PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 13 | 2 | 16
Article title

Central poststroke pain: A population-based study

Title variants
PL
Ośrodkowy ból poudarowy – badanie populacyjne
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Central poststroke pain (CPSP) is a specific pain condition arising as a direct consequence of a cerebrovascular lesion. There is limited knowledge about the epidemiology and clinical characteristics of this often neglected but important consequence of stroke. In this population-based study, a questionnaire was sent out to all (n=964) stroke patients identified through the Danish National Indicator Project Stroke Database in Aarhus County, Denmark, between March 2004 and February 2005. All surviving patients who fulfilled 4 questionnaire criteria for possible CPSP (n=51) were selected for further clinical examination, and their pain was classified by using stringent and well-defined criteria and a detailed, standardized clinical examination. The minimum prevalence of definite or probable CPSP in this population is 7.3% and the prevalence of CPSP-like dysesthesia or pain is 8.6%. Pinprick hyperalgesia was present in 57%, cold allodynia in 40%, and brush-evoked dysesthesia in 51% of patients with CPSP. Because of its negative impact on quality of life and rehabilitation, pain is an important symptom to assess in stroke survivors.
PL
Ośrodkowy ból poudarowy (OBP) jest swoistym zespołem bólowym, powstającym jako bezpośrednie następstwo naczyniowego uszkodzenia mózgu. Wiedza na temat epidemiologii i charakterystyki klinicznej tego często zaniedbywanego, ale istotnego następstwa udaru mózgu jest ograniczona. W bieżącym badaniu populacyjnym wysłano kwestionariusz do wszystkich (n=964) chorych na udar mózgu zidentyfikowanych za pośrednictwem Danish National Indicator Project Stroke Database w hrabstwie Aarhus w Danii w okresie od marca 2004 roku do lutego 2005 roku. Wszystkich chorych, którzy przeżyli udar mózgu i spełnili cztery kryteria kwestionariuszowe możliwego OBP (n=51) wybrano do dalszych badań klinicznych - ich ból sklasyfikowano za pomocą ścisłych i dobrze określonych kryteriów; przeprowadzono również szczegółowe standaryzowane badanie kliniczne. Minimalna chorobowość pewnego lub prawdopodobnego OBP w tej populacji wyniosła 7,3%, a częstość występowania przypominających OBP dyzestezji lub bólu wyniosła 8,6%. Przeczulicę bólową na kłucie stwierdzono u 57% chorych na OBP, alodynię wywołaną zimnem - u 40%, a dyzestezje wywołane pocieraniem stwierdzono u 51% pacjentów z OBP. Ocena dolegliwości bólowych u chorych, którzy przeżyli udar mózgu jest istotna ze względu na ich ujemny wpływ na jakość życia i rehabilitację.
Discipline
Publisher

Journal
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
16
Physical description
Contributors
  • Danish Pain Research Center, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark
  • Danish Pain Research Center, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark
  • Department of Neurology, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark
  • Danish Pain Research Center, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark; Department of Neurology, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4cc1b828-a1a8-41cd-8483-47be0936e9f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.