Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2012 | 13 | 2 | 16

Article title

Central poststroke pain: A population-based study

Title variants

PL
Ośrodkowy ból poudarowy – badanie populacyjne

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ośrodkowy ból poudarowy (OBP) jest swoistym zespołem bólowym, powstającym jako bezpośrednie następstwo naczyniowego uszkodzenia mózgu. Wiedza na temat epidemiologii i charakterystyki klinicznej tego często zaniedbywanego, ale istotnego następstwa udaru mózgu jest ograniczona. W bieżącym badaniu populacyjnym wysłano kwestionariusz do wszystkich (n=964) chorych na udar mózgu zidentyfikowanych za pośrednictwem Danish National Indicator Project Stroke Database w hrabstwie Aarhus w Danii w okresie od marca 2004 roku do lutego 2005 roku. Wszystkich chorych, którzy przeżyli udar mózgu i spełnili cztery kryteria kwestionariuszowe możliwego OBP (n=51) wybrano do dalszych badań klinicznych - ich ból sklasyfikowano za pomocą ścisłych i dobrze określonych kryteriów; przeprowadzono również szczegółowe standaryzowane badanie kliniczne. Minimalna chorobowość pewnego lub prawdopodobnego OBP w tej populacji wyniosła 7,3%, a częstość występowania przypominających OBP dyzestezji lub bólu wyniosła 8,6%. Przeczulicę bólową na kłucie stwierdzono u 57% chorych na OBP, alodynię wywołaną zimnem - u 40%, a dyzestezje wywołane pocieraniem stwierdzono u 51% pacjentów z OBP. Ocena dolegliwości bólowych u chorych, którzy przeżyli udar mózgu jest istotna ze względu na ich ujemny wpływ na jakość życia i rehabilitację.
EN
Central poststroke pain (CPSP) is a specific pain condition arising as a direct consequence of a cerebrovascular lesion. There is limited knowledge about the epidemiology and clinical characteristics of this often neglected but important consequence of stroke. In this population-based study, a questionnaire was sent out to all (n=964) stroke patients identified through the Danish National Indicator Project Stroke Database in Aarhus County, Denmark, between March 2004 and February 2005. All surviving patients who fulfilled 4 questionnaire criteria for possible CPSP (n=51) were selected for further clinical examination, and their pain was classified by using stringent and well-defined criteria and a detailed, standardized clinical examination. The minimum prevalence of definite or probable CPSP in this population is 7.3% and the prevalence of CPSP-like dysesthesia or pain is 8.6%. Pinprick hyperalgesia was present in 57%, cold allodynia in 40%, and brush-evoked dysesthesia in 51% of patients with CPSP. Because of its negative impact on quality of life and rehabilitation, pain is an important symptom to assess in stroke survivors.

Discipline

Journal

Year

Volume

13

Issue

2

Pages

16

Physical description

Contributors

  • Danish Pain Research Center, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark
  • Danish Pain Research Center, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark
  • Department of Neurology, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark
  • Danish Pain Research Center, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark; Department of Neurology, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-4cc1b828-a1a8-41cd-8483-47be0936e9f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.