T., Bechara F.G., Stücker M., Altmeyer P.: Demodicidosis of the nipple. Acta Derm. Venereol. 2005; 85(2): 186-187.
 • 4. Liu J., Sheha H., Tseng S.C.: Pathogenic role of Demodex mites in blepharitis. Curr. Opin. in Allergy Clin. Immunol. 2010; 10(5): 505-510.
 • 5. Czepita D., Kuźna-Grygiel W., Czepita M., Grobelny A.: Demodex folliculorum i Demodex brevis jako przyczyna przewlekłego zapalenia brzegów powiek. Roczniki Polskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2007; 53(1): 63-67.
 • 6. Prokopowicz D.: Choroby przenoszone przez kleszcze: Nużyca. Wydawnictwo Fundacji Buchnera, Warszawa 1995; 207-212.
 • 7. Bonnar E., Eustace P., Powell F.C.: The Demodex mite population in rosacea. J. Am. Acad. Dermatol. 1993; 28: 443-448.
 • 8. Akilov O.E., Butov Y.S., Mumcuoglu K.Y.: A clinico-pathological approach to the classification of human demodicosis. J. Dtsch Dermatol. Ges. 2005; 3(8): 607-614.
 • 9. Norn M.S.: Demodex folliculorum. Br. J. Ophthalmol. 1972; 56: 140.
 • 10. Vollmer R.T.: Demodex-associated folliculitis. Am. J. Dermatopathol. 1996; 18(6): 589-591.
 • 11. Erbagci Z., Erbagci I., Erkilic S.: High incidence of demodicidosis in eyelid basal cell carcinomas. Int. J. Dermatol. 2003; 42(7): 567-571.
 • 12. Ezra D.G., Beaconsfield M., Collin R.: Floppy eyelid syndrome: stretching the limits. Surv. Ophthalmol. 2010; 55(1): 35-46.
 • 13. Kheirkhah A., Casas V., Li W., Raju V.K., Tseng S.C.: Corneal manifestations of ocular Demodex infestation. Am. J. Ophthalmol. 2007; 143(5): 743-749.
 • 14. Szkaradkiewicz A., Chudzicka-Strugała I., Karpiński T.M., Goślińska-Pawłowska O., Tułecka T., Chudzicki W., Szkaradkiewicz A.K., Zaba R.: Bacillus oleronius and Demodex mite infestation in patients with chronic blepharitis. Clin. Microbiol. Infect. 2012; 18(10): 1020-1025.
 • 15. Robak E., Kulczycka L.: Trądzik różowaty – współczesne poglądy na patomechanizm i terapię. Postępy Hig. Med. Dośw. 2010; 64: 439-450.
 • 16. Junk A.K., Lukacs A., Kampik A.: Topical administration of metronidazole gel as an effective therapy alternative in chronic Demodex blepharitis – a case report. Klin. Monbl. Augenheilkd. 1998; 213(1): 48-50.
 • 17. Gao Y.Y., Di Pascuale M.A., Li W., Baradaran-Rafii A., Elizondo A., Kuo C.L., Raju V.K., Tseng S.C.: In vitro and in vivo killing of ocular Demodex by tea tree oil. Br. J. Ophthalmol. 2005; 89(11): 1468-1473.
 • 18. Gao Y.Y., Xu D.L., Huang l.J., Wang R., Tseng S.C.: Treatment of ocular itching associated with ocular demodicosis by 5% tea tree oil ointment. Cornea 2012; 31(1): 14-17.
 • 19. Krajewska M., Wasyluk J., Sędzikowska A., Roman B., Jaremko E., Osęka M.: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa preparatów Demoxoft Lipożel i Demoxoft stosowanych u chorych na nużeńcowe zapalenie brzegów powiek – wyniki wstępne. Okulistyka 2013; wydanie specjalne październik: 9-11.
 • 20. Dourmishev A.L., Dourmishev L.A., Schwartz R.A.: Ivermectin: pharmacology and application in dermatology. Int. J. Dermatol. 2005; 44(12): 981-988.
 • 21. Salem D.A., El-Shazly A., Nabih N., El-Bayoumy Y., Saleh S.: Evaluation of the efficacy of oral ivermectin in comparison with ivermectin- metronidazole combined therapy in the treatment of ocular and skin lesions of Demodex folliculorum. Int. J. Infect. Dis. 2013; e1-e5.
 • 22. Kocak M., Yagli S., Vahapoglu G., Eksioglu M.: Permethrin 5% cream versus metronidazole 0.75% gel for the treatment of papulopustular rosacea. A randomized double-blind placebo-controlled study. Dermatology 2002; 205(3): 265-270.
 • 23. Cielecka D., Salamatin R., Garbacewicz A.: Usage of the Hoyer‘s medium for diagnostics and morphological studies of some parasites. Wiad. Parazytol. 2009; 55(3): 265-270.
 • 24. Gorbach S.L., Bartlett J.G., Blacklow N.R.: Infectious Diseases. Wyd. 3. Wydawnictwo Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2003: 269-272.
 • 25. Surber C., Elsner P., Farage M.A.: Topical Applications and the Mucosa. Wydawnictwo Karger Publishers, 2011: 38.
 • 26. Schaller M., Sander C.A., Plewig G.: Demodex abscesses: clinical and therapeutic challenges. J. Am. Acad. Dermatol. 2003; 49(5): 272-274.
 • 27. Cockerell C.J., Calame A.: Cutaneous Manifestations of HIV Disease. Manson Publishing, 2012: 76-77.
 • 28. Persi A., Rebora A.: Metronidazole and Demodex folliculorum. Acta Derm. Venereol. 1981; 61(2): 182-183.
 • 29. Shelley W.B., Shelley E.D., Burmeister V.: Unilateral demodectic rosacea. J. Am. Acad. Dermatol. 1989; 20(5 Pt 2): 915-917.
 • 30. Rodriguez A.E., Ferrer C., Alió J.L.: Chronic blepharitis and Demodex. Arch. Soc. Esp. Oftalmol. 2005; 80(11): 635-642.
 • 31. Fulk G.W., Clifford C.: A case report of demodicosis. J. Am. Optom. Assoc. 1990; 61(8): 637-639.
 • 32. Demmler M., de Kaspar H.M., Möhring C., Klauss V.: Blepharitis. Demodex folliculorum, associated pathogen spectrum and specific therapy. Ophthalmologe 1997; 94(3): 191-196.
 • 33. Anane S., Mokni M., Beltaief O.: Rosacea-like demodicidosis and chronic blepharitis. Ann. Dermatol. Venereol. 2011; 138(1): 30-34.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4d1a3c70-1d78-4c68-96da-895f27cd708c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.