PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 54 | 329–336
Article title

Badanie ultrasonograficzne w diagnostyce ręki reumatoidalnej

Content
Title variants
EN
Usefulness of sonography in the diagnosis of rheumatoid hand
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Ultrasound examination is becoming more and more common in patients with rheumatoid
diseases. Above all, it enables the assessment of articular soft tissues and constitutes
a non-invasive examination. In a rheumatologist’s everyday practice, it is conducted at
the stage of initial diagnosis as well as to monitor the treatment and to confirm the remission
if the clinical picture is ambiguous. The first sign of arthritis (including rheumatoid
arthritis) that is visible on ultrasound examination is the thickening of the synovial membrane
of the joint cavities, tendon sheaths or bursae. It is frequently accompanied by
the exudate in the joint, sheath or bursa. In a subsequent stage, in Doppler examination,
enhanced vascularization of the synovial membrane is observed. Sometimes, the inflammatory
process of the tendon sheaths also affects the tendons, which might lead to their
damage. Moreover, ultrasound examination also reveals erosions and inflammatory cysts
(geodes) which attest to the advancement of the disease. A dynamic ultrasound examination
enables to diagnose the capsule-ligamentous contracture of the interphalangeal
joints, which occurs due to the lack of rehabilitation that should begin at the moment of
the commencement of the inflammation. The ultrasound image does not allow for the differentiation
between various rheumatoid entities, including those encompassing the joints
in the hand, wrist. The observed changes, i.e. thickening of the synovial membrane,
hyperemia, effusions, erosions or tendon damage, may accompany various rheumatoid
entities. The purpose of the ultrasound examination is to recognize these irregularities,
determine their localization and advancement and, finally, to monitor the course of treatment.
Furthermore, ultrasound scan enables to assess the joints and tendons in a dynamic
examination in relation to local ailments of the patient as well as to monitor the biopsy,
aspiration and medicine administration. Sonography is used for a US-guided administration
of radioisotope substances for synoviorthesis.
PL
Badanie ultrasonograficzne jest coraz powszechniej wykonywane u pacjentów z chorobami
reumatycznymi. Umożliwia ocenę przede wszystkim tkanek miękkich stawów.
Ma nieinwazyjny charakter. W codziennej praktyce reumatologa przeprowadza się je na
etapie diagnozy, monitorowania leczenia oraz w celu potwierdzenia remisji, jeżeli obraz
kliniczny nie jest jednoznaczny. Pierwszym objawem zapalenia stawów (w tym reumatoidalnego
zapalenia stawów) widocznym w badaniu ultrasonograficznym jest pogrubienie
błony maziowej jam stawów, pochewek lub kaletek. Często towarzyszy mu wysięk w stawie,
pochewce lub w kaletce. W kolejnym etapie w badaniu dopplerowskim obserwowane
jest wzmożone unaczynienie błony maziowej. Niekiedy proces zapalny pochewek ścięgnistych
obejmuje także ścięgna, co może prowadzić do ich uszkodzenia. W badaniu ultrasonograficznym
widoczne są ponadto nadżerki i geody, będące dowodem zaawansowania
choroby. Dynamiczne badanie ultrasonograficzne pozwala na rozpoznanie przykurczu
struktur torebkowo‑więzadłowych
stawów międzypaliczkowych, najczęściej z powodu
braku rehabilitacji, która powinna być rozpoczęta w momencie wystąpienia zapalenia
stawu. Obraz ultrasonograficzny nie pozwala na różnicowanie poszczególnych jednostek
reumatycznych, w tym obejmujących stawy ręki, także nadgarstka. Obserwowane zmiany,
tj. pogrubienie błony maziowej, jej przekrwienie, wysięki, nadżerki, uszkodzenia ścięgien,
towarzyszą wielu jednostkom reumatycznym. Celem badania ultrasonograficznego jest
rozpoznanie tych nieprawidłowości, określenie ich lokalizacji i zaawansowania, wreszcie
monitorowanie w trakcie leczenia. Badanie ultrasonograficzne umożliwia ponadto ocenę
stawów i ścięgien w badaniu dynamicznym, w konfrontacji z dolegliwościami punktowymi
pacjenta, monitorowanie biopsji, aspiracji, podawania leków. Pod kontrolą ultrasonografii
podawane są do stawów radioizotopy w celu synowiortezy radioizotopowej.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
54
Pages
329–336
Physical description
Contributors
 • Zakład Radiologii, Instytut Reumatologii, Warszawa, Polska. Zakład Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Zakład Radiologii, Instytut Reumatologii, Warszawa, Polska
References
 • 1. Sudoł‑Szopińska I, Kontny E, Maśliński W, Prochorec‑Sobieszek M, Kwiatkowska B, Zaniewicz‑Kaniewska K et al.: The pathogenesis of rheumatoid arthritis in radiological studies. Part I: Formation of inflammatory infiltrates within the synovial membrane. J Ultrason 2012; 12: 202–213.
 • 2. Sudoł‑Szopińska I, Zaniewicz‑Kaniewska K, Warczyńska A, Matuszewska G, Saied F, Kunisz W: The pathogenesis of rheumatoid arthritis in radiological studies. Part II: Imaging studies in rheumatoid arthritis. J Ultrason 2012; 12: 319–328.
 • 3. Sudoł‑Szopińska I, Kontny E, Maśliński W, Prochorec‑Sobieszek M, Warczyńska A, Kwiatkowska B: Significance of bone marrow edema in pathogenesis of rheumatoid arthritis. Pol J Radiol 2013; 78: 57–63.
 • 4. Sudoł‑Szopińska I, Kontny E, Zaniewicz‑Kaniewska K, ProhorecSobieszek M, Saied F, Maśliński W: Role of inflammatory factors and adipose tissue in pathogenesis of rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Part I: Rheumatoid adipose tissue. J Ultrason 2013; 13: 192–201.
 • 5. Martinoli C, Bianchi S: Nadgarstek. W: Bianchi S, Martinoli C (eds.): Ultrasonografia układu mięśniowo‑szkieletowego. Vol. 1, MediPage, Warszawa 2008: 425–494.
 • 6. Boutry N, Morel M, Flipo RM, Demondion X, Cotten A: Early rheumatoid arthritis: a review of MRI and sonographic findings. AJR Am J Roentgenol 2007; 189: 1502–1509.
 • 7. Bliddal H, Boesen M, Christensen R, Kubassova O, Torp‑Pedersen S: Imaging as a follow‑up tool in clinical trials and clinical practice. Best Pract Res Clin Rheumatol 2008; 22: 1109–1126.
 • 8. Gullick NJ, Evans HG, Church LD, Jayaraj DM, Filer A, Kirkham BW et al.: Linking power Doppler ultrasound to the presence of Th17 cells in the rheumatoid arthritis joint. PLoS One 2010; 5: e12516.
 • 9. Grainger AJ, McGonagle D: Imaging in rheumatology. Imaging 2007; 19: 310–323.
 • 10. Wakefield RJ, O’Connor PJ, Conaghan PG, McGonagle D, Hensor EM, Gibbon WW et al.: Finger tendon disease in untreated early rheumatoid arthritis: a comparison of ultrasound and magnetic resonance imaging. Arthritis Rheum 2007; 57: 1158–1164.
 • 11. Teh J: Ultrasound of soft tissue masses of the hand. J Ultrason 2012; 12: 381–401.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4cf9226a-0ca3-4298-8cf5-cc75d91b46da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.