Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | XXVI | 2 | 123–140

Article title

Mediacyjna rola inteligencji emocjonalnej w związkach temperamentu z potrzebą poznania u osób z wysokimi osiągnięciami akademickimi

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Celem badań było sprawdzenie, czy inteligencja emocjonalna uczestniczy w roli mediatora w warunkowaniu potrzeby poznania przez temperament (przez aktywność, wytrzymałość i reaktywność emocjonalną). W badaniach wzięło udział 102 stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Zastosowano trzy narzędzia badawcze: Kwestionariusz Potrzeby Poznania (polska adaptacja), Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (R) oraz Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej. Wyniki badań wykazały mediacyjną rolę inteligencji emocjonalnej w relacji temperamentu i potrzeby poznania u osób z wysokimi osiągnięciami akademickimi. Oznacza to, że temperament warunkuje potrzebę poznania w sposób bezpośredni oraz pośredni – w drodze kształtowania zdolności emocjonalnych jednostki. Aktywność oraz wytrzymałość wzmacniają rozwój inteligencji emocjonalnej i mają pozytywny wpływ na potrzebę poznania. Reaktywność emocjonalna osłabia zdolności IE i negatywnie wpływa na potrzebę poznania.

Year

Volume

Issue

2

Pages

123–140

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-4d07a7fd-9e77-4153-9298-f16662648116
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.